Sosyal Güvenlik Kurumu Elazığ’da 3 Arsasını Satıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, Elazığ’da Şahinkaya ve Mornik Mahalleleri’nde bulunan 3 arsanın satışı için ihaleye çıktı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Elazığ’da 3 Arsasını Satıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Elazığ’da bulunan taşınmaz arsa satış ihalesine çıktı.

SGK tarafından Elazığ merkeze bağlı Şahinkaya Köyü’nde bulunan 5407 ada, 1 parsel numaralı 5.244.07 metrekare arsa, 4.017.000.00 TL muhammen bedeli, 200.850.00 TL teminat tutarı ile satışa çıkarıldı.

Şahinkaya Köyü’nde bulunan 5408 ada, 1 parsel numaralı arsa 15.680.66 metrekare arsa 12.012.000 TL muhammen bedeli, 600.600.00 TL teminat tutarı ile satışa çıkarıldı.

Mornik Şuyulandırma Mahallesi’nde bulunan 1026 ada, 11 parsel numaralı 1641 metrekare arsa 860.000.000 TL muhammen bedeli, 43.000.00 TL teminat bedeli ile satışa çıkarıldı.

İhaleye katılmak isteyenler 150 TL şartname bedeli ödeyecek, ihalelerin tamamı 6 Mayıs 2021 günü gerçekleştirilecek. Saat 09.30’da başlayacak olan ihaleler 10.30’da tamamlanmış olarak.

İLAN ŞARTLARI

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4)  423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli ve teminat bedelini; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Kurumsal Tahsilatlar” “SGK Mosip Sistemi” “Borca Karşılık Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 32 kodundan “Saymanlık Merkez Muhasebe” seçilerek Şartname Bedeli/ Kesin Teminat yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00’ a kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No:30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 46 /585 61 47/ 585 61 44 /585 61 34 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.        

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaşması halinde değerlendirmeye alınmaz.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız...

banner107
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali
Ali - 4 hafta Önce

Gılıctar sgk ...

SIRADAKİ HABER

banner103