HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Çoban ‘Palu’nun Kurtuluş Planı’ Projesini Açıkladı

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi (HAZARSAM) Başkanı Bilal Çoban, Elazığ’ın Kurtuluş Planı “Palu” projesini paylaştı.

HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Çoban ‘Palu’nun Kurtuluş Planı’ Projesini Açıkladı

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi (HAZARSAM) olarak Elazığ’ın Kurtuluş Planı kapsamında çalışmalarını sürdüren Prof.Dr. Bilal Çoban 2034 yılına kadar şehrin bölgesel kalkınmasına katkı sunacak projelerini paylaşmaya devam ediyor.

Şehrin kalkınmasına katkı sunacak proje çalışmaları kapsamında her hafta bir sektörle alakalı çalışmalarını paylaşan HAZARSAM Başkanı Prof.Dr. Bilal Çoban Bölgesel Kalkınma kapsamında ilçelerin de önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Yaptıkları çalışmalarla her İlçenin değerlendirilmesi gereken zenginliklere sahip olduğunu ifade eden Başkan Çoban; “Biz Elazığ’ı 2034’e hazırlarken bir bütün olarak değerlendirdik. Her ilçemizin ayrı ayrı bakir potansiyellere sahip olduğu gerçeğiyle yola çıkarak bu potansiyellerin şehrin kalkınmışlığı yönünde değerlendirilmesinin Elazığ’ı 2034 yılında bölgesinde yeniden cazibe merkezi olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

ÇOBAN: KİMİNİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ, KİMİNİN DE TURİZM ZENGİNLİKLERİ VAR

Her İlçe ile ilgili ayrı ayrı proje çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Çoban; “Yapmış olduğumuz bu çalışmalar esnasında önümüze çıkan donelerden bir kez daha anladık ki şehir dinamiklerinin bir araya gelerek koordineli bir şekilde sahip olduğumuz bu değerleri değerlendirebilirsek Elazığ’ın kuruluşunun 200’ncü yıldönümü olan 2034’e bölgenin en cazibeli ili olarak girebiliriz. Kimi ilçelerimizin yeraltı zenginlikleri, kiminin kültürel zenginlikleri, kiminin de turizm zenginlikleri var. Tarım ve Hayvancılık açısından sahip olduğumuz potansiyellerimiz de cabası diyen Başkan Çoban paylaşacakları bu haftaki çalışmalarının Palu İlçesi ile ilgili olduğunu söyledi.

Hazarsam olarak yapmış oldukları çalışmalar kapsamında Palu’nun tarihsel misyonundan, günümüzdeki konumuna, Sosyo-Ekonomik durumundan, demografik Yapısına, İlçenin güçlü yönlerinden zayıf yönlerine,  fırsatlarından risklerine kadar birkaç başlıkta topladıkları projelerinden bazıları şöyle…

"VII. PALU İÇİN 2034 YILINA KADAR HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKEN PROJELER

1. Gün yüzüne çıkarılmamış tarihi eserlerin çıkarılması ve restorasyon çalışmaları yapılması,

2. Fırat Üniversitesi bünyesinde Palu ve komşu İlçelerine de hitap edecek bir Palu Meslek Yüksekokulunun kurulması

3. Arkeo-park alanı oluşturulması,

4. Su ve doğa sporları alanları oluşturulması, 

5. Palu ve Kovancılar arasında ortak projelerin yapılması ve desteklenmesi,

6. Palu ve Kovancılar arasında ortak projelerin yapılması ve desteklenmesi,

7. İlçedeki kum kalitesinin değerlendirilerek, Cam Fabrikasının kurulması,

8. Palu ve Kovancılar ilçeleri arasında Organize Sanayi Bölgesi kurulması,

9. Murat nehri havzasının turizm amaçlı değerlendirilmesi,

10. Kültür, tarih, doğa ve inanç turizminin canlandırılması ve tanıtımının yapılması,

11. Milattan önce 3000 yıllarına dayanan tarihi ile kaya üzerine inşa edilen Palu Kalesi'nin restore edilip, ören yeri olarak teşhir edilmesi,

12. Palu Kent Tarihi Müzesinin Kurulması.

PALU’NUN KURTULUŞ PLANI

I. Tarihsel Bir Yerleşim Merkezi Olarak Palu Hakkında Genel Bilgiler:

İlçe Elâzığ il merkezine yaklaşık 74 km. uzaklıktadır. İlçenin doğusunda Bingöl İli, batısında Elâzığ, kuzeyinde Kovancılar İlçesi, güneyinde Arıcak ve Alacakaya ilçeleri bulunmaktadır.  İlçe Murat nehri vadisinin üzerindedir. İlçe arazisi Murat suyu civarındaki düzlükler ile güneydeki doğu Toros silsilesini oluşturan Ak dağlardan meydana gelir. Murat Nehri İlçe topraklarının içinden geçmekte olup, vadisi genellikle dik ve sarptır. Kasaba ve köylerinin büyük kısmı dağlık ve engebeli arazide kurulmuş olup, dağınık bir yerleşim şekli arz etmektedir. Palu ilçesinde Palu, Baltaşı ve Beyhan olmak üzere toplamda 3 belediye bulunmaktadır. Ayrıca ilçeye bağlı 37 köy bulunmaktadır.

