Elazığ Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantıları devam ediyor.

Toplantının başkanlığını Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yaptı.

Elazığ Belediyesi’nin bütçesinin görüşüldüğü toplantıda; belediyenin 2022 yılı tahmini gelirler ve tahmini giderler bütçesi belediye meclis üyeleriyle paylaşıldı.

Açıklanan gelir gider bütçesinde Elazığ Belediyesi’nin tahmini geliri 1 milyar 274. Milyon TL olurken tahmini gideri ise 1 milyar 374 Milyon TL oldu.

EN ÇOK BÜTÇE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN OLDU

Öte yandan açıklanan bütçe tablosunda Elazığ Belediyesi’nin en çok ve en az bütçe ayırdığı birim müdürlükleri de belli oldu. Buna göre Elazığ Belediyesi 2022 yılı için en çok bütçeyi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne ayırdı. En az bütçe ise Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne ayrıldı.

2022 MALİ YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

Özel Kalem Müdürlüğü - 3.950.000.00 TL

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü - 254.300.000.00 TL

Bilgi İşlem Müdürlüğü - 16.603.000.00 TL

Yazı İşleri Müdürlüğü - 1.700.000.00 TL

Hukuk İşleri Müdürlüğü - 1.120.000.00 TL

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 4.500.000.00 TL

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - 19.909.000.00 TL

Fen İşleri Müdürlüğü - 115.403.000.00 TL

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - 6.700.000.00 TL

İtfaiye Müdürlüğü - 15.1450.000.00 TL

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü - 25.000.000.00 TL

Park ve Bahçeler Müdürlüğü - 69.000.000.00 TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü - 61.600.000.00 TL

Veteriner İşleri Müdürlüğü - 8.850.000.00 TL

Zabıta Müdürlüğü - 13.200.000.00 TL

Etüd Proje Müdürlüğü - 2.750.000.00 TL

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - 145.656.000.00 TL

Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü - 22.415.000.00 TL

Mali Hizmetler Müdürlüğü - 140.415.000.00 TL

Mezarlıklar Müdürlüğü - 5.910.000.00 TL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü - 60.130.000.00 TL

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü - 835.000.00 TL

Çevre Koruyama ve Çevre Kontrol Müdürlüğü - 16.212.000.00 TL

Yapı Kontrol Müdürlüğü -  107.387.000.00 TL

Teftiş Kurulu Müdürlüğü - 610.000.00 TL

GENEL TOPLAM TAHMİNİ GİDER: 1.324.000.000.00 TL

2022 MALİ YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ

Vergi gelirleri – 68.160.000.00 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - 89.075.000.00 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler - 13.300.000.00 TL

Diğer Gelirler - 507.817.000.00 TL

Sermaye Gelirleri - 596.000.000.00 TL

Red ve İadeler(-) / -352.000.00 TL

GENEL TOPLAM TAHMİNİ GELİR 1.274.000.000.00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

İç Borçlanma – kesinleşen bütçe 50.000.000.00

Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman - kesinleşen bütçe 50.000.000.00

İller Bankası - kesinleşen bütçe 50.000.000.00

Borçlanma - kesinleşen bütçe 50.000.000.00

GENEL TOPLAM - KESİNLEŞEN BÜTÇE 50.000.000.00

VİDEO: