banner83

HAZARSAM, Milletvekillerinden Beklentilerini Sıraladı

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, 24 Haziran seçimleri öncesinde bir basın açıklaması yayınladı. Çoban,  yayınladığı yazılı açıklama ile Elazığ Milletvekillerinden beklentilerini 24 Madde ile dile getirdi.

HAZARSAM, Milletvekillerinden Beklentilerini Sıraladı

HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban24 Haziran seçimleri öncesinde ile Elazığ Milletvekillerinden beklentilerini 24 Madde ile dile getirdi

Milletvekili adaylarının “seçim öncesi yapacakları son değerlendirme konuşmalarında”, Elazığ ile ilgili ne gibi projeleri olduğunu açıklamalarını isteyen Çoban, arşiv ve Elazığ adına takip amacıyla adayların medya huzurunda projelerini kamuoyu ile paylaşmalarını talep etti.

SİYASET MAKAMI, VEBAL VE SORUMLULUK YÜKLÜDÜR

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin, önce ülkemize, sonra şehrimize hayırlı olması temennisinde bulunan Çoban, “Siyaset kurumu ülkeye ve halka hizmet için vardır. Dolayısı ile büyük bir vebal ve sorumluluk isteyen bu yükün altına girecek olan tüm Milletvekili adaylarımıza öncelikle başarılar diliyoruz. Seçimlerin ülkemize, milletimize, ilimize ve bölgemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Ülkemizin seçim kararını almasının ardından HAZARSAM olarak yapmış olduğumuz açıklamada ‘tüm adayların Elazığ’la ilgili proje ve hedeflerini açıklamasını’ istemiş ve şehrimizi ülkemizin hedefleri doğrultusunda geleceğe taşıyacak projeler üretilmesini talep etmiştik. Seçimlerin yapılmasına kısa bir süre kalması nedeniyle bu çağrımızı bugün bir kez daha yineliyor, arşiv ve takip noktasında adayların ilimizle ilgili hedef ve projelerini medya huzurunda açıklamalarını bekliyoruz. Hangi adayın bu şehir için ne gibi bir hazırlık içinde olduğunu bilmek tüm Elazığ halkının hakkı ve beklentisidir. Bu noktada biz sayın adayların işlerini kolaylaştırma adına, HAZARSAM olarak, ilimizin önceliklerini oluşturan hususları 24 maddede bir araya getirerek, sayın vekil adaylarımızın dikkatine arz ediyoruz” dedi.

BEKLENTİLER 24 MADDEDE TOPLANDI

HAZARSAM Başkanı Çoban, 24 Haziran seçimleri sonrasında Elazığ’dan seçilecek adayların, İlin, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişimini olumlu yönde etkileyecek ve Elazığ için bugün sorun olmaya devam eden konuları ve gelecek beklentilerini 24 maddede toplayarak milletvekili adaylarının dikkatine sunduklarını söyledi.

Çoban değerlendirmesinde, “HAZARSAM olarak, ilimizin kalkınma ve gelişmesini olumlu yönde etkileyecek 24 maddeyi, 24 Haziran sonrası talep ve takip etmek üzere, ana başlıklar şeklinde Sayın milletvekili adaylarının dikkatine arz ediyoruz. Bu sorunların çözümü ve gelecek stratejileri noktasında, her zaman vekillerimizin yanında yer alacağız. Çünkü bu sorunların çözümü ve şehrimizin yeniden revizyonu, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma ve gelişmesine öncülük edecektir” ifadelerinde bulundu.

HAZARSAM’IN BEKLENTİ VE GELECEK STRATEJİLERİ RAPORU

1- Tarım, Çevre ve Ekonomi Ofisleri: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre oluşacak yeniden yapılanma sürecinde, açılması planlanan yeni hizmet Ofislerinin, Bölgesel sorumluluk düzeyinde ilimizde teşkilatlanmalarının sağlanması. Kalkınma Bakanlığının Ülkemizin 11. Kalkınma Planında Cazibe Merkezi olarak yer alan Elazığ bölgesel olarak bu hizmeti vermeye jeopolitik konumu nedeniyle en uygun ildir.

2- Orduevi Yerinin Şehir Meydanına Dönüştürülmesi: Şehir Merkezlerindeki askeri alanların, 5 yıl içerisinde şehir dışına taşınması kararı çerçevesinde, Elazığ Orduevinin daha modern bir yapıya kavuşturularak yeni bir yerleşim alanına taşınması ve mevcut yerin projelendirilerek, alt katları otopark olan ve “şehrin en büyük meydanı” olma özelliğini taşıyacak bir düzenleme yapılmasının sağlanması.

3- 8. Kolordu Komutanlığı Yerinin Fuar Alanına Dönüştürülmesi: Şehir Merkezlerindeki askeri alanların, 5 yıl içerisinde şehir dışına taşınması kararı çerçevesinde, 8. Kolordu Komutanlığının daha modern bir yapıya kavuşturularak yeni bir yerleşim alanına taşınması ve mevcut yerin ilimizin son yirmi yıldan beri gündeminden düşmeyen modern bir Fuar Alanına dönüştürülmesi.

4- Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi: Bilimsel tecrübe ve teknolojik imkânlardan yararlanacak, doğal afetlere bağlı can ve mal risklerini en aza indirgeyecek, doğal afetler konusunda yerel yönetimlere destek olacak ve yerel halkın bilinçlendirilmesi için çalışmalarda bulunacak, Uluslararası standartlarda araştırma laboratuarı, sismometre ve yazılımlara sahip bir merkezin kurulması. İlin depremselliği dikkate alınarak öncelikle okul ve kamu kurumları olmak üzere risk altındaki tüm binalarda kentsel dönüşüm uygulanması.

5- Bölge Müdürlüklerinin Şehir Merkezi Dışına Taşınması: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki yeni yapılanma ile birlikte, mevcut Bölge Müdürlüklerinin şehir dışına taşınarak daha modern bir yapıya kavuşturulması ve mevcut yerlerin korunarak, halkın rekreasyon ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenmesinin sağlanması

6- Bakanlık Yatırımlarının İlimize Kazandırılması: Milli Savunma Bakanlığı gibi yatırımcı kuruluşları, üretim ve istihdam projelerinden bazılarının ilimize kazandırılmasının lobi faaliyetlerinin en üst seviyede takip edilerek kamuoyu oluşumunun sağlanması

7- Elazığ Sanayi Sitesinin Taşınması: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerleşim alanı içinde olup şehir dışına çıkarılması gereken sanayi siteleri içerisine Elazığ Sanayi Sitesini de dahil etmiş ancak bir ilerleme sağlanamamıştı. Bütün paydaşların kabulü ile sektörsel olarak ayrıştırılmış, modern bir Sanayi Sitesinin ivedilikle ilimize kazandırılması,

8- Elazığ Uzay ve Havacılık İhtisas Bölgesi: Yeni kurulacak olan Türkiye Uzay Ajansı bünyesinde, Ar-GE Proje Merkezi, özel sektör veya kamu Üretim merkezi, montaj, entegrasyon ve test merkezi, Prototip Merkezi, Test Alanları, Fırlatma Rampa ve Üstleri, Kuluçka Merkezleri gibi alanların yer alacağı HTİSAS BÖLGELERİNDEN birisinin, Elazığ’da oluşturulmasının sağlanması.

9- Bölge Müdürlüklerinin Muhafazası: 21 Bakanlık sayısının 14’e indirilmesi çalışmaları esnasında, mevcut Bakanlıkların ilimizdeki teşkilatları korunmalı, yeni kurulacak Bakanlıkların Bölge teşkilatlarının şehrimize kazandırılarak, yeni yapılanmada ilimizin zararla değil, karla çıkmasının sağlanması.

10- İkinci Üniversite: Şehrimizin gelişimini ve kalkınmasını tetikleyecek olan, ikinci bir Üniversitenin planlanması ve bir an önce açılarak istihdam alanları oluşturulması, şehrin ekonomisine katkı sağlanması ve Ülkenin eğitimine destek verilmesi.

11- Teşvik Yasası: İlimizde yeni yatırımların yapılması, istihdamın artması, kaynakların ekonomiye kazandırılması ve mevcut işletmelerin sürdürülebilir hale gelmesi için yer, asgari yatırım tutarı ve sektör kısıtlarının kaldırılarak, ilimizin bir bütün halinde Teşviklerde 6. Bölge desteklerinden yararlanmasının sağlanması. Yasa ile imalat sanayi dışındaki mevcut tüm işletmelerin de en azından istihdam ve enerji desteğinden istifade etmelerinin sağlanması.

12- Elazığ DDY Lojistik Merkezi Projesi: Jeopolitik konumu ile bölgenin geçiş kapısı konumunda olan Elazığ’da, ülkemizin de ihtiyacı olan bir DDY lojistik merkez kurulması, tüm bölgenin ekonomik gelişmişliğine ve şehrimizin gelişim ve istihdamına önemli katkı sağlayacaktır.

13- Sulama Projeleri: Elazığ tarım ve hayvancılığını ve dolayısı ile ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan Uluova, Kuzova, Eyüp Bağları gibi Sulama Projelerinin, yılan hikayesi olmaktan kurtarılıp bir an evvel tamamlanması.

14- Millet Bahçesi Projesi: Çimento Fabrikasının şehir merkezi dışındaki uygun bir yere taşınarak, mevcut alanın 30-40 bin dönüm olarak büyütülmesi suretiyle, ilin doğu yakasının imajını değiştirecek şekilde, ilimize yakışacak bir proje ile Millet Bahçesi yapılması.

15- İşsizlikle Mücadele: İlimiz özellikle genç ve bayan işsizliği noktasında çok büyük sorunlar yaşayan, iş imkanları kısıtlı olan bir şehir konumundadır. Bu hedef kitlenin ayakları üzerinde durabileceği bir gelir seviyesine kavuşturulması noktasında, üretime yönelik projelerin hayata geçirilmesi, ilgili meslek kuruluşları ve STK’larla müşterek projeler geliştirilmesi.

16- İlçelerin Ekonomik Kalkınması: Mevcut Teşvik Yasası ile sadece OSB’lerde yapılacak yatırımlar 6. Bölge desteklerinden istifade etmektedir. Bu nedenle ilçelerin kaynaklarını ekonomiye kazandırma ya da buralarda yatırım yapılma şansı azalmıştır. Bu olumsuzluğu giderme noktasında, ilimizin potansiyeli yüksek ilçelerinde bölgesel OSB’ler kurulmasına öncülük edilmesi ve ilçelerimizin, mevcut yatırımcılar dahil olmak üzere, 6.Bölge Teşviklerinden yararlanması sağlanmalıdır.

17- DDY Ağlarının Entegrasyonu: Elazığ ilimizin gelişimini çok önemli ölçüde etkileyecek Yüksek Hızlı Tren projenin bir an evvel başlatılmasının sağlanması, DDY Lojistik Merkezi ve DDY yeni güzergahının birlikte eşgüdümlü planlanması.

18- Çimento Fabrikasının Şehir Merkezi Dışına Taşınması: Şehir merkezinde yer alan ve bulunduğu bölgenin ve ilin gelişimini olumsuz etkileyen Elazığ Çimento Fabrikası’nın, daha modern ve daha çok istihdam sağlanacak şekilde planlanarak il dışına taşınması.

19- DDY Güzergah Değişimi: İl Merkezinde kalan, şehri doğu batı yönünde ikiye bölen ve şehrin gelişimini olumsuz yönde etkileyen DDY güzergahının, Meryem Dağının arkasına taşınması.

20- Serbest Bölge Kurulumu: Elazığ’la birlikte TRB1 Bölgesine oluşturan Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinin de sanayi ve ekonomisini olumlu yönde değiştirecek olan, merkezi bir “Serbest Bölge” kurulması.

21- Elazığ Mermer Borsası: Elazığ’ın en büyük değerlerinden biri olan ancak il ekonomisine ve istihdamına olumlu yönde beklenen katkıyı sağlayamayan mermer potansiyelinin değerlendirilmesi için Elazığ Mermer Borsasının kurulmasının sağlanması.

22- Ulaşım İhtiyaçlarının Karşılanması: Pertek Köprüsünün bir an evvel yapılması, Karaçor Köprüsünün yapılması, Maden-Çüngüş Karayolunun yolunun açılarak GAP BÖLGESİ ile ilimizin ilişkilendirilmesi, Kuzey çevre yolu bağlantılarının yapılması.

23- Elazığ Öğretmenevi: Bugün ihtiyacı karşılamada fiziki mekan olarak yetersiz kalan Elazığ Öğretmenevinin müzeye dönüştürülerek, başka bir alanda daha modern ve günümüz ile gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak bir öğretmenevinin yapılması.

24- Şehir Stadyumu: Şehir gündemini uzun bir süreden beri meşgul eden ve parça parça yapılacağı açıklanan Elazığ Atatürk Stadyumu’nun, yarım bırakılıp şehri stadyumsuz bırakmadan, ilimize yakışır şekilde modern ve FİFA Kriterlerine uygun olarak bir an önce yapılması.

banner73
YORUM EKLE
YORUMLAR
Gakkoş
Gakkoş - 2 yıl Önce

güzel bir çalışma olmuş umarım dikkate alınır.

SIRADAKİ HABER

banner7