İlçe toprakları 837 km2 alana sahip olup bu yüzölçümün %70'i dağlık, %24 dalgalı, %10 ova ve %3,1 yayladır. Doğu Toros silsilesi içinde bulunan Akdağların en yüksek noktası 2500 m rakımlıdır.

İlçenin tarihi oldukça eskidir.  Yörede ilkçağ ve orta çağdan kalma birçok eser vardır.  Palu ve çevresi Urartu, Roma ve Bizans hakimiyetlerinde kalmış, Halife Hz. Ömer devrinde İslam orduları buraları fethetmiştir (634).  Bir müddet sonra Bizanslılar Palu ve Çevresini yeniden alarak Selçuklu akınlarına kadar bölgede varlıklarını sürdürmüşlerdir.  Palu yakınlarındaki Şimsat kalesi, o dönemde oldukça önem arz etmiştir.

Selçuklular bu toprakları ele geçirdikten sonra önce Çubukoğularının daha sonra da Artukoğularının bölgede hakimiyetleri görülür.  Osmanlı Hükümdarı Yavuz Sultan Selim’in komutanlarından Karaçinoğlu Ahmet’in 1515 yılında bölgeyi fethiyle yeni bir dönem başlamıştır.

Palu Cumhuriyetin ilanına kadar Diyarbakır İline bağlı Ergani-Maden Sancağının bir Levası (İlçesi) olarak idari taksimatta yer almıştır. Kale çevresinde görülen kalıntılardan zaman içerisinde Palu merkezinin yerleşme alanının üç kez değiştiği anlaşılmaktadır. İlk yerleşme yeri bugünkü Palu’nun 1.5km kadar doğusunda yer alan hâkim kurulu Kale içidir. Daha sonra genişleyerek Kalenin eteklerinde yayılan Palu sırasıyla yangın ve heyelan nedeniyle iki defa yer değiştirmiş ve nihayet 1953–1954 yıllarında bugünkü Talabi bağları mevkiine yerleşmiştir.

İlçede tarihi mirasımızın güzide örneklerinden olan birçok kale, cami, köprü ve hamama ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Palu Kalesi: Eski Palu'da bulunan bu kale Urartular devrinde yapılmış, daha sonraları onarım görmüştür. Kaleye su ve erzak taşımak için açılmış iki gizli geçit vardır. Murat nehrine bakan kale yamacındaki kilise yıkıntısı da tarihi yapılardandır. Yine kalenin içerisinde hamam yıkıntısı ve Urartu Kralına ait çivi yazılı taş kitabe kalenin içerisinde bulunan tarihi eserlerdir.

Küçük Cami: Eski Palu'ya girişte yer alan bu caminin sadece yan duvarları ve minarenin bir kısmı ayaktadır. Şerefesi yıkık durumda olan minarenin alt kısmında iki sıra halinde yeşil sır kalıntıları bulunmaktadır.

Ulu Cami: Eski Palu'da yer alan bu cami dikdörtgen planlı ve üzeri düz damla örtülüdür. Üst kısmı yer yer yıkık durumdadır. Siyah beyaz taştan örülmüş kemerleri vardır. Taştan yapılmış mihrabın bir kısmı yıkık olup yan kısımlarında rozet motifleri vardır. Minare kaidesi kare olup üst kısım yuvarlaktır. Cami içerisinde kitabesi bulunmaktadır.

IV. Murat Köprüsü: Palu İlçesinin doğusunda, Murat nehri üzerinde yer alan köprü 156m uzunluğunda 3,5m genişliğindedir. Orijinal yapıdan arta kalan iki kemer ve orta ayak burunları yapı üslubu açısından diğer Selçuklu köprülerine benzemektedir.

Merkez Cami: Eski Palu'da yer alan bu yapı dikdörtgen planlıdır. Üstü yıkık olan caminin sadece minaresinin kare kaide kısmı ve yan duvarları ayaktadır. Caminin kitabesinden 1291H’de yapıldığı bilinmektedir.

Kara Çemşit Bey Türbesi: Bu türbe Palu'nun en dikkate değer türbesidir. Kare planlı türbe tek katlı olup üzeri kubbe ile örtülüdür. Türbe içerisinde 8 mezar bulunmaktadır. Mezarların Çemşit Bey'in akrabalarına ait olduğu üzerindeki kitabelerde yazılmaktadır. Dıştan kesme, içten moloz taşlarla yapılmış olan türbe onarım görmüştür.

Hamam: Klasik Osmanlı hamamları tipindedir. Üzeri tonozla örtülü bir dehlizle soyunma yerine gidilir. Ilıklık kısmı kare planlı ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbe üzerinde aydınlık feneri mevcuttur. Kapı üzerindeki kitabesinden 1070 yılında inşaa edildiği anlaşılmaktadır.

Kindik Hamamı: Aşağı Palu Kindik Taşı mevkiindedir.

Surp Boghos Vank Kilisesi: Pesi (Nubshi) Köyü mevkiindedir. 22.03.2003 tarih ve 3118 sayılı kararla tescillenmiştir.

