YÖK Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinde Değişiklik

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretlerinde emekli olup olmaması kriterine göre değişiklik yapıldı.

YÖK Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinde Değişiklik

YÖK Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri 2547 sayılı Kanunun 6 ve 8. maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanlığı kararıyla tespit edilmektedir.

2008 yılında yapılan belirleme şu şekildedir:

"Madde 4 - (1) Bu Karar kapsamına giren personele en yüksek Devlet memuruna ödenen aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, yan ödeme ile özel hizmet, makam ve temsil tazminatları toplamının brüt tutarına;

A) Emekli aylığı almayan;

a) Yükseköğretim Kurulu Başkanı için %200

b) Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili için %185

c) Yürütme Kurulu üyeleri için %165

B) Emekli aylığı alan;

a) Yükseköğretim Kurulu Başkanı için %130

b) Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili için %120

c) Yürütme Kurulu üyeleri için %120

C) Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı için %155

a) Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri için %150oranları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarda ücret ödenir."

20 Mart 2021 tarihi itibariyle ise şu değişiklik yapılmıştır.

"MADDE 1- 17/9/2008 tarihli ve 2008/14145 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıda yer alan (ç) bendi eklenmiştir.

"c) Emekli aylığı almayan;

- Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı için %155

- Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri için % 150

ç) Emekli aylığı alan;

- Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı için %105

- Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri için %100"

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

DEĞERLENDİRME

Yapılan düzenlemeyle, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretlerinde emekli maaşı alıp almamasına göre farklılaştırmaya gidilmiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner103