Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961'den beri 10 Ocak günü düzenleniyor.

Elazığ protokolü de kutlama mesajlarını yayımladı.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Dünyada ve ülkemizde teknolojik alanlarda yaşanan gelişmeler, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarını çeşitlendirerek kendisini göstermiştir. Toplumun aydınlatılması, haber alma hakkının korunması, kamuoyunun tarafsız ve doğru bilgilendirilmesi noktasında gazetecilerimiz önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Bu anlayışla halkımızı bilgilendirmenin yanı sıra ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesine ve kalkınmasına çalışmalarıyla önemli katkılar sağlayan basın mensuplarımızın bugüne kadar gösterdikleri gayreti ve üretkenliği bundan sonrada aynı hassasiyetle yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Bizlerle sürekli beraber olan, destek veren değerli basın çalışanlarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutlar, sağlık ve başarılar dilerim

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Gazetecicilik mesleğinin demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Demokrasi için hayati bir fonksiyon icra eden basın, bireylerin gerçek, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasına aracılık etmekte, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sağlamaktadır. Basın kuruluşlarımız ve basın çalışalarımız, ülkemizde bireylerin ve toplumun Anayasa ile güvence altına alınan haber alma hürriyetinin ve hakkının stratejik bir ayağını teşkil etmektedir. Basın sektöründe emek harcayan, hakikatin savunuculuğunu ve temsilciliğini yaparak demokrasiyi güçlendiren gazeteciler  bu yönüyle önemli bir görev üstlenmektedir. Bu vesile ile kamuoyunun en iyi şekilde aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden görevlerini başarı ile yapan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık’ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Demokrasimizin temel taşlarından olan basın; düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Günümüz medya teknolojilerindeki hızlı gelişme, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medya etkinlik alanını genişletmiş, tarafsız habercilik anlayışını daha önemli hale getirmiştir. Çeşitli görüş ve düşünceleri objektif bir şekilde süzgeçten geçirerek, özgürlüğünün getirdiği hak ve sorumlulukların ve etik kuralların bilincinde hareket edip, kamuoyuna bilgi sunan basın, toplumun bilinçlenmesinde, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde, birlik ve beraberliğin sağlanmasında da önemli rol oynamaktadır. Vatandaşlarımızın, gözü, kulağı ve sesi olarak Demokrasi kültürünün yerleşmesi ve ilerlemesinde büyük katkısı bulunan bağımsız ve özgür bir basın, ülkemizin bağımsızlığı ve toplumumuzun özgürleşmesinin de güvencesi olmuştur. Ulusal basınımızın yanı sıra, yereldeki talepleri ve düşünceleri aktaran yerel basınımızın da gücü ve desteği hiç şüphesiz ki önem arz etmektedir. Mesai mefhumu gözetmeksizin, fedakar bir mesleği icra eden Elazığ’ımızın yerel basın mensupları gerek yaşadığımız deprem sürecinde ve gerekse tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın sürecinde  kamu yararını göz önünde bulundurarak kamuoyuna ilkeli ve doğru bilgi vermek için büyük çaba göstermişlerdir. Yerel basınımızın, Aziz şehir Elazığ’ın, ilçelerimizin ve bölgemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi,  kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ile projelerin vatandaşlarımız ile paylaşılmasında ve kamuoyu tarafından doğru şekilde anlaşılmasında önemli katkıları bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, kamuoyunu bilgilendirmek adına objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı değerlerini içerisinde bulundurup, kamu yararını gözeterek görevini özveriyle ifa eden Elazığ’daki gazetecilerimiz başta olmak üzere, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, ebediyete irtihal etmiş gazetecilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Toplumun haber alma hakkının karşılanması ve bilgilendirilmesi noktasında çok önemli bir konumda yer alan basınımız, demokratik kültürümüzün vazgeçilmez bir unsurudur. Günümüzde gelişen teknoloji ışığında enformasyon alanında da çok önemli bir dönüşüm süreci başlamış ve basınımızın doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik çalışmaları çok daha önemli bir noktaya ulaşmıştır.  Her türlü koşul ve şart altında, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini ifa eden tüm basın mensuplarımıza özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimizin gelişimi ve tanıtımı noktasında birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum

Fırat Üniversitesi Rekötrü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Kamuoyuna karşı önemli sorumlulukları olan ve meslek ahlakını gözeterek en zorlu şartlarda bile görevlerini yerine getiren basın mensupları, kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. En temel haklardan biri olan haber alma hakkının güvencesi olan basın; düşünce özgürlüğünün de en etkili araçlarındandır. Ülkemizin her köşesinde kamuoyu yararına özverili çabaları ile insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak üzere görev yapan basın çalışanlarımız, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olma görevini tarafsız, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirerek, düşünce özgürlüğü ile hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuşlardır. Aziz şehrimiz Elazığ’da da oldukça köklü bir geçmişe sahip olan basın kuruluşlarımız, başta şehrimizin ve üniversitemizin tanıtımı olmak üzere birçok alanda ilimize ciddi değer katmakta ve vatandaşlarımızın sesi olmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımız ile devlet arasında köprü görevi gören ve bu uğurda gecesini gündüzüne katarak görev yapan ilimizdeki tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, sağlık ve huzur temenni ederim

AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Başkan Yıldırım mesajında şu ifadelere yer verdi; "10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icra ederken emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutlamaktayız. Hiç şüphesiz tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemi çok büyüktür. Her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakarca çalıştıklarına bizler şahidiz. Sorunları, ihtiyaçları, talepleri yetkililere ve kamuoyuna aktaran, sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan gören gözümüz, işiten kulağımız gazetecilerimizin bu görevi yerine getirmede gösterdikleri gayretleri de önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle Elazığ'ımızda görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcilerine sevgilerimi iletiyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver’in, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Dünya ve ülke gündemine ait gelişmeleri kamuoyuna aktararak toplumun haber alma ve bilgilendirme ihtiyacını karşılayan gazetecilik mesleği, sorumluluk gerektiren, zor fakat en onurlu mesleklerden birisidir. Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken, bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak, önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler. Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. İlimizde bu mesleği yerine getiren gazeteci arkadaşlarımız, yaptığımız çalışmaları doğru ve hızlı bir şeklide aktarılması noktasında bizlere destek olmakta, yaptıkları haberlerle ilimizin tanıtımına önemli katkılar sunmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle basın-yayın kuruluşlarının tüm çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü, meslek hayatlarında başarılar dilerim.

CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Demokrasinin temel unsurlarından biri de hiç şüphe yoktur ki özgür bir basının varoluşudur. Bu bağlamda demokrasinin vazgeçilmezleri arasında yer alan basınımızın görevi, basın-ahlâk esasları çerçevesinde doğru ve tarafsız davranarak en hızlı şekilde kamuoyunu aydınlatmaktır. İlimizin tanıtılmasına, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine de önemli katkılar sağlayan yerel basın çalışanlarının bugüne kadar gösterdiği gayreti, bundan sonra da aynı hassasiyetle sergileyeceklerine inanıyorum. Bu vesile ile “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutluyor, ilimiz genelindeki tüm basın emekçilerine ve ailelerine sağlık, esenlik, mutluluk ve çalışmalarında başarılar diliyorum

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Mehmet Kangal'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız şekilde halkın haber alma hakkını sağlayan, toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen,ülkemizin ve ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak gelişmesine, sorunların çözümüne, gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Günümüzün en dinamik mesleklerinden birini icra eden gazetecilerimiz; toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve doğru haber alma ihtiyacının karşılanması gibi çok önemli bir görevi yerine getirmekte ve ciddi bir sorumluluğu üstlenmektedir. Günümüzde anında iletişimin hayati önem taşıması nedeniyle aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle gazetecilerimizin görevlerinin önemi daha da artmıştır. Bununla birlikte ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin; sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi için yürütülmekte olan çalışmalar ile projelerin paylaşılmasında ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde gazeteci dostlarımız önemli katkılar sunmaktalar. Basın düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün, demokrasinin temel taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarındandır. ilkeli gazetecilikle toplumda barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesine de büyük katkılar sunulmaktadır.  Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevede görevlerini ifa eden basınımız, toplum nezdinde büyük saygınlığa haizdir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına ve güçlenmesine katkı sağlayan, beklentilerin gündeme taşınması ve çözüme kavuşturulması noktasında bizlere yardımcı olan başta Şehrimizde ki gazeteci Ağabeylerimiz, kardeşlerimiz olmak üzere, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik eder, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Halkın gözü ve kulağı olan, zor şartlar altında çalışan basın sektörünün emekçileri, değerli arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Gazetecilik onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslek. Bu işe gönül veren arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, gece gündüz verdikleri emeği toplum olarak takdir etmememiz olanaksız. Basınımız, geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakârca yapan basın çalışanlarına aittir. Elazığ Basın tarihi Milli Mücadele ile birlikte başlamış ve bugüne kadar kesintisiz gelmiştir. Bu birikim sayesinde bir kültür ve sanat şehri olan Elazığ’ın en güçlü yönlerinden biri sahip olduğu medya gücüdür. TV kanallarımız, Gazetelerimiz, Radyolarımız, İnternet Haber Sitelerimiz ve Dijital TV kanallarımız ile Elazığ bulunduğu coğrafyada bu anlamda en gelişmiş il konumundadır. Üç ayrı Cemiyet ve Dernek çatısı altında örgütlenmiş olan Elazığ Medyasının son yıllarda gazetecilik, televizyonculuk, radyo yayıncılığı, internet haberciliği gibi alanlarda önemli yatırımlar yapmış ve gelişmeler göstererek ülkemizde saygın bir yere gelmesi de bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Şehrimizin gerek ekonomik gerekse sosyal olarak geldiği noktada basın kuruluşlarımızın katkısı azımsanmayacak derecede büyüktür. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Atatürk'ün 'Basın bir milletin müşterek sesidir' ilkesinden hareketle, basın ahlak esasları çerçevesinde çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü bir kez daha içtenlikle kutluyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Her zaman kamuoyunu doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmek adına mücadele veren gazetecilik mesleğinin temelinde, fedakârlık vardır. Bu fedakârlık kimi zaman ailesinden uzakta, kimi zaman yağmurda çamurda ve kimi zamanda ölümün gölgesinde görev yapmayı gerektirmiştir. O yüzden demokrasi kültürümüzün en önemli yapı taşlarından birisi olan yerel ve ulusal medya kuruluşlarımız ve çalışanları, sorumluluklarının bilincinde olarak hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılar sunmuştur. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.’ sözüne istinaden memleketimiz için gördüklerini, düşündüklerini ve bildiklerini samimiyetle yazan, milletimizin ortak sesi kulağı olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden,  tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum

FHGC Başkanı Semih Erdem’in, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Dayanışma ve güçlerimizi birleştirme günü olarak değerlendirdiğimiz 10 Ocak Gazeteciler Günü'nün; mesleki mücadele gücümüzü ve azmimizi arttıran anlamlı bir gün olmasını yürekten diliyorum” diyerek gazetecilerin hak ettikleri güvencelere kavuşturulmasını temenni ettiklerini belirtti. Ben bütün meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Bu kutsal mesleği icra ederken şehit düşenleri ve çeşitli nedenlerle ebediyete intikal eden meslektaşlarımızı da sevgi, saygı, özlem, minnet ve rahmetle anıyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarken, basının içinde olduğu zor şartlardan dolayı maalesef bir takım burukluklar yaşıyoruz ve biz basın mensupları bu özel günü bir bayram gibi değil de dayanışma günü olarak karşılamak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar nedeniyle ‘bayram’ değil ‘dayanışma günü’ olarak kutladığımız ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle, çözüm bekleyen sorunlarımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Çünkü sektörümüzde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi, sürekli itibar kaybeden basın mesleğinin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ama bütün bunlar hak odaklı, insan odaklı gazeteciliğe gönül vermiş, yürekten inanmış gazetecileri mesleklerini yapmaktan alıkoyamayacaktır. Dileğimiz içinde bulunduğumuz zorlu dönemin bir an önce sona ermesi, gazetecilerin hak ettikleri güvencelere kavuşturulması, haklarının ve hukuklarının yeniden elde edilmesi ve mesleğin itibarının yeniden sağlanmasıdır. Dayanışma ve güçlerimizi birleştirme günü olarak değerlendirdiğimiz bu 10 Ocak Gazeteciler Günü'nün de mesleki mücadele gücümüzü ve azmimizi arttıran anlamlı bir gün olmasını yürekten diliyorum

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm’ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Basın, toplumsal bilinci artırmak, kamu yararının tesisi ve doğru bilgi akışını sağlamak açısından önemlidir. Teknoloji ve bilişim sektöründeki gelişmelere bağlı olarak, yazılı basının yanı sıra internet gazeteciliğinin de günlük hayatın merkezinde konumlanmaya başlaması, okuyucuların 7/24 kesintisiz bir şekilde haberlere erişebilmesi, yeni bir çağın öncüsü olmuştur. Demokrasimizin gelişmesi ve toplum bilincinin oluşturulmasında katkıları göz ardı edilemeyecek derecede olan, zaman mefhumu gözetmeden, her koşulda büyük bir fedakârlık ve özveri ile vatandaşlarımızın doğru ve eksiksiz habere ulaşması için çalışan gazetecilerimizin çabaları her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Elazığ'ımızın değerli basın mensupları başta olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden gazetecilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum

Türk Ziraat Yüksek Mühendisler Birliği İl Temsilcisi Vedat Demirbağ'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Gazetecilik; toplumun haber alma özgürlüğüne açılan kapıdır. Gazeteci ise bilgisi, yeteneği ve farkındalığı ile yapmış olduğu görev ile toplumla haber arasındaki bağı kuran köprüdür. Günumüzde gazeteci, yapmış olduğu görev nedeni ile toplumun bilinçlenmesi, farkındalığının gelişmesi, gelişen ve değişen dünyadan haberdar olmasına vesile olması  nedeni ile toplumsal bir görev  yapmaktadır. Bu vesileyle şehrimizin diz değerli basın mensuplarının 10 Ocak çalışan Gazeteciler Gününü kutluyoruz.

Elazığ Merkez Köy Muhtarları Dernek Başkanı Mahmut Ergün’ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şu şekilde;

Şehrimizin kalkınması için büyük bir özveri ve sorumluluk duygusuyla tüm medya çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Basın kuruluşlarımızın ve basın çalışanlarımızın ülkemizde bireyler ve toplum anayasası ile güvence altına alınan haber hürriyetinin stratejik bir ayağını teşkil etmekte olan basın mensuplarının emek harcayan tüm arkadaşlarımızın gününü kutluyorum

STK Platformu Dönem Sözcüsü Ergün Aslan da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

CHP Elazığ İl Başkan Yardımcısı Doruk Gök'ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Türkiye'de ve İlimizde, son yıllarda en çok özlem duyulan şeylerin başında tarafsız ve bağımsız haber ve yayınlar gelmektedir. Ekonomik krizin tüm yurttaşları olumsuz etkilediği, hayatın her alanında haksızlıkların ve hukuksuzlukların olduğu ülkemizde basın çok önemli bir rol üstlenmektedir. Yıllar sonra bu dönem konuşulurken, basının halkı aydınlatmak ve gerçekleri aktarmak için ne yaptığı, ne yapmadığı da mutlaka konuşulacaktır. Döviz kurunda yaşanan yükseliş ve artan girdi maliyetleri nedeniyle özellikle son iki yıldır başta yerel gazeteler olmak üzere birçok basın ve yayın kuruluşunun kapanmak zorunda kaldı. 

Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Başkanı Metin Akgün’ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Demokratik hukuk devletlerinin vazgeçilmez unsurları arasında “İnsan hakları” yer almaktadır. İfade hürriyeti bu bağlamda önem arz eden bir insan hakkı olarak öne çıkar. İfade özgürlüğü başlı başına kendisinin önemi, insan için varoluşunun bir yansıması olması, insanın kişiliğini, yeteneklerini, özetle kendisini geliştirmesi, toplumda önemli olmaları, önemli olduklarının bilincine ulaşmaları açısından vazgeçilmez haklardan biridir. En temel haklardan biri olan haber alma hakkının güvencesi olan basın; düşünce özgürlüğünün de en etkili araçlarındandır. Basın, toplumsal bilinci artırmak, kamu yararının tesisi ve doğru bilgi akışını sağlamak açısından çok önemlidir. Kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren gazeteciler, çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu yönüyle gazeteci; geçmişte olduğu gibi günümüzde de doğru, ilkeli ve tarafsız yayın adına emek veren basın çalışanlarının bütünüdür… Toplumumuzu doğru bilgilendirmek adına önemli ve hayati bir görev üstlenen, toplumun ortak sesi olan basın çalışanları, kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın milletin müşterek sesidir' sözü ile gazetecilerimizin omuzlarındaki sorumluluğun önemini göstermesi açısından da son derece anlamlıdır. Halkın bilinçlenmesi, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi açısından da önemli bir görev, önemli bir mesuliyet yükler gazetecilere… Basın çalışanları, toplumun aydınlatılması sürecinde; farklı görüş ve düşünceleri objektif ve tarafsız yayın anlayışıyla yayınlarken, önemli ve hassas bir görev ifa eder. Kamuoyunun bilgilendirilmesi görevini yerine getirirken yönetilenler adına yönetenleri denetler, toplumsal huzur ve barışın tesisinde önemli bir rol üstlenirler. Basın çalışanları bu görevleriyle çok sesliliğe katkı sağlamakla birlikte aynı zamanda demokrasimizin de sağlıklı işlemesinde de önemli bir rol üstlenmektedirler. Üzerine düşen bu büyük sorumluluğu hakkıyla yerine getiren ve meslek etik ilkeleri sorumluluğu içinde yayınlarını başarıyla sürdüren gazetecilerimiz her türlü övgüyü hak etmektedir.

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş’ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı şöyle:

Basının güçlü olması, gerek düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru bir şekilde yansıtılması açısından son derece önemlidir.Her şart ve zeminde görevlerini yapmaya çalışan basın mensupları, iş yükü ve yoğunluğu içinde bir taraftan her türlü tehditle karşı-karşıya olurken, diğer yandan mesleki yıpranmayı da fazlasıyla yaşamaktadırlar.Dolayısıyla, Sağlık Çalışanlarımızla benzer iş yükü altında görev yapan basın mensuplarının daha uygun koşullarda mesleklerini icra etmelerini sağlamaya yönelik adımlar atılmasını, sosyal, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesini, yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Kamuoyunun ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde haber alma hakkına katkı sunmak adına bazen canları pahasına büyük özveri ve emekle gazetecilik mesleğini yapanların ekonomik, sosyal ve mesleki konularda hak ettikleri imkanlara kavuşturulmasının sağlanması gerekmektedir. Yapılacak kanun ve düzenlemelerle, çağdaş medyanın hukuki altyapısı oluşturulmalı ve güçlendirilmelidir. Kamu Sağlık-Sen olarak; Basınımıza gerek Kamuoyunun doğru ve tarafsız haber almasında, gerekse de Sağlık Çalışanlarının hak ve talepleri noktasında verdiğimiz Sendikal mücadelemizde her zaman yanımızda olan, çalışanların sesini kamuoyuna duyurmada üstlendikleri misyon ve sağlık alanında yaşanan şiddet olayları karşısında sağlık çalışanları açısından objektif bakış açısı ile kullandıkları dil ve üslup noktasında gösterdikleri duyarlılık için teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Bu duygu ve düşüncelerle, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarına kavuşturulması konusunda sendika olarak tüm medya mensuplarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyor, çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum