Gece Vardiyasında Çalışan Kadınlara Müjde!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, kadın çalışanların ne olursa olsun gece vardiyasında 7,5 saatten fazla çalıştırılamayacağını söyledi.

Gece Vardiyasında Çalışan Kadınlara Müjde!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in gece vardiyasında çalışan kadın işçilere ilişkin soru önergesini cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işveren veya işveren vekillerinin, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine vermekle yükümlü olduğunu ifade etti.

"İŞVERENLER KADIN ÇALIŞANLARIN ULAŞIMLARINI SAĞLAMAK ZORUNDA"

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, kadın çalışanların her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılmayacakları, gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenlerin, gece çalıştırılacak kadın çalışanların isim listelerini, iş müfettişlerince yapılan denetimlerde göstermek üzere işyerinde saklamaları gerektiği, belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenlerinin, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanlarını, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlü oldukları, kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için işe başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alınacağı ve işverenin, işin devamı süresince, çalışanın özel durumunu, işyerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamaları gerektiği hususlarının 4857 sayılı Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde iş müfettişlerince denetlendiğini belirtti.

"MEVZUATA AYKIRI DAVRANANA PARA CEZASI KESİLİYOR"

Çalışma Bakanı, yapılan teftişlerde mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen işyerlerine idari para cezası uygulandığını kaydetti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner103