Tarih boyunca başarısını sürdüren Elazığ’da yerel basının dijitalleşme süreci, bu kez akademik bir çalışmaya konu oldu.

Kentte günlük bir gazetede genel yayın yönetmeni olan Ömer Enes Yılar'ın, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Pof. Dr. A. Fulya Şen'in danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezinin bulgularına dayanan ve Asya Studies Dergisinde yayımlanan ‘Yerel Medyanın Dijitalleşmesi ve Değişen Gazetecilik Pratikleri: Elazığ Örneği’ başlıklı makalede Elazığ yerel medyasının dijital gazetecilik pratikleri incelendi.

Çalışmada, yerel medyanın dijitalleşme süreci ve değişen gazetecilik pratikleri Elazığ örneği üzerinden incelendi ve yerel medyanın dijitalleşme sürecinin oluşturduğu sorunlar ve bu sorunlara ilişkin beklentiler yerel medya temsilcilerinin görüşleri çerçevesinde ortaya koyuldu.

Araştırma çerçevesinde elde edilen verilerle Elazığ'daki yerel medyanın dijitalleşmeye büyük oranda uyum sağladığı, yeni medyanın teknolojik olanaklarından yararlanıldığı, ancak dijitalleşmenin getirdiği yoğun bir rekabet ortamının gelir elde etmede zorluklar oluşturduğu ve dijital gazetecilik becerilerinin önem kazandığı sonucuna ulaşıldı.

YILAR: DİJİTAL GAZETECİLİK PRATİKLERİNİ İNCELEMEK AMACIYLA BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPTIK

Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler veren Ömer Enes Yılar, ''Elazığ yerel medyası her zaman hem ülkenin hem de bölgesinin öncüsü olmuştur. Yerel medyadaki dijital gazetecilik pratiklerini incelemek amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Fırat Üniversitesinde iletişim bilimleri alanında tamamladığım yüksek lisans tezime dayanan bu makale, Asya Studies Dergisinde yayımlandı. Çalışma, Elazığ yerel medyasında büyük ilgi gördü. Hem Elazığ medyasında görev yapmak hem de dijital gazetecilik literatürüne katkı sağlamak gurur verici'' dedi.

YILAR: KAYNAKLAR SINIRLI

Çalışmada yer alan sorun ve beklentilere de değinen Yılar, ''Araştırmada birçok bilgi yer alıyor ancak özellikle internet haberciliğinde yerel medyaya baktığımız zaman bir ekonomi üst başlığı görebiliyoruz. Yani gelir getirici kaynaklar oldukça sınırlı. Son olarak, başta danışman hocam Prof. Dr. A. Fulya Şen ve gazetemizin imtiyaz sahibi Ahmet Toprak olmak üzere, çalışmaya katkı sağlayan tüm meslek büyüklerime ve meslektaşlarıma bu vesileyle teşekkürlerimi iletiyorum'' diye konuştu.