Elazığ Belediyesi 4 Arsayı Satışa Çıkardı

Elazığ Belediyesi EBUAŞ A.Ş.’ye ait Rızaiye Mahallesi Yukarı Mezra’da bulunan 4 adet taşınmaz arsayı, 27 Mayıs 2022 tarihinde saat 10.30’da başlayacak dört ayrı açık artırma usulü ihaleyle satışa sunuyor.

Elazığ Belediyesi 4 Arsayı Satışa Çıkardı

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Elazığ Belediyesi EBUAŞ A.Ş.’ye ait Rızaiye Mahallesi Yukarı Mezra’da bulunan 4 adet taşınmaz arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi'ne göre açık artırma usulüyle satışa sunulacaktır.

Rızaiye Mahallesi Yukarı Mezra'da bulunan 2002 ada 1 parsel numaralı 3.122.00 metrekare arsa 5.775.700.00 TL muhammen bedel, 173.271.00 TL teminat ile saat 10.30’da,

Rızaiye Mahallesi Yukarı Mezra'da 2002 ada 3 parsel numaralı 400.00 metrekare arsa, 580.000.00 TL muhammen bedel, 17.400.00 TL teminat ile saat 10.45’te;

Rızaiye Mahallesi Yukarı Mezra'da 2002 ada 4 parsel numaralı 325.00 metrekare arsa 471.250.00 TL muhammen bedel, 14.137.50 TL teminat ile saat 11.00’de;

Rızaiye Mahallesi Yukarı Mezra'da 2002 ada 5 parsel numaralı 1.605.00 metrekare arsa 2.487.750.00 TL muhammen bedel, 74.632.50 TL teminat ile saat 11.10’da açık artırma usulüyle satışa sunulacaktır.” denildi.

İHALE ŞARTNAMESİ

1-Mülkiyeti şirketimiz EBUAŞ A.Ş.ye ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası, m²' si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi'ne göre açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır.

2-Arsaların ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Kırklar Mah. Tahir Şaşmaz Cad. No:1 Kat:3 Merkez/ Elazığ Şirket Toplantı Salonu'nda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3-İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 250.00 TL bedel karşılığında Satın Alma Servisi'nden temin edilecektir. Birden fazla arsanın ihalesine katılması halinde her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır.  Ayrıca teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için EBUAŞ Satın Alma Servisi'nden veya (424) 212 30 40 (dahili 2330) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

4- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

5- İhale ve satıştan doğan bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri, eğitime katkı payı ile ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir.

6-İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığı'na ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon Başkanlığı'na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

YORUMLAR
Macit
Macit - 1 ay Önce

Sata sata bitiremedi.

Doğruya Doğru
Doğruya Doğru - 1 ay Önce

Satın satın geleecek olan diğer nesillere
Bi şey bırakacakmışsın ...

SIRADAKİ HABER

banner109