Bankacılık Sektörünün Sürdürülebilirlik Kılavuzu Güncellendi

TBB, kalkınmanın ekonomik ve sosyal boyutlarının bankacılık sektörünün faaliyetlerinde gözetilmesi için ilk kez 2014 yılında hazırladığı kılavuzu günümüzün ihtiyaçlarına uygun olarak yeniledi.

Bankacılık Sektörünün Sürdürülebilirlik Kılavuzu Güncellendi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu tarafından, bankacılıkta iyi uygulamalar prensibi çerçevesinde güncellenen "Bankacılık Sektörü İçin Sürdürülebilirlik Kılavuzu"nun, uygulanma kapsamı, her bankanın kendi değerlendirmesi ve takdirinde olmak üzere, üyelerin bilgisine sundu.

SEFFAFLIK YAKLAŞIMLARININ SİSTAMATİK ŞEKİLDE YÖNETİLMESİ AMACIYLA

Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile iş birliği içinde, TBB Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından hazırlanan kılavuz sayesinde bankaların faaliyetlerindeki çevresel ve sosyal öngörülebilirlik, saydamlık ve izlenebilirlik yaklaşımlarını daha sistematik bir şekilde yönetmesi amaçlanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI İÇİN 10 TEMEL İLKE

Güncellenen kılavuzda bankacılık ve finans sektöründe sürdürülebilirlik yaklaşımı için 10 temel ilke; "Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Çevresel ve Sosyal Risklerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi", "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı", "İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon", "Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık", "İnsan Hakları ve Çalışan Hakları", "Kapsayıcılık ve Fırsat Eşitliği", "Paydaş Katılımı ve İletişim", "Kurumsal Yönetim", "Kurumsal Kapasite Geliştirme" ve "İzleme ve Raporlama" olarak sıralandı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner7