Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına yönelik Çocuk İhmal ve İstismarı konulu bir eğitim sunumu gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sunuma Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Artaş, hastane yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Psikolog ve adli görüşmeci Ramazan Gündüz, çocuk istismarı ile ilgili bilgiler verdi.

Gündüz, Çocuğa Yönelik Kötü Muamele; Çocuklara fiziksel ve veya duygusal anlamda yanlış davranılması, cinsel istismar, ilgisizlik ve ihmal karlık, ayrıca çocukların ticari anlamda ve başka biçimlerde sömürülmesidir dedi.

Psikolog Ramazan Gündüz, Çocuk İstismarcıları; Aile bireyleri, çocuğun bakımından sorumlu olan kişiler, arkadaşlar, akrabalar, yabancılar, çocukla ilişkisi olabilen görevliler, işverenler ve diğer çocuklar olabileceğinin altını çizdi.

FİZİKSEL İSTİSMAR

Ramazan Gündüz, Fiziksel İstismarın, çocuğa karşı; sağlığına, yaşamına, gelişimine veya onuruna zarar veren ya da zarar verebilme olasılığı yüksek, kasıtlı fiziksel güç kullanılması olduğunu dile getirdi.

SOSYAL NORMLARA AYKIRI

Psikolog ve adli görüşmeci Ramazan Gündüz, Cinsel İstismarın, çocuğun tam olarak anlayamadığı, onay vermesinin mümkün olmayacağı, gelişimsel olarak hazır olmadığı ya da toplumun yasalarına, sosyal normlarına aykırı olacak şekilde bir cinsel etkenliğe dahil edilmesi anlamına geldiğini söyledi. 

Daha sonra Adli görüşmeci ve sosyal çalışmacı Esra Tüten Gündüz, de çocuk izlem merkezi(ÇİM) işleyişi hakkında bilgiler verdi.

HER AŞAMADA ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI GÖZETİLEREK YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİR MERKEZ

Tüten Gündüz, çocuk izlem merkezinin cinsel istismar şüphesi olan çocuğun beyanının alınması, muayenesinin yapılması, aile görüşmesinin yapılması ve raporlarının hazırlanması için gereken tüm personel ve ekipmanın bulunduğu, işlemlerin her aşamada çocuğun yüksek yararı gözetilerek yürütüldüğü bir merkez olduğunu dile getirdi.

İŞ BİRLİĞİ YAPILMASI GEREK

Adli görüşmeci ve sosyal çalışmacı Esra Tüten Gündüz, çocuk izlem merkezinin kuruluş amacının, cinsel istismara uğrayan çocuğa inceleme ve tedavi aşamasında gerek görülen sağlık, eğitim, kolluk kuvvetleri, hukuk ve adalet sistemi gibi iş birliği yapılması gereken diğer kamu kuruluşları ile eş güdüm içinde hizmet sağlaması olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİMLER VERİLMELİ

Esra Tüten Gündüz, merkezde oluşturulacak güvenli ve çocuk dostu ortam ile çocuktaki travmanın etkilerinin azaltılması, ailenin yaşadığı travmanın ve yaşanan olayın sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla aile ile görüşülmesi, ailenin ilk danışmanlık gereksinimlerinin karşılanması, koruma altına alınması gereken olgularda çocuğun kalabileceği uygun bir ortam sağlanıncaya kadar geçici bir süre barınma, beslenme, giyim, sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin karşılanması, meslek elemanlarının hizmet içi eğitimlerine destek verilmesi, çocuğa yönelik suçlar ve korunma yolları konusunda eğitimlerin yapılması olduğunu sözlerine ekledi.