Şurupların "çocuklar arasında 66 ölümle ve akut böbrek yaralanmalarıyla bağlantılı" olduğu belirtildi.

DSÖ, ürünlerin, Hintli bir şirket olan Maiden Pharmaceuticals tarafından üretildiğini de sözlerine ekledi.

Firma henüz iddialarla ilgili yorum yapmadı.

DSÖ, ilaçları Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Bebek Öksürük Şurubu, Makoff Bebek Öksürük Şurubu ve Magrip N Soğuk Şurup olarak tanımladı.

DSÖ, web sitesinde yayınlanan uyarıda , dört ürünün Gambiya'da tanımlandığını, ancak "gayri resmi pazarlar aracılığıyla diğer ülkelere veya bölgelere dağıtılmış olabileceğini" ekledi.

Kullanımlarının özellikle çocuklar arasında ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabileceği konusunda uyardı.

DSÖ'nün müdahalesi, popüler bir turistik yer olan Gambiya'daki tıbbi yetkililerin Temmuz ayı sonlarında beş yaşın altındaki çocuklar arasında akut böbrek hasarı vakalarında bir artış tespit etmesinden sonra geldi.

Gambiya hükümeti o zamandan beri tüm parasetamol şuruplarının kullanımını askıya aldı ve insanları bunun yerine tablet kullanmaya çağırdı.

DSÖ, ürünlerin numunelerinin laboratuvar analizinin "Kabul edilemez miktarlarda dietilen glikol ve etilen glikol içerdiğini doğruladığını" söyledi.