Sağlık Bakanlığı Çalışan Sağlığını Korumaya Yönelik Çalışma Başlattı

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye genelindeki iş yerlerine yapılacak ziyaretlerle işveren ve çalışanların, çalışan sağlığı konularında bilinçlenmesi sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı Çalışan Sağlığını Korumaya Yönelik Çalışma Başlattı

İş yerleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması, halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen aktivitelerin tanıtılması, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

Bu nedenle Sağlık Bakanlığınca, iş yeri ziyaretleri gerçekleştirilerek, işveren ve çalışanların, çalışan sağlığı konularında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığınca, iş yeri ziyaretlerinin Türkiye genelinde aynı standartta ve kalitede etkin ve verimli olarak yürütülmesi amacıyla 81 vilayete "İş Yeri Ziyaretlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar" başlıklı talimat gönderildi.

İş gücü kaybının önüne geçilecek

Bu ziyaretlerde çalışanlara, çalışma hayatından kaynaklanabilecek kronik hastalıklardan korunma, hareketli hayat tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma, stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele etme, bağışıklama gibi konularda bilgi verilerek, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılacak.

İş yeri ziyaretleri ile işveren ve çalışanlarda farkındalık oluşturulacak, iş kaynaklı risklerin ortadan kaldırılması/kontrol edilmesine ilişkin eğitimler düzenlenecek.

Çalışanların sağlığını koruyucu tedbirler alınması sonrasında olası iş gücü kaybının önüne geçilerek, ülke ekonomisine de katkı verilecek.

İyi uygulama örnekleri Sağlık Bakanlığına bildirilecek

Talimat doğrultusunda her ilde öncelikle ziyaret planlama komisyonu oluşturularak, hangi iş yerlerinin ne zaman, kimler tarafından ziyaret edileceği belirlenecek. Ziyareti gerçekleştirecek ekiplerin resmi olarak görevlendirilmelerinin ardından da bilgilendirme toplantısı yapılacak.

İş yerlerine önceden bilgilendirilmek kaydıyla ziyaret gerçekleştirilecek. Ziyaret sırasında işveren ve çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, sağlığı geliştirici halk sağlığı faaliyetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri konularında bilgilendirilecek.

Ziyaretler sonrasında edinilen bilgiler ve iyi uygulama örnekleri aylık olarak Sağlık Bakanlığına bildirilecek.

Dünyada 3,2 milyon kişi iş kazalarına bağlı ölüyor

Çalışanların sağlığını koruyucu ve geliştirici faaliyetlere ilişkin talimata göre, iş sağlığı ve güvenliği tüm dünya için öncelikli sorunlar arasında yer alıyor.

Her yıl işle ilgili kazalar ve meslek hastalıklarına bağlı olarak dünyada 3,2 milyondan fazla kişi yaşamını yitiriyor, 160 milyon yeni meslek hastalığı ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana geliyor.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ve uygulamalarının eksikliğine bağlı olarak meydana gelen işle ilgili hastalık ve ölümlerin yarattığı ekonomik yük ile verimlilik kaybı küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 4'ünü oluşturuyor.

Yaklaşık bir milyon 800 bin iş yeri ve yaklaşık 22 milyon kayıtlı çalışanın bulunduğu Türkiye'de, iş yerlerinde gerçekleştirilecek iyileştirme faaliyetleriyle ülke ekonomisine de önemli katkı sağlanması amaçlanıyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner7