Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Elazığ Şube Başkanı Fırat Kaya, taşeron düzen, yoksulluk ve vergide adaletsizliğin devam ettiğini, yaşanan sıkıntıların sona ermesi için meydanlarda olduklarını söyledi.

Gazze Direniş Platformu Çalışmalarına Devam Ediyor Gazze Direniş Platformu Çalışmalarına Devam Ediyor

Başkan Kaya,  “Böylesi süreçlerde geçmişte de görüldüğü gibi işverenler servetlerine servet katarken işçilerin emeği ve emeğinin karşılığı çok hızlı bir şekilde eriyor. En temel ihtiyaçların dahi zor karşılandığı, ekonomik birçok zorluğun yaşandığı şu günlerde sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin durumu da diğer emekçilerden pek farklı değil. Özel sektörde güvencesiz çalışan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, her an işten atılma korkusuyla burun buruna yaşıyor. Düşük maaşlar ve nöbet başına aldıkları cüzi rakamlarla hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Yıllık izin hakları gasp ediliyor. Sendikalaşan emekçiler, işverenin baskılarına ve tehditlerine maruz kalıyor. Birçok arkadaşımız farklı gerekçelerle işinden ediliyor” dedi.

Başkan Kaya, Meslek kodlarının düzenlenmemesi, görev tanımlarının oluşturulmaması, uzun çalışma süreleri, personel yetersizliği, tayin-becayiş haklarının olmaması, mobbing ve baskıların devam etmesi, aynı işi yapan iki personelin ayrı haklara sahip olmamaları iş barışını bozan etkenler olarak güncelliğini koruyor” diyerek, 1 Mayıs'ta talep ve amaçlarını bir kez daha yinelediklerini söyledi.