BURSVER-SEN ŞARTLARI AÇIKLANDI!

İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği BURSVER-SEN adı altında bir ilki başararak, önümüzdeki süreçte üniversitede okuyan öğrencilere karşılıksız burs imkanı sağlayacak.

BURSVER-SEN ŞARTLARI AÇIKLANDI!

İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği BURSVER-SEN adı altında bir ilki başararak, önümüzdeki süreçte üniversitede okuyan öğrencilere karşılıksız burs imkanı sağlayacak.

ACAR: YÖNETİM KURULU ARKADAŞLARIMIZLA BU MUTLULUĞU YAŞIYORUZ

İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Acar, “Her üniversite öğrencisi, bursların ne kadar önemli olduğunu bilir. Burs yattığında o bankaya nasıl gülücükler saçarak gittiğinizi düşünün.  Bizler de İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği olarak; Bir ilki başararak, önümüzdeki süreçte üniversitede okuyan kardeşlerimize çıkarsız beklentisiz, karşılıksız dayanışma anlamında kolaylık olması açısından BURSVER-SEN ile var olduk. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla, inancı, kararlılığı, huzur ve mutluluğu yaşıyoruz. Saygılarımla”dedi.

OBUZ: BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR

İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği BURSVER-SEN Komisyon Başkanı Reşat Obuz, “Amacımız İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği olarak; Maddi olanakları kısıtlı İzmir ili ve ilçelerinde okuyan, öğrenim gören hemşehrilerimize, üniversite öğrencilerine, karşılıksız BURSVER-SEN adı altında burs sağlamak. Karşılıksız BURSVER-SEN alma başvuru şekli; istenen belgeler, belirtilen süreler içerisinde İadeli-Taahhütlü Posta ile en geç 1 Ekim 2019 ile 1 Kasım 2019 tarihleri arasında ''İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Bozkurt Cad. Karakurt İş Merkezi No: 29 Kat: 5 Kahramanlar-Konak -İzmir'' adresine mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihler sonrası başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır” diye kaydetti.

OBUZ: MEZUN OLANA KADAR VERİLMEYE DEVAM EDER

Komisyon Başkanı Reşat Obuz, “Karşılıksız BURSVER-SEN Verme Karar Mercisi, 1 Kasım 2019 ile 10 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak olan BURSVER-SEN Komisyonu değerlendirme toplantı sonrası, başvurular komisyonca incelenip, Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı ile  burs verilecek  öğrenci hemşehrilerimiz belirlenecektir. Karşılıksız BURSVER-SEN Süresi: Karşılıksız burs süresi 15.11.2019 ile 15.06.2020 tarihleri arası olup 8 ay (Sekiz Aylık) derneğimizce Burs verilecektir. (15 Kasım 2019 ile 15 Haziran 2020'yi kapsar.)  Öğrencinin bursu kazandığı yıl koşulları esas alınarak (Gerekli şartlar korunduğu sürece) her dönem burs alan öğrenci tarafından, karşılıksız burs koşullarını belgelemek şartı ile okuldan mezun olana kadar verilmeye devam eder. Son sınıfta olan öğrencilere mezun oldukları aya kadar ödeme yapılır. Karşılıksız BURSVER-SEN'le Verilecek Burs Öğrenci Sayısı: Karşılıksız verilecek BURSVER-SEN bursu İzmir Elazığ Kültür Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulunun onayı ile her yıl yeniden burs verilecek öğrenci sayısı kadar belirlenecektir. Bu dönemde verilecek BURSVER-SEN öğrenci sayısı 10 öğrencimizdir” ifadelerini kullandı.

OBUZ: ŞAHSİ OLARAK İMZALAMAK ZORUNDADIR

Komisyon Başkanı Obuz, “Söz konusu koşullarda değişiklik olursa burs hakkı kazanmış öğrenci 1 hafta içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Doğru beyanda bulunmayan öğrencinin bursu kesilir. Geçmiş aylarda verilmiş olan burs geri talep edilerek, yedek burs hakkı kazanmış öğrenciye hak doğar. Karşılıksız burs alacak öğrenciler, bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılır. BURSVER-SEN sözleşmesini velisi dahilinde veya şahsi olarak imzalamak zorundadır” açıklamalarını kaydetti.

OBUZ: ÖĞRENCİ BURSU, DERNEK YENİ HESAP NUMARASI ÜZERİNDEN YATIRILIR

İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği BURSVER-SEN Komisyon Başkanı Reşat Obuz, “BURSVER_SEN Adaylarının Belirlenmesi, Öğrenci İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği BURSVER-SEN Komisyonu tarafından yukarıdaki koşulları taşıyan başvuru adayların belirlenen şartları göz önüne alarak inceler. Karşılıksız burs verilecek aday sayısının %10’u kadar da yedek aday da belirlenir. Karşılıksız burs alacak öğrencilerin asil ve yedek listesi,  BURSVER-SEN aday durumları, Komisyonun belirleyeceği görüş ve raporlarla Dernek Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaya sunulur ve 13 Kasım 2019 tarihinde kesinleşir. 15 Kasım 2019 tarihi mesai bitimine kadar BURSVER-SEN'den hak kazanmış öğrenci iban hesap numarasına dernek BURSVER-SEN öğrenci bursu, dernek yeni hesap numarası üzerinden yatırılır ”dedi.

KARŞILIKSIZ BURSVER-SEN VERİLME KURALLARI: 

*Elazığ nüfusuna kayıtlı olması.

*İzmir ili ve ilçelerinde bir Üniversitede okuyor olması.(1.2.3.4.5.6. sınıf olması)

*Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilere ve Açık Öğretim okuyan öğrencilere burs verilemez.

*Karşılıksız burs alan öğrencilerin isimleri ve BURS-VERSEN sağlayacak hayırsever kişilerin isimleri üçüncü şahıslara asla duyurulmaz.

BURSVER-SEN BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

*Özgeçmiş Dilekçesi.

*Öğrenci Belgesi

*Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi

*Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

*Aile Gelir Beyannamesi

*Ziraat Bankası Hesap /İban Numarası.

Burs Alamayacak Olanlar:

-Vakıf Üniversiteleri öğrencileri

-Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri.

-Disiplin cezası almış olanlar (Burs aldığı süre zarfında disiplin cezası alan öğrencilerin bursu kesilir.)

-Karşılıksız BURSVER-SEN Adayları, Belirttikleri Tüm Özellikleri Belgelemek Zorundadır.

banner73
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner7