Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Aralık ayı SAMEKS verileri açıklandı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Başkanı Tekin Gürkan Aralık Ayı SAMEKS Verilerini değerlendirdi.

Başkan Gürkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2023 yılı Aralık ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,1 puan ivme kazanmış ve 54,9 puanla referans değer üzerindeki seyrini sürdürmüştür. Bu dönemde Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 5,3 puan artış kaydederek 57,8 seviyesine yükselirken, Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi de önceki aya göre 1,4 puan hız kazanmış ve 52,8 değerine yükselmiştir. Sanayi sektörüne ilişkin yeni siparişlerin artış kaydetmesiyle girdi alımları ve üretim artışının hız kazandığı görülmüştür. Hizmet sektöründe ise girdi alımların güçlü seyrini sürdürmesiyle iş hacmi yeniden artışa geçmiştir. Söz konusu gelişmeler neticesinde 54,9 seviyesinde gerçekleşen SAMEKS Bileşik Endeksi, 2023 yılı Aralık ayına ilişkin ekonomik aktivitenin önceki aya göre daha canlı bir görünüm arz ettiğine işaret etmiştir. Böylece SAMEKS Bileşik Endeksi, 2023 yılını 52,6 puan ortalamasıyla kapatmış ve Türkiye ekonomisindeki büyümeyi teyit etmiştir.

SANAYİ SEKTÖRÜ SAMEKS ENDEKSİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2023 yılı Aralık ayında, bir önceki aya göre 5,3 puan artarak 57,8 seviyesine yükselmiştir. Bu dönemde önceki aya göre 5,7 puan artarak 58,0 seviyesine yükselen yeni siparişler alt endeksi, sektör genelinde gözlenen ivme artışının belirleyicisi olmuştur. Girdi alımları önceki aya göre 7,5 puan artarak 73,4 puana yükselmiş ve güçlü seviyesini bu dönemde de sürdürmüştür. Bu gelişmeler neticesinde üretim alt endeksi önceki aya kıyasla 6,1 puan ivme kazanmış ve 56,8 puanla son 6 ayın en yüksek seviyesine yükselmiştir. Önceki aya göre 0,1 puan artarak 51,6 seviyesine yükselen nihai mal stoku alt endeksi bu döneme ilişkin pozitif bir görüntü arz ederken; 3,0 puanlık artışına karşın 48,5 puanda kalan tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise bu dönemde firmaların mal ve hizmet tedarikinde gecikmeler yaşadığını göstermektedir. Aralık ayında istihdam alt endeksi ise önceki aya göre 4,7 puan artarak 51,1 seviyesine yükselmiş ve 2 ay aradan sonra yeniden sektör genelinde emek talebi artış kaydetmiştir. Söz konusu gelişmeler neticesinde 5,3 puan artış kaydeden Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 57,8 seviyesine yükselerek ekonomik aktivitede canlılığa işaret etmiştir.

HİZMET SEKTÖRÜ SAMEKS ENDEKSİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2023 yılı Aralık ayında önceki aya göre 1,4 puan artarak 52,8 seviyesine yükselmiştir. Bu dönemde satın alım alt endeksi önceki aya göre 1,1 puan azalmış olmasına karşın 64,7 seviyesinde gerçekleşerek güçlü görünümünü sürdürmüştür. İş hacmi alt endeksi ise 3,1 puanlık artışıyla 50,4 seviyesine yükselmiş ve on aylık azalış eğilimini sona erdirmiştir. 1,0 puan artış kaydetmesine karşın 47,0 seviyesinde gerçekleşen nihai mal stoku alt endeksi negatif bir görüntü sunarken, 1,2 puanlık artışla 50,1’e yükselen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise sektörün mal ve hizmet tedarikinde toparlanma işareti sunmuştur. Bu gelişmelere bağlı olarak 1,6 puan artış kaydeden istihdam alt endeksi 50,0 puanla başabaş noktasında gerçekleşmiş ve durağan bir görüntü kaydetmiştir. Söz konusu gelişmeler neticesinde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 52,8 puanlık seviyesiyle Aralık ayına ilişkin pozitif bir görüntü sunmuştur.

Elazığ’da Hasar Alan Binaların Yıkımları Başladı Elazığ’da Hasar Alan Binaların Yıkımları Başladı

YORUM: 54,9 puana yükselerek Aralık ayında ekonomik aktivitenin canlı görünümüne işaret eden SAMEKS, hem yılın son çeyreğini hem de 2023’ün tamamını 52,6 puan ortalamasıyla geride bırakmış ve Türkiye ekonomisindeki büyümeyi teyit etmiştir. Hizmet sektörüne ilişkin iş hacmi Ocak ayından bu yana ilk kez referans değer üzerinde gerçekleşerek artış eğilimine girerken, Aralık ayında her iki sektör verileri de yeniden istihdam artışı kaydedildiğine işaret etmiştir. Bu dönemde 57,8’le son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşan Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, son çeyreğin tamamında artış eğilimine işaret etmiş; 2023 yılını ise 53,7 puan ortalamasıyla kapatmıştır. Benzer şekilde Aralık ayında Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi de son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 2023 yılında 52,1 puan ortalaması yakalamıştır.