Ekonomide İstikrar İçin Güçlü 'Kurumsal Yönetişim' Devreye Giriyor

Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda yer alan maddeler, tek tek ayrıntıları ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Bu maddelerden birisi de ekonomide istikrarın 'kurumsal yönetişim' ile güçlendirilmesi.

Ekonomide İstikrar İçin Güçlü 'Kurumsal Yönetişim' Devreye Giriyor

Ekonomi Reformları Eylem Planı'na göre, ekonomideki makro düzeyli sorunlara çözüm ve istikrar için bu yılın ilk yarısına kadar yeniden yapılandırılacak Finansal İstikrar Komitesi (FİK) ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ile oluşturulacak Fiyat İstikrarı Komitesi'nin, hedeflenen politikaların hızla hayata geçirilmesinde etkili olması bekleniyor.

EKK'YE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI BAŞKANLIK EDECEK

"Kurumsal Yönetişim" ana eylem maddesi çerçevesinde EKK'ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. EKK, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan müteşekkil olacak.

Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Program'da yer alan eylemlerin eş güdümünü sağlamakla görevli olacak EKK, uygulama başarısını takip edecek. Kurul her ay düzenli olarak bir araya gelecek ve 3 ayda bir rapor yayınlayacak.

FİK, FİNANSAL İSTİKRARA YÖNELİK SİSTEMİK RİSKLERİ İZLEYECEK

Bu yıl haziran sonuna kadar görev ve sorumlulukları gözden geçirilecek Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi "FİK" olarak yapılandırılacak.

FİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşacak.

FİYAT İSTİKRARI, KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİYLE SAĞLANACAK

Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için bu yılın haziran sonuna kadar Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak.

Komite, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan müteşekkil olacak.

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE YEKNESAKLIK SAĞLANACAK

Farklı idareler üzerinden yürüyen yapının toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla Mart 2022 sonuna kadar bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu oluşturulacak.

Kurum, piyasa gözetimi ve denetimiyle ilgili adil ve rekabetçi bir ortam oluşturulmasını temin için bağımsız düzenleme ve denetim yapma yetkisine sahip bulunacak.

İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlamayan ürünlerin piyasaya arzına karşı etkili çalışmalar yürütecek olan kurum çatısı altında özel sektörün ve tüketicilerin de temsil edildiği Piyasa Gözetimi ve Denetimi Danışma Kurulu teşkil edilecek.

KAMU ÜST YÖNETİMİNDE MESLEKİ TECRÜBE ŞARTLARI GÜÇLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca bu yıl sonuna kadar üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartlarını güçlendirecek düzenlemeler yapılacak.

Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim veya denetim kurullarında en fazla bir görev verilmesine yönelik düzenlemeler bu yılın ortasına kadar hayata geçirilecek, düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının, diğer kurum yönetim ve denetim kurullarında görev almaması ilke olarak gözetilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner7