Başkan Arslan: VERBİS Kayıt Süresi Uzatılmalı

ETSO Başkanı Asilhan Arslan, VERBİS kayıt süresinin Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmasını talep ettiklerini söyledi.

Başkan Arslan: VERBİS Kayıt Süresi Uzatılmalı

Kişisel verilerin korunması ve sicile kayıt konusu ile ilgili bir açıklama yapan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, kişisel verilerin korunması ve sicile kayıt işlemi için verilen sürenin 31 Aralık tarihinde sona ereceğini belirterek, sürecin 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmasını talep ettiklerini bildirdi.

ARSLAN: SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BAŞLAMA TARİHLERİ BELİRLENMİŞTİR

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan açıklamasında, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemesi amaçlanmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16’ıncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.” hükmü ile Kanunun Geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.” hükmü göz önünde bulundurularak; Sicile kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri belirlenmiştir” dedi.

ARSLAN: VERBİS KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI GEREKMEKTEDİR

Başkan Arslan, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin talepler değerlendirilmiş ve değerlendirme neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Kişisel verilerin korunması hukukunun üyelerimiz için öğrenilebilir kılınması ve alana ilişkin kaynakların erişilebilir hale getirilmesi ve veri işleme sisteminin yeni olması nedeniyle uyum ve hazırlıklar belirli bir süreç almaktadır. Yükümlü olan işletmelere, KVKK ile getirilen işleme şartlarına uyum sağlama, verileri silme, yok etme, anonimleştirme, teknik ve idari tedbirleri alma, veri güvenliğini sağlama, aydınlatma yükümlülüğü gibi yeni düzenlemeler getirilmektedir. Kişisel verilerin korunması ve verilerin işlenmesi çok hassas bir konudur. Böyle hassas bir konu için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması için ciddi çalışma ve hazırlık gerekmektedir. Veri siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirilme süresinin gelinen noktada uzatılması zorunluluğu hasıl olmuştur. İş bu nedenlerle VERBİS Kayıt Süresinin uzatılması gerekmektedir” diye kaydetti.

ARSLAN: DİLEKÇE ODAMIZA İNTİKAL ETMİŞTİR

Başkan Asilhan Arslan, “Müeyyideleri son derece ağır olan, kişisel verilerin korunması ve sicile kayıt konusu ile ilgili bu süreçte yeterli hazırlık yapamadıkları hususunda üyelerimizden birçok yazı ve dilekçe Odamıza intikal etmiştir. Bu sebeple, üyelerimizin bu konuda mağduriyete uğramaması için Sicile kayıt sürelerinin, kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için geçerli olan 30.06.2020 tarihine uzatılması hususunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmasını talep ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

banner107
YORUM EKLE
YORUMLAR
Gakko
Gakko - 1 yıl Önce

Esnafın, milletin dişinden tırnağından artırıp ödediği oda ücretiyle kendine trilyonluk makam arabası aldı mı Asilhan Bey?
Belediye başkanı kendi şahsi aracını kullanıyor. Senin ihtiyacın mı vardı ki hemen trilyonluk araç aldırdın ETSO'ya. Yazık değilmi. Milyonlarca işssiz var

SIRADAKİ HABER

banner103