Kilise: Kare planlı olan kilise bugün hayli yıkık durumdadır. Kilisenin sadece naos kısmı ayaktadır. Kare planlı naos kısmının üstü kubbe ile örtülüdür. Kubbe tamamen yıkılmış sadece kubbe konağı kalmıştır. İçerisinde Meryem ve İsa'ya ait olduğu sanılan figürler bulunmaktadır.

Tegre Köprüsü: Palu-Karabegan Yolundadır. 14.03.1980 tarih ve 1789 sayılı kararla tescillenmiştir.

Kindik Taşı Alanı: Aşağı Palu Kindik Taşı mevkiindedir. 11. – 13. Yüzyıl Artuklu döneminden kaldığı düşünülmektedir. 1. Derece Arkeolojik Sit alanıdır.

Palu Mezarlığı: Kale mevkiinde bulunan tarihi bir mezarlıktır.

Buban Hame Kaplıcası: Palu ilçesine 4km mesafede Buban köyünün Hame merkezindedir. Suyun sıcaklığı 26°C'dir Saniyede 7lt kaynayan su yedi noktadan çıkmaktadır. Bu su romatizma ve siyatiğe iyi gelmektedir.

II. Sosyo-Ekonomik Durum ve Demografik Yapı

Palu nüfusu 2021 yılına göre 18.648. Bu nüfus, 9.591 erkek ve 9.057 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,43 erkek, %48,57 kadındır. Çevre Şehircilik Bakanlığı 2040 yılı Çevre Düzeni Planına göre, Palu ilçesi toplam, kentsel ve kırsal nüfus projeksiyonlarının 2040 yılı için hesaplanan ortalamaları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Tablo. Elâzığ İli Palu İlçesi Kırsal, Kentsel ve Toplam Nüfus Projeksiyonları.

Yıl Kırsal Nüfus Projeksiyonu Kentsel Nüfus Projeksiyonu Toplam Nüfus Projeksiyonu

2010  12 810  9 164  21 952

2015  11 614  9 534  21 000

2020  10 434  9 912  20 054

2025  9 270  10 301  19 112

2030  8 121  10 700  18 175

2035  6 987  11 110  17 243

2040  6 533  11 530  16 315

İlçemiz Palu tarihte Erzurum, Bingöl, Erzincan, Halep, Sam, Antep gibi merkezlere mal üreten ve satan bir güç iken bugün tamamen tüketici konumundadır. İhtişamlı bir geçmişe sahip olan Palu su anda sosyal ekonomik ve kültürel olarak tarihinin en kötü dönemlerini yasamaktadır. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla, Türkiye’deki Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarının 2022 yılı sonuçlarına göre, Palu ilçemiz, gelişmişlik sıralamasında 973 ilçe içerisinde 806. sıradadır.

İlçemizde oluşturulacak şirket ve vakıfla yüzlerce insanımızı iş sahibi yapacaktır ve ilçemiz göç alacaktır göç vermeyecektir. İlçemizin diğer bir kaynağı kültür, tarih, doğa ve inanç turizmden kaynaklı ilçemize yerli ve yabancı turistlerin girişleriyle yerel esnaflarımızın kazanımları fazla olacaktır. Bununa beraber yeni işletmelerin oluşturulması ve istihdam alanlarının artması sağlanacaktır. Tarım ve hayvancılık ilerlediği takdirde dışa bağımlılığımız azalacaktır. Tüketen değil üreten bir ilçe olacağız. Eğitim oranımız yükselecek, sosyal ve sportif olarak gelişmiş bir ilçe olacağız. Göç veren değil göç alan bir ilçe olarak ekonomik olarak güçlenecektir.

Daha öne Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafında yapılan ve halen yürürlükte olan, Malatya, Elâzığ, Bingöl, Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planı çalışması kapsamında çevre düzeni planının hedef yılı olan 2040 yılına kadar nüfus projeksiyonları da yapılmıştı. İlçelerin nüfusları da aynı şekilde, nüfus projeksiyonları en küçük kareler, bileşik faiz ve aritmetik yöntem sonucu elde edilmiş ve bu üç yöntemin ortalaması alınarak ortalama projeksiyon ilçe nüfus sonucuna ulaşıldığı iddia edilmişti. 2040 yılı projeksiyon nüfuslar elde edilirken, 1980 – 2010 yılları arasındaki nüfus hareketliliklerinin ortalamalarını almış ve genel bir ortalama bularak 2040 yılı tahmini nüfus artışına bu şekilde ulaşmıştı. İlçelerin büyüme ortalaması bulunan değeri ve tahmini 2040 öngörüsü planda bu kriterler çerçevesinde yer almış, nüfus hesaplamaları yapılmıştı.

Daha önce, 2040 Yılı Elazığ’ı Bitirme Planı olarak itirazda bulunduğumuz bu gelecek planlamasına şimdi bakıldığında, ne kadar yanlış öngörüler içerdiği görülecektir. 2040 Planına, 2034 Yılı PALU’NUN KURTULUŞ PLANI ile müdahale etmeliyiz.

Palu’nun ilçemizin küçülmesine, köylerin boşalmasına, gelecekte göç vererek nüfusun azalmasına müsaade edemeyiz ve Palu’nun geleceğini belirlemek, Palu’nun Kurtuluş Planını birlikte hayata geçirmek için elbirliği, güç birliği ile mücadele etmeliyiz.

III. Palu’nun Güçlü Yönleri

1. En eski yerleşim yerlerinden biri olması,

2. Tarihi ve doğal dokusu,

3. Farklı dinlere ait ibadet hanelerinin bulunması,

4. İnanç Turizmine elverişli olması,

5. Kültürel ve tarihsel değerlerin zenginliği,

6. Palu’da yaşayan insanların ilçenin gelişimine olumlu katkıları,

7. Palu kültürünün il üzerindeki saygınlığı,

8. Bölgede tarıma elverişli alanların bulunması (üzüm, kiraz vb.)

9. Yöresel lezzetlerin olması,

10. Zanaat ve el sanatlarında ileri düzeyde bulunması,

11. Misafirperver insanların olması,

12. Maden çeşitliliğinin fazla olması,

13. Maden ve Metalürji bilincinin yüksek olması,

14. Madencilik konusunda tarihi hafızanın güçlü olması,

15. Önemli tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olması,

16. Palu’da tekstil ve hazır giyim üretiminin yaygın oluşu,

17. İlçenin içinden Murat nehrinin geçmesi,

18. Özellikle ekonomik olarak sulanabilir alanların artırılması, bitkisel üretim açısında hem çeşitlilik hem de miktar bağlamında önemli gelişmelerin yaşanmasına müsait olması.

19. Bitkisel üretim açısından düşünüldüğünde, ilçemizin işgücü yapısı itibariyle yeteri kadar deneyimli ve tarımsal üretimi destekleyecek insan gücüne sahip olması.

20. Her geçen gün tarımsal maliyetlerdeki artışlar sebebiyle insanımız daha fazla kent bazlı ekonomik değer üretme alanlarına doğru kaçmakta ise de bilgi, deneyim ve tarımsal üretimi destekleyecek teçhizat ve makine bağlamında ilimizin önemli bir potansiyele sahip olması.

21. Bitkisel üretim açısından ilimizin daha yüksek katma değer üretme bağlamında meyveciliğin gelişimine müsait bir iklim ve coğrafyaya sahip olması.

22. Tahıl ve sebze üretimi noktasında da aynı avantajlara sahip olmakla birlikte, özellikle meyvecilik noktasında önemli fırsatların olması.

23. Hayvansal üretim açısından ilçemizin önemli avantajlara sahip olması (Nitekim mevcut hayvan varlığının gelmiş olduğu noktada büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının daha da artırılması doğru politikalarla mümkündür.)

24. Özellikle sulama projelerinin aktif bir şekilde hayata geçirilmesi mümkün olduğunda, sulak alanların artmasına paralel olarak kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmının bu alanlardan sağlanabilmesinin mümkün olması.

25. Tarım gibi geniş kapsama alanı olan bir sektör içerisinde Tıbbi ve Aromatik Bitki (TAB) kolunun her geçen gün güçleniyor olması.

26. Tıbbi ve Aromatik Bitki üretiminin, susuz, ilaçsız, gübresiz ve azami işçilikle elde edilen bu ürünün herhangi bir pazar probleminin olmaması ve ihracat yapma potansiyelinin yüksek olması,

27. Lavantanın normal ömrü 50 yıl, ekonomik ömrü ise 15 yıl olması ve aynı bitkiden 15 sene boyunca; lavanta yağı, lavanta balı, lavanta turizmi gibi birçok alandan ekonomik değer üretmesi.

28. İlçede hayvansal üretim için uygun ekolojik koşulların varlığı,

29. Hayvancılık sektöründeki yatırımlar için sağlanan devlet destekleri 

30. Organik hayvancılık için elverişli oluşu

31. Hayvan yetiştiriciliğine yöre halkının ilgisi,

32. Potansiyel sulanabilir tarım arazisi varlığının olması,

33. İlçemize ait geniş mera alanlarının olması,

34. Rafting turizm potansiyelinin olması.

35. Dağ, kayak ve doğa turizmine yönelik potansiyelin olması.

36. Dağlarda yaban hayvanları sayısının fazla olması.

37. Eko-turizm türlerinin gelişmesine uygun yapı.

38. Yöresel yemek türlerinin zenginliği ve folklor.

39. Yöresel mimarinin varlığı.

40. Misafirperver insan yapısı.

41. Ulusal yayın yapan radyo ve televizyonların olması.

42. Yöresel sanatçıların ulusal ve uluslararası düzeyde ilin tanıtımına katkıda bulunması.

43. Organik tarıma yönelik potansiyelin olması.

44. Zengin tarih, kültür ve tabiat varlıkları

45. İklim, doğal kaynaklar ve bozulmamış çevre

46. Coğrafi konum ve ana pazarlara yakınlık

47. Palu’nun doğal, tarihi ve kültürel yönden zengin alanlara sahip olması,

IV. Palu’nun Zayıf Yönleri

1. Tarım alanlarının susuz ve tarıma elverişsiz olması

2. Köylerden şehire göçlerin fazla olması.

3. Gençlerimizin kendilerini idare edebilecek iş gücünün bulunmaması,

4. Turizm konusunda yeterli alanların ve imkanların oluşmaması,

5. Murat nehrinin ilçemize olan avantajını kullanılamaması,

6. Kültürel ve sportif faaliyetler açısından dezavantajlı bireylerin çoğunlukta olduğu bir yer olması

7. Örgün ve yaygın eğitimdeki gençler boş zamanlarını genelde mahalle aralarında çokça bulunan kahvehanelerde geçirmeleri

8. Palu’nun tanıtımına yeterince önem verilmemesi,

9. Tarihi dokunun hızla yok olması (define avcıları vb.)

10. Restorasyon çalışmalarının eksik veya yetersiz yapılması

11. İlçenin tanıtımının yeterince yapılamaması (dergi, gazete, fotoğraf sergileri, tanıtıcı minyatür model),

12. Fırat Üniversitesine ait bir Meslek Yüksek Okulun olmaması,

13. Tarihi yapıyı koruma amaçlı bir çalışmanın olmayışı,

14. Turizm Danışma ofisinin olmayışı,

15. İstatistikler incelendiğinde son yıllarda Palu’nun birçok alanda gelişme eğilimlerinin giderek düşüş göstermesi,

16. Kültür varlıklarının korunması ve turizm konusunda halkın yeterli bilinç seviyesinde olmaması,

17. Palu’nun kültür birikiminin gerektiği ölçüde ve biçimde değerlendirilememesi,

18. Palu’da kültür varlıkları önemli bir potansiyele sahip olduğu halde değerlendirilememesi,

19. Yetişmiş teknik elemanların olmayışı,

20. Kurumlarda işlerin hızlı yürümeyişi,

21. Madencilik hakkında firmaların yeterli bilgiye sahip olmayışı,

22. Madencilik için yeterli parasal finansmanın olmayışı,

23. Çıkan cevherle hakkında gereken detay analizlerin yapılmaması,

24. Teşvik yasasında 4. Bölgede oluşu,

25. İş gücü maliyetleri,

26. Hammadde maliyetleri,

27. Enerji maliyetleri ve dalgalanmaları,

28. Akvaryum balıkçılığına, alternatif ve diğer su ürünleri türlerinin yetiştiriciliğine henüz yatırım yapılmaması

29. Gerek bitkisel üretim alanında gerekse hayvansal üretim alanında ekonomik dalgalanma dönemlerinde görülen çok boyutlu maliyet artışlarının yaratmış olduğu problemlere karşı zayıflık her iki sektörün kırılganlıklarını çerçeveliyor olması.

30. Alanda emeğini ortaya koyan, istihdam yaratan ya da sermaye katkısı sunan kesimlerin hareket kabiliyeti çok kısıtlı kalması.

31. Ekimi yaygın olmayan aromatik bitki türlerine yatırım yapmaya çekinilmesi

32. İlgili kurumların aromatik bitki çeşitlerini çiftçiye tanıtmak, öğretmek, destek sağlamak, pazar garantisi vermek konularında yetersiz kalması

33. Dönüm/dekar başına maliyet klasik tarım ürünlerine nispeten yatırım maliyetinin yüksek olması

34. Hızlı kalifiye göç verilmesi,

35. Tarımsal arazilerin parçalı yapısı

36. Çok fazla parçalanmış yapıda olan küçük aile işletmelerin çoğunlukta olması

37. Tarım arazilerinde yeteri kadar sulama yapılamaması

38. Kalifiye eleman yetersizliği (Çoban, bakıcı...)

39. AR-GE yetersizliği

40. Tarım arazilerinde işletme büyüklüğünün küçük ve parçalı olması ve artan maliyetler nedeniyle üretim dışında kalmaları,

41. Çiftçilerin öz sermaye yetersizliği, artan girdi maliyetleri sonucu yetersiz kullanımları nedeniyle verim düşüklüğü ve gelir azlığı,

42. Örgütlenme eğiliminin zayıf olması,

43. Kırsal kesimdeki çiftçilerin eğitim seviyesinin düşük olması,

44. Çiftçilerin alternatif üretimlere ihtiyatlı yaklaşmaları,

45. Halkın turizm bilincinin yeterince gelişmiş olmaması.

46. Turizm altyapısının (beşerî ve fiziki) yetersiz olması,

47. Turizm tanıtım ve pazarlama konularında yetersizliklerin olması,

48. Kültürel ve sportif aktivitelerin (Sinema, tiyatro, konser, spor tesisleri) yetersizliği,

49. Turizme tahsis edilecek olan hazine arazilerinin yetersiz kalması ve özel mülkiyet sorunlarının varlığı ve bu durumlarla ilgili hukuki süreçlerin uzun sürmesi.

V. Palu İçin Fırsatlar

1. Bünyesinde tarihi eserlerin bulunması,

2. Tarihi ve doğal güzelliklerinin olması,

3. İnanç Turizmine müsait yapısının olması,

4. Tarih, kültür ve inanç turizmi noktasında cazibe merkezi olma kapasitesi,

5. Çok eski bir tarihe ve kültürel zenginliğe sahip olması,

6. Bölgenin çok çeşitli kültürlere beşiklik etmiş olması,

7. Yeraltı ve yerüstü kaynakların çokluğu,

8. Yöre halkına sağlanabilecek ekonomik katkı,

9. Geleneksel el sanatlarının canlandırılması,

10. Maden ve mermer çeşitliliğinin fazla olması,

11. Su ürünleri sektöründeki potansiyel

12. İhracat yapma yeteneği olan firmaların bulunması

13. Su ürünleri yetiştiriciliğine verilen destekler.

14. AB fonları ve sübvansiyonlu krediler.

15. Sağlıklı ve bilinçli gıda tüketiminde her geçen gün balık etinin önem kazanması.

16. İlçede, balıkçılık yatırımı yapılabilecek yeterince alanın bulunması

17. Akvaryum balığına yatırım yapabilme olanağının bulunması.

18. Sportif Balıkçılık yapılacak alanların varlığı

19. Gerek bitkisel üretim gerekse hayvansal üretim açısından düşünüldüğünde ilçemizin geliştirilebilme potansiyeli yüksek iklim ve doğal kaynaklara sahip olduğu ve bu sebeple zaten bir bütün olarak alanın içerisinde birçok fırsat barındırdığı söylenebilir.

20. Palu, hayvancılık için gerekli olan altyapı ve hayvan varlığı ile özellikle orta ölçekli hayvancılık işletmeleri için uygun bir yatırım merkezi konumundadır

21. Palu, su ürünleri yetiştiriciliği noktasında mevcut potansiyelinin henüz kullanılmadığı düşünüldüğünde, bu alandaki yatırımların gerek ilimiz gerekse yatırımcılar açısından birçok potansiyeli barındırdığı açıktır.

22. Palu, demografik yapı itibariyle yatırımları destekleyecek, planlamasını yapacak ve işgücü talebini karşılayacak düzeyde nitelikli insan kaynağına sahiptir.

23. Tıbbi Aromatik Bitkilerin yüzde 75’lik pazar açığının olması sektörün en önemli fırsatıdır.

24. Sağlık konusunda artan bilince bağlı olarak organik tarımda görülen artış ve organik hayvancılık için potansiyel mevcudu

25. Hayvancılığa yapılan desteklemeler

26. Palu’nun bölgede turizm açısından avantajlı bir coğrafi konuma sahip olması,

27. İlçe dışında ve Yurt dışında çalışan Paluluların fazla olması.

VI. Palu İçin Tehditler

1. Kovancılar ilçesine yakın olması,

2. İlçede göçlerin fazla olması,

3. Deprem bölgesinde bulunması,

4. Eğitim düzeyinin çok iyi olmaması,

5. İlçemiz sürdürülebilirlik açısında kültür, tarih, doğa ve inanç turizmi açısından insanların çok tercih etmemesi,

6. Murat nehrinin yeteri kadar kullanılmaması,

7. İlçede yeterince yeşil alanın olmaması,

8. İlçede istihdam alanlarının yetersiz olması,

9. Hayvancılık ve tarımın durma noktasına gelmesi,

10.  Define arayıcıları,

11. Tarihi ve kültürel yapısıyla ilgili akademik çalışmaların yetersiz olması,

12. Tarihi dokuyu yansıtacak vakıf ve derneklerin bulunmaması,

13. Kültürel yozlaşma ve değerlerin aşınmasının hızlanması,

14. Geçmişten gelen zengin eğitim kültürünün günümüzde yok olma noktasına gelmesi,

15. Madenlerde ruhsat güvencesi verilmemesi,

16. İlçemizin Teşvik’te 6. Bölgede olmayışı,

17. Yatırımların devlet destekli olduğu düşünüldüğünde; teşvik paketinde 4. Bölgede olması komşu illerin 6.  Bölgede yer alıyor olması, Palu’yu Cazip olma noktasında geri bırakılması,

18. Teşvikte altıncı bölge illerini tercih eden yatırımcı sayısı,

19. Girişimcilerin zarar etme ve batma korkusu,

20. Bazı sektörlerde altıncı bölgede yeni açılan tesislerle rekabet şansının gittikçe azalması, Enerji ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesi

21. Tarım arazisinin terk edilmesi/amaç dışı kullanılması,

22. Dikim ve üretim yapılacak tarla eksikliği, yatırımcıların yönelimini kısıtlamaktadır.

23. Ekonomik olarak yem bitkileri yetiştiriciliği için sulanan arazilerin fazla olmaması

24. Pazarlama sorunları, ticari marka geliştirilememesi

25. Tarımsal sanayinin gelişmesine destek verebilecek sermaye birikimine sahip iş adamlarının ilçe dışına göçü,

VII. Palu İçin 2034 Yılına Kadar Hayata Geçirilmesi Gereken Projeler

1. Gün yüzüne çıkarılmamış tarihi eserlerin çıkarılması ve restorasyon çalışmaları yapılması,

2. El sanatları atölyelerinin oluşturulması ve yöresel materyaller üretilmesi,

3. Arkeo-park alanı oluşturulması,

4. Su ve doğa sporları alanları oluşturulması, 

5. Palu ve Kovancılar arasında ortak projelerin yapılması ve desteklenmesi,

6. Köylere geri dönüşlerin desteklenmesi,

7. Arıcılığın desteklenmesi,

8. İlçedeki kum kalitesinin değerlendirilerek, Cam Fabrikasının kurulması,

9. Palu ve Kovancılar ilçeleri arasında Organize Sanayi Bölgesi kurulması,

10. Palu ve Kovancılar ilçeleri arasında çöp arıtma, su arıtma ve geri dönüşüm tesisinin kurulması,

11. Murat nehri havzasının turizm amaçlı değerlendirilmesi,

12. Trabzon Hurması, Urum Tutu, Elma, Ayva, Armut, Ceviz, Badem, Fasulye, Nohut, Mercimek, Arpa, Buğday, Üzüm, Menengiç ağaçlarının yetiştirilip, aşıyla Antep Fıstığı ve Siirt Fıstığı yetiştiriciliği için desteklerin arttırılması,

13. Makine teknoloji odaklı tarıma teşvik edilmesi,

14. Akdeniz iklimi özelliği gösteren Palu’da, floraya uygun sebze meyve türlerinin tespit edilerek ekiminin özendirilmesi,

15. Palu Gençlik merkezi açılması,

16.  Pekmez, orcik, pestil vs. fabrikasının desteklenmesi (üzüm ve tut yetiştiriciliği)

17. İlçemizin özünü yansıtacak her yıl tekrarlanıp ekonomiyi canlandıracak El Sanatları Festival düzenlenmesi,

18. Yöresel kapalı Pazar alanında köylerde yetiştirilen tarımsal ve hayvansal gıdaların pazarlanması.

19. Süt sağma makinelerine teşvik verilmesi.

20. Süt soğutma tanklarının bulundurulması.

21. Murat nehri üzerinde alabalık tesislerinin oluşturulması ve balıkçılık faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

22. Kültür, tarih, doğa ve inanç turizminin canlandırılması ve tanıtımının yapılması,

23. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması.

24. El sanatları atölyelerinin oluşturulması (Kilim, seramik, telkari, sedefcilik, bakır işleme vs.)

25. Milattan önce 3000 yıllarına dayanan tarihi ile kaya üzerine inşa edilen Palu Kalesi'nin restore edilip, ören yeri olarak teşhir edilmesi,

26.  Palu Arkeolojik Alanının Çevre Düzenlemesi

27. Palu Kent Tarihi Müzesinin Kurulması

28. Murat Nehri Kıyı Sahili Boyunca Trekking ve Çeşitli Sporların Yapabileceği Yürüyüş Alanlarının Oluşturulması

29. Palu Çevresinde Yer alan Tarihi ve Kültürel (Cami, türbe, han, hamam, kilise vb.) Yapıların Restorasyonu

30. Muhtar evi ve taziye evlerinin yapılması,

31. Palu’nun manevi, ruhani ve tarihi yerlerini gören mekânlarda ailelerin oturabileceği mesire yerlerinin yapılması,

32. Palu ve çevresine ait inanç turizmi haritasının çıkarılması, Turizm Bakanlığı’nca tescil edilmesi,

33.  Palu’nun turizm hareketliliğini sağlayacak seyahat acentelerinin sayısı artırılmalıdır.

34. Kültür sanat etkinliklerinin yapılacağı alanlar oluşturulması,

35. Palu’nun endüstriyel hammadde potansiyeli daha kapsamlı araştırılması,

36. Geçmiş yıllarda işletilen maden ocaklarındaki atık ve cürufların günün ekonomik ve teknik şartlarında yeniden işletilip değerlendirilmesi,

37. Bölgedeki mineralli suların şişelenmeye uygunluğu ile içerdikleri ekonomik değeri olan maddelerin araştırılması,

38. Maden potansiyelini işletmeye dönüştürecek yatırımların yapılması

39. Mevcut madenlerin üretim miktarlarını artıracak desteklerin verilmesi

40. Maden sahası arama ve işleme tesisleri için yatırımcıların bulunması

41. Madenlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin sağlanması

42. Metalik maddeleri zenginleştirme ve nihai ürün tesislerinin kurulması için destek verilmesi

43. Entegre mermer işleme tesislerinin kurulmasına destek verilmesi

44. Mermer toz ve parçalarının değerlendirilmesine yönelik tesislerin kurulması

45. Söndürülmüş ve torbalanmış toz kireç üretim tesisi kurulması

46. Palu Belediyesinin İmar Komisyonu kararı alarak, ilgili bakanlık, kurum, kuruluşlar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TOKİ, Milli Emlak, Milli Arsa Ofisi, Fırat Üniversitesi) ile ortak arsa üretip, yatırımcılara tahsis edilmesi,

47. E-Ticaret gerçeğinden hareketle bu alana yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

48. Tekstil ve deri işleme makinaları imalatı tesisi,

49. Orcik, Pekmez, Pestil, Bal ve Reçel Üretim Tesisi,

50. Turşu, Sirke, Salça, Ketçap Üretim Tesisi,

51. Meyve ve Sebze Kurutma ve Paketleme Tesisi,

52. Meyve suyu (Üzüm, Karadut, Kayısı, Elma, Çilek) İşleme ve Paketleme Üretim Tesisi,

53. Üzüm –Kayısı Suyu ve Entegre İşleme Tesisi,

54. Meyve ve Sebze İşleme ve Kurutma Tesisi,

55. Kaldırım Taşı, Bordür Taşı, Çit Betonu, Beton Boru ve Beton Elemanları Tesisi,

56. Kauçuk Tabanlı zemin kaplamaları Üretim Tesisi,

57. Giyim ve Dokuma Fabrikası,

58. Konserve Meyve Sebze Fabrikası,

59. Halı Fabrikaları,

60. Plastik Şişe Fabrikası,

61. Sabun ve Deterjan Fabrikası,

62. Bugün hiçbir kuruluşun elinde, Elazığ’daki hazineye ait arsaların kullanım amaçlarına göre parselasyon çalışmasının yapıldığını gösteren bir harita yoktur. Milli Emlak Müdürlüğü, bedelsiz verilecek hazine arsasını yatırımcının bulmasını ve müracaat etmesini istemektedir. Yatırımcı uzun araştırmalar neticesinde bedelsiz arsa bulsa bile, bürokratik işlemlerin çokluğu ve yaşanan zorlu süreç yatırımcının caymasına ve yatırımdan vazgeçmesine neden olmaktadır. Milletvekillerinden beklentimiz, konunun takipçisi olmaları, yasal ve bürokratik engellerin bir an önce azaltılması ve ortadan kaldırılması

63. Yeni yatırım yapacak, yatırımını büyütecek, ihracat yapacak işletmeler ve yatırımcılar tarafından FKA’ya bugüne kadar yüzlerce proje teklifi sunulmuş olmasına rağmen, Ajans bütçe imkanları doğrultusunda bu taleplerin ancak yüzde 7-10’unu karşılayabilmiştir. Ajansların “Tek Adım Yatırım Danışma Ofisi” gibi çok önemli bir hizmet sunumu yapması ve aynı zamanda da talepleri karşılayabilecek yeterli kaynağa sahip olması gerekmektedir. Bu konunun mutlaka ele alınması ve Milletvekillerimizce gereğinin yapılması

64. Akvaryum balıkçılığına, alternatif ve diğer su ürünleri türlerinin yetiştiriciliğine yönelik proje desteklerinin verilmesi ve fizibilitelerin hazırlanması

65. Balık yemi üretimine yönelik yatırımın özendirilmesi ve teşvik edilmesi

66. Organik peynir üretimini geliştirmek ve bu konuda Marka olan şirketlerin Palu’ya çekilmesi,

67. Doğduğu ilçeye yatırım yapan, yapmayı düşünen sanayi üreticilerine ve iş insanlarına, Palu’ya YATIRIM SAFARİSİ yaptırmak,

68. Yüksek katma değerli tıbbi ve aromatik bitkilerde olmak üzere, ürün güvenilirliği, çeşitliliği ve üretimini artırmak amacıyla, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, sözleşmeli üretim, araştırma, pazarlama ve markalaşma faaliyetlerini destekleyecek kamu ve özel sektör girişimlerinin oluşturulması

69. Süt ve süt ürünleri sektörü değer zincirinin geliştirilmesine yönelik olarak Palu’da Soğuk Zinciri ve Süt Toplama Merkezlerinin kurulması.

70. Kültür mantarı yetiştiriciliğinin desteklenmesi

71. Aile işletmeciliğinin ticari işletmeciliğe dönüştürülmesi

72. Konaklama yerleri ve lokanta kafe gibi yardımcı turistik tesislerin, turistik belgeli olarak kurulmasının teşvik edilmesi,

73. Yöresel el sanatlarının canlandırılması, yaygınlaştırılması için kurslar açılması, teşvik edilmesi ve hammadde sağlanması,

74. İlçenin doğal ve tarihi değerlerini, el sanatlarını, yemeklerini tanıtıcı film, video, kaset, broşür vb. dokümanlar yapılmasına devam edilmesi,

75. Kaçak define kazılarına engel olunması,

76. İlçede tarihi eserlerinin restorasyonlarının yapılarak turizmin hizmetine sunulmasına devam edilmesi

77. Öncelikli gelişme alanlarından Murat Nehri kenarlarının ağaçlandırılması, buralarda suya dönük eğlence ve dinlence alanları düzenlenmesi,

78. Palu-Zeve alanı içerisinde yer alan kale ve mimari yapılar restore edilip, alanın peyzajı yapılarak, kültür çekim merkezi haline getirilerek yaşam alanı amaçlı turizme kazandırılması

79. Murat Suyu'nun bahar dönemi debisi tespit edilmesi ve rafting'e müsaitliği incelenmesi, uygunluğu durumunda rafting yapılması, değilse kıyı bölgesinin ıslahı ile yürüyüş bandı yapılıp, yerli ve yabancı turistlere gezme imkanı sağlanması amaçlı turizme kazandırılması

80. Organik tarım alanlarının belirlenmesi,

81. Tarımsal sulama projeleri ile sürekli sulama probleminin çözülmesi,

82. Köy grup yollarının ıslahı ile Elazığ ve ilçe bağlantı yollarının düzeltilmesi,

83. İl tarım ve ilçe tarım öncülüğünde köylerimizin tarımsal faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve alternatif tarım ürünlerinin sunulması,

84. Köylümüzün ürününü pazarlayabileceği alanlarının oluşturulması ve kontrol altında tutulması

85. Dışarıda yaşayan Paluluların ilçede bahçeli bir ev sahibi olabilecekleri Uydu İlçe Projesinin hayata geçirilmesi"

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner103

banner109