Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir

Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK), veri işleme faaliyetlerinin önceden belirlenen kurallar gözetilerek yapılması ve temel hak ve özgürlüklerinin zarar görmemesinin sağlanmasıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ( KVKK), verilerin korunmasına dair duyulan ihtiyaç doğrultusunda, Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu adıyla TBMM’ye tasarı sunulmuştur.

Tasarı, 24 Mart 2016 tarihinde meclisten onay alarak kanunlaştı; 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı.

KVKK NEDİR

Kişisel Verileri Koruma Kanunu; özel hayatın gizliliğini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma altına alarak kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve onların uyacakları kuralları düzenleme amacı taşır.

Belirtilen istisnalar dışında kişisel veriler kişilerin açık rızası olmadan işlenemez ve üçüncü bir kişiye aktarılamaz.

KVKK KİMLERİ KAPSAR

KVKK, hak ehliyeti bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Kamu kurumları dahil olmak üzere her vatandaş, kanunun usul ve esaslarına uymakla yükümlüdür.

Kanunun, milli güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ön koşuluna bağlı olarak istisna şeklinde belirttiği haller şöyledir:

Verilerin, aynı konutta yaşayan diğer kişilerle ilgili faaliyetlere yönelik olarak işlenmesi

Kişisel verilerin resmi araştırmaya yönelik olarak, kanunla yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlarınca istatistiksel veri olarak kullanılıp anonim hale getirilmesi

İfade özgürlüğü kapsamında; bilim, sanat, tarih ve edebiyat için işlenmesi

Kişisel verilerin yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

Kanunun amacına, temel ilkelerine uygun olma şartıyla kısmi istisna sayılan haller ise; suç işlenmesinin önlenmesi, disiplin kovuşturması ve soruşturması, devletin mali çıkarlarının korunması amaçlarına yönelik verilerin işlenmesidir.

KİŞİSEL VERİ NEDİR

Gerçek kişilere ait olan her türlü özel bilgi, kişisel veridir. Telefon numarasından araç plakasına, hobilerinden sağlık bilgilerine kadar, kişiyi direkt olarak ya da dolaylı yoldan belirlenebilir kılan her tür bilgi, kişisel veri kapsamındadır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner103

banner109