Yatırım Teşvik Sistemi Yılsonuna Kadar Sadeleştirilecek

Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin takvim kapsamında, mevcut yatırım teşvik sisteminin yılsonuna kadar sadeleştirilerek sürekli bir yapıya kavuşturulmaya hazırlanılıyor.

Yatırım Teşvik Sistemi Yılsonuna Kadar Sadeleştirilecek

Yeni teşvik sisteminde, yenilikçi ve katma değerli üretime yönelen, öz sermaye ağırlıklı gerçekleştirilen, küresel değer zincirinin bir parçası olmaya aday ve bölgesel kümelenme öncelikleriyle uyumlu yatırımlara münhasıran destek sağlanacak.

Ekonomi Reform Paketi çerçevesinde yatırımların teşvik edilmesine yönelik hedefler, aralarında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Adalet bakanlıklarının bulunduğu sorumlu ve ilgili kurumlarca hayata geçirilecek.

YATIRIMLARIN TEŞVİKİ EKONOMİ REFORM PAKETİNDE

Yatırımların teşviki konusunda özel kesim yatırımlarının korunması hakkında kanun çıkarılması, devlet destekleri reformu yapılması ve yatırım teşvik sisteminin reforme edilmesine yönelik 3 ana başlıktan oluşan eylemler, yıl ortasından itibaren tamamlanmaya başlayacak.

"YATIRIM UYUŞMAZLIĞI KURUMU" GELİYOR

Özel kesim yatırımlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amaçlı "Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu" oluşturulacak. Bakanlıklar bünyesinde yatırım koordinasyon birimleri kurulacak ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yatırım sonrası takip ve koordinasyon işlevi güçlendirilecek. Bu çerçevedeki çalışmalar, 31 Aralık itibarıyla tamamlanacak.

Destek programlarının planlı ve öngörülebilir hedefler doğrultusunda hazırlanması, uygulanması ve etki değerlendirmelerinin yapılmasına amacıyla ilke ve esaslar 30 Eylül'e kadar oluşturulacak.

VERİLER TEK BİR PLATFORMDA TOPLANACAK

Bu programlara ilişkin kapsamlı veriler tam ve eksiksiz olarak tek merkezde anlık toplanacak ve tüm destek uygulamalarına tek bir platformdan daha kolay, hızlı ve etkin biçimde erişim sağlanacak.

MÜKERRER UYGULAMALARA İZİN VERİLMEYECEK

Yılsonuna kadar, mevcut teşvik sistemi sadeleştirilerek, seçici ve süreli bir yapıya kavuşturulacak. Ayrıca mükerrer uygulamalara izin verilmeyecek bir sistem kurulacak.

Yeni teşvik sisteminde, yenilikçi ve katma değerli üretime yönelen, öz sermaye ağırlıklı gerçekleştirilen, küresel değer zincirinin bir parçası olmaya aday ve bölgesel kümelenme öncelikleriyle uyumlu yatırımlara münhasıran destek sağlanacak.

KADIN VE GENÇ İSTİHDAMINA İLAVE TEŞVİK

Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği süreleri, kadınların ve gençlerin istihdam edilmesi durumunda ilave süreler verilerek uygulanacak. Buna yönelik çalışmalar yıl ortasına kadar bitirilecek.

Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranlarda indirilebilmesi imkanı verilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner7