Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı tarafından çıkarılmaya başlanılan derneği yayımlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı dergisinin 58. sayısı yayımlandı.

Vakıf tarafından düzenlenen dijital bültende Elazığ’daki ve vakfın faaliyetlerine yer verildi.