6. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şubesinin organizesinde, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Elazığ İzzetpaşa Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezinin katkılarıyla 21-23 Ekim tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenecek.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından daha önce değişik illerde düzenlenen Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongrelerinde; şehir-medeniyet, şehir-tarih, şehir-insan, toplum, iktisat, edebiyat, sanat, coğrafya, din, kültür ve dil gibi kavramlar bağlamında tebliğler sunulmuş ve bu metinler kitap olarak yayımlanmıştı.

FARKLI BAKIŞ AÇILARI SUNULACAK

21-23 Ekim tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenecek 6. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresinde, şehir-mekân ana başlığı altında; şehir tarihi literatürüne katkı sağlayan şehir tarihi yazımı, eğitim, basın, gelenek, kentleşme, edebiyat ve mimari alanlarındaki çalışmaların konu edilmesi ve farklı bakış açılarının sunulması hedeflenmekte.

Şehir Tarihi Yazımı (Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar), Şehir Tarihi Çalışmaları, Mekân ve Basın, Mekân ve Edebiyat, Mekân ve Gelenek, Mimari, Mekân ve Eğitim Tarihi ve Şehirleşme başlıklardan oluşacak kongre, 21 Ekim Cuma günü Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacak açılış programının ardından iki gün boyunca devam edecek.

 6. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresine katılacak isimler ise şöyle;

D. Mehmet Doğan, Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Orhan Kılıç, Prof. Dr. İlhan Şahin, Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Prof. Dr. Ahmet Karataş, Prof. Dr. Mehmet Karagöz, Prof. Dr. Yahya Başkan, Prof. Dr. Muhammet Beşir Aşan, Prof. Dr. Beyhan Kanter, Prof. Dr. Ebru Burcu Yılmaz, Prof. Dr. Hasanov Elnur Letifoğlu, Prof. Dr. Nedim Bakırcı, Prof. Dr. Hasan Tutar, Prof. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu, Prof. Dr. Bahir Selçuk, Prof. Dr. Rahman Ademi, Prof. Dr. Ünal Taşkın, Prof. Dr. Mustafa Orçan, Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, Doç. Dr. Taner Namlı, Doç. Dr. Birol Bulut, Doç. Dr. Özlem Başarır Doç. Dr. Mehmet Ulucan Doç. Dr. Mehmet Salih Erpolat Doç. Dr. Muhammed Hüküm, Doç. Dr. Yavuz Haykır, Doç. Dr. Ferda Atlı, Doç Dr. Gülda Çetindağ Süme, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk Güler, Dr. Öğr. Üyesi Birol Azar, Dr. Öğr. Üyesi Birol İpek, Dr. Öğr. Üyesi Öner Tolan, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tuğrul, Öğr. Gör. Dr. Yahya Aydın, Dr. M. Naci Onur, Fahri Tuna, Dr. Öğretim Görevlisi Handan Haykır, Dr. Gökşen Yıldırım, Dr. Öğretim Görevlisi Mumin Omerov, Yunus Emre Vural, Süleyman Yapıcı ve Mithat Coşkun.