Başkan Arslan: “İş dünyası olarak 2021’den ümitli ve heyecanlıyız”

ETSO Başkanı Asilhan Arslan, 2021 temalarının daha fazla yatırım, üretim, ihracat ve istihdam olduğunu söyledi. 2021 yılından beklenti ve taleplerini kamuoyu ile paylaşan Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iş dünyası için açıkladığı tedbirlerin de önemine değindi.

Başkan Arslan: “İş dünyası olarak 2021’den ümitli ve heyecanlıyız”

ETSO Başkanı Asilhan Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomide yeni dönem kapsamında üretim, istihdam ve ihracat için alınan tedbirlerinin, özel sektörün dayanıklılığını artıracağını yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapması için çok kıymetli olacağına inandığını söyledi. Başkan Arslan, TOBB üzerinden başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ilgili bakanlara iletilen talepler için de iş dünyasının heyecanlı bekleyişinin sürdüğünü ifade etti.

Asilhan Arslan, Odanın 2021 Teması olan, ‘Daha Fazla Yatırım, Üretim, İhracat ve İstihdam’ için yerelde tüm paydaşlar ve iş dünyası ile birlikte hazır olduklarını ifade ederek, beklentilerini maddeler halinde açıkladı.

Başkan Arslan Elazığ iş dünyasının yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapması, kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, yeni yatırımların önünün açılması, yüksek katma değerli ürünlerle ihracatın büyütülmesi, iç ticaretin canlanması, mevcut işletmelerin ayakta kalabilmesi, aktif ticaretin içinde görülmesine rağmen deprem ve Covid-19 nedeniyle pasif olan işletmelerin yeniden aktif hale getirilmesi ve istihdam sorunun çözümü için beklentilerini maddeler halinde dile getirdi.

ARSLAN: TÜM BU DÜZENLEMELERİ ÇOK DEĞERLİ BULUYORUZ

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Yeniden Yapılandırma Yasası, Ekonomi ve Yargıda Reform düzenlemeleri ile iş dünyasının 2121’e yüksek bir moral ile gireceğine işaret ederek, “Hükümetimiz, Covid19'un ekonomik hayata etkilerini azaltmak için yıl boyunca çeşitli desteklerinin ardından son olarak önemli bir adım daha attı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlükte olan istihdam teşviklerinin süresi uzatıldı. Normalleşme desteğinin 3 ay olan yararlanma süresi 6 aya çıkarıldı. Bu desteğin süresi 30 Haziran 2021'e, artı 1 olarak bilinen ilave istihdam ve kadın-genç istihdamını teşvik de 2022 sonuna kadar sürecek. Bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek. Kadın, genç, mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşviklere ilişkin de düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu teşvikin süresi de 31 Aralık 2022'ye kadar sürecek. Ayrıca daha önce başvurmayan işyerleri kısa çalışma kapsamına girebilecek. Başvurmuş iş yerleri yeni işçileri için ödenek talep edebilecek. Yine sigortalı veya sigortasız çalıştırırken işten çıkardığı işçisini işe alan işverene ayda bin 324 lira destek verilecek. Daha önce işten çıkardığı veya halen çalıştırdığı sigortasız işçisini sigortalı çalıştırmaya başlayan işveren geçmişe dönük cezai yaptırımlardan kurtulacak. Tüm bu düzenlemeleri çok değerli buluyoruz” dedi.

ARSLAN: ELAZIĞ TSO’NUN 2021 TEMASI: DAHA FAZLA YATIRIM, ÜRETİM, İHRACAT VE İSTİHDAM

Başkan Arslan değerlendirmesinde, “24 Ocak depremi ve Covid-19 sürecinde gerek ilimiz ve gerekse ülke genelindeki Odalarımızın talep ve beklentilerini TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu sözlü ve yazılı olarak devletimizin en üst makamlarına kadar taşımış ve bu sorunların çözümü için her platformda yoğun bir mücadele vermiştir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizim bu süreçteki taleplerimizin tümünü ilgili mercilere taşıyarak veya doğrudan bizim dile getirmemiz için fırsatlar sağlamıştır. Bu süreçte çok sayıda talebimiz de uygun görülmüştür. Bu vesile ile hem tüm hükümet yetkililerimize ve TOBB Başkanımıza kalbi şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşanan büyük depremin ardından, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak 150 yıla yaklaşan tarihi geçmişimiz ve bu mirasın bizlere yüklemiş olduğu misyon gereğince, iş dünyasının ve şehrin sesi olma, talep ve beklentileri raporlayarak ilgili birimlere sunma sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösterdik. Bu süreçte, tüm paydaşlarımız ve ilin yöneticileriyle birlikte üzerinde hassasiyetle durduğumuz şehrimizin ‘Kırmızı Kitabı’ diye adlandırdığımız yol haritasından tavizsiz çalışmalarımıza aynı heyecanla devam ettik. Odamızın 2021 Temasını ise; ‘Daha fazla yatırım, üretim, ihracat ve istihdam’ olarak belirledik. Bu hedefe ulaşma noktasında, öncelikli olarak yatırımlar için altyapıların kurulması, yüksek moral, kollektif çalışma, mevcut işletmelerimizin dayanıklılığın yükseltilmesi, iş dünyamızın tabiri caiz ise yokuş kalkış desteği ile toparlanması için talep ve beklentilerimizi temsil ettiğimiz kitle adına ilgili birimlere sunmaya ve dile getirmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği hukuk ve diğer alanlardaki reformlara hız verilmesine ve ekonomiyle ilgili düzenlemeler 2021 için umutlarımızı ve beklentilerimizi yükseltmiş ve iş dünyası olarak bizleri heyecanlandırmıştır. Son açıklanan tedbir ve destekler çok değerli olmuş ve memnuniyetle karşılanmıştır" dedi.

ELAZIĞ İŞ DÜNYASININ BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ;

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Odanın 2021 Teması olan, ‘Daha Fazla Yatırım, Üretim, İhracat ve İstihdam’ için yerelde tüm paydaşlar ve iş dünyası ile birlikte hazır olduklarını ifade ederek, beklentilerini maddeler halinde açıkladı. Başkan Arslan Elazığ iş dünyasının yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapması, kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, yeni yatırımların önünün açılması, yüksek katma değerli ürünlerle ihracatın büyütülmesi, iç ticaretin canlanması, mevcut işletmelerin ayakta kalabilmesi, aktif ticaretin içinde görülmesine rağmen deprem ve Covid-19 nedeniyle pasif olan işletmelerin yeniden aktif hale getirilmesi ve istihdam sorunun çözümü için beklentilerini maddeler halinde dile getirdi.

Başkan Arslan Tarafından Açıklanan Talepler:

“- Sosyal izolasyon kuralları gereği kapalı olmasına karar verilen işyerlerinin kapalı kaldıkları dönem için beyanname verme, bildirim ve ödeme gibi vergisel yükümlülüklerinin askıya alınması ve bu işletmelere bir evvelki vergi döneminde beyan edilen karları tutarında faizsiz kredi desteği verilmesi.

- Vergi yapılandırmasına ek olarak, matrah artırımı ile stok, kasa ve sicil affı iş dünyamızın can kulağıyla beklediği düzenlemelerdir. Bu hususta KOSGEB Acil Destek Kredisine başvuru yapmış olan yaklaşık 14 bin işletmeden ancak 6 bin 400’ü destek alabilmiştir. Bu destekten istifade edemeyenler için 2021 yılı başında yeni bir düzenleme çok ivedi bir ihtiyaç ve beklentidir.

- Genelge ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyetleri kısıtlanan işletmeler başta olmak üzere kiracı durumunda olan tüm işletmelerimize kira bedelleri tutarında bir kısmı hibe olmak üzere, faizsiz veya düşük maliyetli kira yardımı sağlanması, ayrıca bir süre için kira stopaj oranının sıfıra indirilmesi de kayda değer bir destek olacaktır.

- Pandemi sebebiyle oluşan iş kaybını telafi etmek üzere ilave olarak işe alınan çalışanımızın ‘deneme süresi’ ile sınırlı olmak üzere işten çıkarma yasağı kapsamına dahil edilmemesinin özellikle sanayi sektöründe yeni istihdamın önünü açacağı kanaatindeyiz.

- İş dünyamızın medikal ve müteahhitlik başta olmak üzere birikmiş kamu alacaklarının var olan kamu borçlarından mahsup edilmesi ve bu alacakların teminat olarak değerlendirilmesi veya ödenmesi özel sektörün finansman talebini ciddi ölçüde azaltacak bir düzenleme olacaktır. Bu düzenlemenin faiz oranlarının geri gelmesi sürecine de katkı sunacağını ön görmekteyiz.

- Deprem sonrası ve Pandemi sürecinde yapmış olduğumuz anket çalışmalarında kapanan veya ciddi ciro kaybı yaşayan işletmelerimizin başta finansmana ulaşma olmak üzere ilave desteklere ihtiyaç olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Bu işletmelere kira vb giderleri için doğrudan destek verilmesi ile birlikte, vergi, prim, kredi ödemelerinin de ertelenmesi hayati öneme sahiptir.

Odamızın 2021Teması olan ‘Daha Fazla Yatırım, Üretim, İhracat ve İstihdam’dır. Bu hedeflere ulaşmak için,

- Elazığ 2.OSB’nin altyapı ihale süreçlerine kaynak aktarılarak çalışmaların hızlandırılması,

- Tarıma Dayalı Besi OSB’nin altyapı ihale süreçlerine kaynak aktarılarak çalışmaların hızlandırılması,

- Elazığ Jeotermal Sera OSB’nin kurulumu için kaynak aktarımı yapılması,

- Karakoçan, Palu, Kovancılar Karma OSB için kaynak aktarımı yapılması,

- Sektörel Sanayi Siteleri için kaynak aktarımı yapılması,

- Tarım ve Hayvancılık için büyük önem taşıyan sulama projelerinin sonuçlandırılması,

- Elazığ TSO ve Paydaşlar öncülüğünde kurulumu yapılan 5 ayrı üretim Kooperatifi ve Birlik için altyapıların kurulması ve sürdürülebilir haline getirilmesi için kaynak ve ihtiyaçlarının karşılanması,

- FKA ve KOSGEB üzerinden Elazığ özelinde yeni destek paketleri oluşturulması.”

ARSLAN: ÜLKE EKONOMİSİNE DEĞER KATMAK İSTİYORUZ

Başkan Arslan bu taleplerinin karşılanması ile birlikte ülke ekonomisine çok ciddi manada katma değer üretecek yapıların oluşabileceğini ifade ederek, “Tüm bu taleplerimiz ile birlikte sektörlerin diğer sorun ve önerilerinin tamamını başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve diğer ilgili kurumlarımıza Odamız ve TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu takdim etmiştir. İlimiz potansiyelleri ve kaynakları ile ülke ekonomisine değer katacak birikim ve zenginliklere sahiptir. Bu taleplerimizin karşılanması ile birlikte Elazığ için 2021 yılı tarihi bir sürecin başlangıcı olacaktır. Elazığ iş dünyası olarak umutlu ve heyecanlı bekleyişimiz devam etmektedir” değerlendirmelerinde bulundu.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Şevket
Şevket - 8 ay Önce

Elazığ'ın yapılacak denilen 5 ayrı OSB sinde bir arpa boyu yol alınmadı. İstihdam için, üretim için, Elazığ ekonomisinin gelişmesi ve ilin kalkınmasıı için en önemli sorunlar Elazığ ilinin ulaşımda çözülmeyen sorunları, altyapısı bile ortada olmayan OSB leri. TSO başkanı seçildiğinde Elazığ adına çok sevinmiştim ama ciddi hayal kırıklığı yarattı. Ankarada sıradan adamların bile ciddiye almadığı düşük profilli ilimiz siyasetçilerini çok ciddiye alıp anında susan biri bu il için faydalı olamaz

SIRADAKİ HABER

banner103