2020 Yılı İlk Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı Video Konferans Üzerinden Yapıldı

Elazığ TSO 2020 yılı ilk Genişletilmiş Meslek Komite Toplantısı video konferans üzerinden yapıldı. Toplantıda Elazığ deprem süreci, COVİD-19 süreci, Elazığ TSO projeleri ile birlikte KOSGEB, TKDK, İŞGEM, Teknokent, Teknova OSB ve Tarıma Dayalı Besi OSB çalışmaları ve destekleri hakkında bilgi verilerek görüş alışverişinde bulunuldu…

2020 Yılı İlk Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı Video Konferans Üzerinden Yapıldı

Arslan: Gelinen sürçte Oda olarak attığımız adımların doğru olduğu ortaya çıkmıştır…

2020 yılı ilk Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantızı, Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ TSO’nun 14 Meslek Grubu Üyeleri, KOSGEB İl Müdürü Şaban Yaşa, TKDK İl Koordinatörü İ.Sertaç Yılmaz, Fırat Teknokent Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, İŞGEM Koordinatörü Ö.Naci Karataş, Teknova OSB Uzmanı Berkay Turan ile Elazığ Tarıma Dayalı Hayvan OSB Uzmanı Alper Kılbitmez’in katılımı ile yapıldı. Bir saat süren toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan toplantı gündem maddeleri üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Arslan değerlendirmesinde, “Çok değerli Meslek Komitesi üyelerimiz, ekonomimizin içerisinde yer alan çok değerli paydaşlarımız öncelikle katılımızın ve değerli katkılarınız için teşekkür ediyorum. COVİD-19 nedeniyle bugüne kadar yapmamız gereken Odamız Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısını bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Genel Sekreterliğimiz tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerini zamanı daha etkin kullanmak adına ana başlıklar itibarı ile sizlerin bilgilerine sunmak istiyorum. Bu konularla ilgili sorularınızı da ayrıca cevaplandırmak isterim.

İlimizde yaşanan deprem felaketi sonrası ana başlıklar itibarı ile Odamı tarafından yapılan çalışmalar;

- STK’ların da katılımı ile Acil Eylem Planı Doğrultusunda 14 Maddeden oluşan ve toplumun tüm kesimlerinin hayatını normalleştirmeyi hedefleyen BEKLENTİ RAPORU ilgili tüm kurumlara gönderildi.

- İlin ve iş dünyasının bu beklenti ve talepleri yerel ve ulusal medya kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşılmış ve bu güne kadar aynı duruş sergilenmiştir.

- Deprem sonrası SMS ve Sosyal Medya Üzerinden iş dünyamızı bilgilendirme amaçlı 44 ayrı paylaşım yapılarak destekler ve gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

- Deprem sürecinde yaraların sarılması ve toplumun acil ihtiyaçlarının karşılanması için Odamızda kriz masası oluşturulmuş Türkiye genelinden Oda ve Borsalardan gelen yardımların koordinasyonu sağlanmıştır.

- Depremden işyeri veya ticareti etkilenen tüm Üyelerimizin ve İldeki tüm esnafların KOSGEB Destek kredisine ulaşımının sağlanması için Odamız bünyesinde personel görevlendirmeleri ve altyapılar kurulmuş, Sizlerin de çok değerli katkıları ile kurulan deprem değerlendirme komisyonları marifetiyle 6560 işyerinin dilekçesi ve raporu tarafımızdan oluşturularak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze verilmiştir.

- Odalar Birliğimizin çok değerli Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bizlere sunmuş olduğu imkanlar doğrultusunda iş dünyamızın beklentileri video konferans üzerinden ilgili tüm bakanlıklara ve yetkililere sunulmuştur.

- Depremin etkilerinin azaltılması ve hayatın normale dönmesi noktasında girişim ve çalışmalarımız devam etmektedir.

KOVİD-19 sürecinde yaptığımız çalışmalar;

- TOBB tarafında Ülkemizdeki tüm Oda-Borsalardan talep edilen görüş ve öneri çalışmalarına katılım sağlanmış ve taleplerimiz iletilmiştir. Bu taleplerimizden ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından kabul görenlerle ilgili gelişmeler üyelerimizle paylaşılmıştır.

- KOVİD-19 Sürecinde Odamız tarafından SMS ve Sosyal Medya Hesaplarımız üzerinden yapılan bilgilendirme sayısı 42’dir.

- Üyelerimizin, Oda Yönetim Organlarımızın ve tüm çalışanlarımızın sağlığı dikkate alınarak bu süreçteki tüm bilgilendirmelerimiz video konferans yöntemiyle yapılmıştır.

- Odamız hizmet binası içerisinde Pandemi sürecinin kontrollü ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için gerekli tüm altyapı hazırlıkları yapılmış ve günün koşullarına ve gelişmelere göre anlık müdahale edilmeye devam etmektedir.

- Yaşanan bu kriz ortamından iş dünyasının en az zararla çıkması ve krizin fırsata çevrilesi için beklenti ve taleplerimiz de TOBB üzerinden ilgili kurumlara verilmektedir.

Finansa ulaşma noktasındaki hizmetlerimiz;

- Hem deprem hem de KOVİD-19 sürecinde üyelerimiz başta olmak üzere Elazığ iş dünyasının en büyük sorunu finansmana ulaşmak olmuştur. Bu süreçte, bankaların yerel birimleri, bölge müdürlükleri ve genel merkezlerine ulaşılmış yaşanan sorunlar aktarılmış ve çözüm talebinde bulunulmuştur.

- Finans sektörü ile ilgili yaşanan sorun ve süreçler TOBB nezdin de dile getirilmiş ve çözüm talebinde bulunulmuştur.

- Özellikle kefalet noktasında Kredi Garanti Fonu’nun kaynak ve desteklerinin artırılması için yoğun mücadele verilmiş ve önemli destekler sağlanmıştır.

- Üyelerimizden bankalarla ilgili olarak bize ulaşan her sorun ile şahsim ve Odamız içinde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız birebir ilgilenmiş ve sorunun çözümü için yoğun bir gayret gösterilmiştir. Bu süreç devam etmektedir.

Odamızın devam eden proje ve çalışmaları;

- 2019 Yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz ve 30 madde olarak sizlerle paylaşılan tüm hedef ve çalışmalarımız Deprem ve Pandemi nedeniyle duraksamış olasına karşın her bir alanda çalışma ve girişimlerimiz devam etmektedir.

- Özellikle ilimizin ekonomik kalkınmasına yönelik olarak üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğumuz Kooperatifleşme hususlarındaki girişimlerimiz bugün çok önemli bir noktaya gelmiş olup, inşallah yapacağımız programlama ile birlikte yakın bir tarihte lansmanını hep birlikte gerçekleştireceğiz.

- Bu toplantımızda TKDK, KOSGEB, Teknokent, İŞGEM ve 2. OSB ile ilgili gelinen süreçlerle ilgili de Meslek Komitesi Üyelerimizin bilgi sahibi olması ve üyelerimize doğru bilgilerin aktarılmasının yararlı olacağını öngördük.

Dolayısı ile hem Kooperatifler hem de Odamızın diğer tüm projeleri ve çalışmalarını inşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız ikinci toplantımızda tek gündem maddesi olarak değerlendireceğiz.

Değerli arkadaşlar, tüm bu çalışmalar ve yaşanan süreçlerdeki girişimlere baktığımızda attığımız her adımın ne kadar doğru ve ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha görüyoruz. Özellikle deprem sonrası ilimizdeki STK’larla birlikte hazırladığımız talep dosyamızda yer alan maddelere baktığımızda yaşanan pandemi sürecinde getirilen destek ve teşviklerle birebir örtüştüğüne şahit oluyoruz. Demek ki, taleplerimiz yerinde ve haklı imiş. Yine aynı şekilde dünya bugün güvenli ve sürdürülebilir gıda konusunu konuşuyor. Bizim bir yıl öncesinden başlatmış olduğumuz kooperatifleşme ve güvenli, sertifikalı ve markalı gıda ürünlerin sürdürülebilir üretimi, pazarlanması ve nihai tüketiciye kadar tüm süreçlerinin yönetilmesi girişimlerimiz de doğru ve yerinde bir çalışma imiş. Oda olarak bugün Türkiye ve dünyanın geleceğini görerek attığımız her adımda doğru işler yapmış olmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu süreçleri çok daha iyi noktalara hep birlikte getireceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.

Yaşar: Gelecek adına umutlarımızı tüketmeden üretmeye devam edeceğiz…

Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar’da toplantıda yaptığı değerlendirmede iş dünyasının üretmeye ve çalışmaya aynı heyecan ve şevkle devam etmesi gerektiğini ifade etti. Yaşar konuşmasında, “Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Ocak ayından bugüne kadarki tüm süreçleri çok güzel bir şekilde özetledi. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Deprem sonrası taleplerimizin bir kısmı karşılandı bir kısmı ise Pandemi sürecindeki desteklerle örtüştü bir kısmı ise COVİD-19 sürecinde gündem dışında kaldı. Ancak Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi Oda olarak talep ve beklentilerimizin yerinde ve haklılığından ötürü bugün mutluyuz. Hem deprem sonrası özellikle finansal destekler hem de COVİD-19 sonrasındaki finansal destekler iş dünyamızı büyük ölçüde rahatlattı. Bugün il merkezimizde iş dünyasının finansmana erişme noktasında çok önemli sorunları kalmadı. Sorun yaşayan işletmeler için ise girişimlerimiz özellikle BDDK üzerinde devam ediyor. Sicil affı ve kefalet sorunlarının aşılması ile birlikte kredilerden istifade etmeyen işyerlerinin de destek alması için bu çalışmalar Odamız tarafından devam ediyor. Elazığ olarak hem deprem hem COVİD-19 sürecinde büyük yara aldık. Ancak iş dünyası olarak pes edecek yada üretimden vaz geçecek bir durumumuz yok. Devletimizin sağlamış olduğu önemli destekler söz konusu. Bu desteklerle birlikte hem tüketim ayağı canlanacak hem de üretim anlamında yavaşta olsa hareket başlayacaktır. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Moral ve motivasyonumuzu yüksek tutup ilimizin geleceği için çok önemli olan her proje ve girişimin sonuna kadar arkasında olmamız önem taşıyor. Sayın Başkanımızın ifade ettiği girişimlerimizin her biri bu şehrin geleceği için tarihi öneme sahip. Odamızın tüm yönetim organlarının ve toplantımıza iştirak eden tüm paydaşlarımızın sahiplenme ve tam desteğini önemle rica ediyor, katılım ve destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kurumlardan bilgi paylaşımları…

Video konferans yöntemi ile yapılan Elazığ TSO Genişletilmiş Meslek Komite toplantısına katılan, KOSGEB İl Müdürü Şaban Yaşa, TKDK İl Koordinatörü İ.Sertaç Yılmaz, Fırat Teknokent Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, İŞGEM Koordinatörü Ö.Naci Karataş, Teknova OSB Uzmanı Berkay Turan ile Elazığ Tarıma Dayalı Hayvan OSB Uzmanı Alper Kılbitmez de kurum çalışmaları, destekler ve mevcut durum değerlendirmelerinde bulundular.

Toplantı katılımcıların soru cevap bölümü ile sona erdi.

banner97
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner7