İl Müdürü Tuncer’den "İstihdam Desteği" Açıklaması

SGK Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer tarafından; 22.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 7166 Sayılı Yasanın 8. maddesi kapsamında, özel sektöre ait işyerleri hakkında uygulanacak “İstihdam Desteği” hakkında uygulamanın usul ve esasları hakkında açıklama yayımlandı.

İl Müdürü Tuncer’den "İstihdam Desteği" Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer tarafından resmi gazetede yayımlanan özel sektöre ait işyerleri hakkında uygulanacak “İstihdam Desteği” hakkında yazılı açıklama yapıldı.

İl Müdürü Ayhan Tuncer açıklamasında, “01/02/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu maddesinde belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanacağını, Ancak; bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edileceğini, dolayısıyla işverene ödenmeyeceğini” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 00:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner7