Antalya Akev Üniversitesi 75 Akademik Personel Alacak

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden:

Antalya Akev Üniversitesi 75 Akademik Personel Alacak

Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolara Personel Alım İlanı

Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; Üniversitemizin   aşağıda   belirtilen   yüksekokul   ve   bölümlerine,   657   sayılı   Devlet Memurları   Kanunu’nun   48’inci   maddesinde   belirtilen   genel   şartları   taşıyan,   2547   sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

1-  Profesör  kadrosuna  müracaat  edeceklerin;  dilekçeleri  ekinde  özgeçmiş,  noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve 6 flash bellek ile Rektörlüğe,

2-  Doçentlik  kadrosuna  müracaat  edeceklerin;  dilekçeleri  ekinde  özgeçmiş,  noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile Rektörlüğe,

3-  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  müracaat  edeceklerin;  özgeçmiş,  doktora  veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve   4   flash   bellek   ile   ilgili   Fakülte   Dekanlığına   /   Yüksekokul   Müdürlüğüne   başvurularını yapmaları gerekmektedir.

4-   Üniversitemizin   aşağıdaki   Tablo   2   ve   3’te   belirtilen   birimlerine,   2547   sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  yapılacak atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  ilişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmeliğin  ilgili  maddelerine  göre  öğretim  görevlileri  alınacaktır.

Başvuracak  adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması  gerekmektedir.  Öğretim  Elemanı  kadrosuna  başvuracak  adayların  başvurularını; dilekçe  ekinde  nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  özgeçmiş,  onaylı  lisans,  yükseklisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans not ortalamasını gösterir belge (transkript), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerini imzalanması ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir.

Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurul  tarafından  denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

*ALES:  Doktora  veya  tıpta  uzmanlık  eğitimini  tamamlamış  olanlar  ile  Yükseköğretim Kurumlarında  öğretim  elemanı  kadrolarında  çalışmış  veya  çalışmakta  olanlar  ALES’ten  muaf olup,  muafiyetten  yararlanmayı  talep  edenlerin  bu  durumlarını  dilekçe  ile  belgelendirmeleri gerekmektedir.

*YABANCI   DİL   SINAV   PUANI:   Yükseköğretim   Kurulu   tarafından   kabul   edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen  Uluslararası  Yabancı  Dil  Sınavından  (TOEFL-FCE-CPE-CAE)  puan  muadili  bir  puan almış olmak.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 13:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner7