Final Karşılaşmasını Stadyumdan Kaç Kişi İzliyor Final Karşılaşmasını Stadyumdan Kaç Kişi İzliyor

Elazığ Valiliği Yayla ve mera kullanımı ile ilgili genelge yayınladı.

Elazığ Valiliğince yayla ve mera kullanımı ile ilgili yayınlanan genelgede şu bilgilere yer verildi;

Elazığ İli sınırları içerisinde mera, yaylak ve kışlağın kiralanması ve göçerler tarafından kullanılmasının belirlenmesinde İl Mera Komisyonu yetkilidir. Bu yetki Belediye Başkanlıkları veya Muhtarlıklar tarafından kullanılamaz. İhtiyaç fazlası mera, yaylak ve kışlaklar otlatma mevsimi dikkate alınarak muhtarlığın ve kaymakamlık makamının bilgisi dâhilinde, İl Mera Komisyonu tarafından ihale ile göçerlere kiralanır. Kiralamada öncelik ilimiz nüfusuna kayıtlı göçerlere verilir. Yerli göçerlerin talepleri karşılandıktan sonra, başka il nüfusuna kayıtlı göçerlerin talepleri karşılanır. Göçer sürü sahiplerinin hayvan otlatmak maksadıyla gidecekleri mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin kiralama belgesini, kiralama yapan ilgili il mera komisyonundan almaları ve göçer hareketine başlayacakları İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunmaları gerekmektedir.  İlimiz genelinde mera, yaylak, kışlak ve umuma ait çayır alanlarına ait Otlatma Mevsimi; 01/05/2024 tarihinde başlayıp, 01/11/2024 tarihinde sona erecektir. 2024 yılında çevre İllerden ilimize gelen veya geçiş yapan göçer sürülerinin yaya olarak geçmesi yasaklanmış olup, geçişler sadece motorlu araçlarla yapılacaktır. Otlatma mevsimi sonunda, göçerlerin geri dönüşlerinde salgın hastalık veya bulaşıcı hastalıkların olup olmaması durumuna göre; İl Mera Komisyonu tarafından belirlenen güzergahlar üzerinden yaya yada motorlu araçlarla dönüşlerine müsaade edilecektir. Hayvancılık yapan yetiştiricilerimizin mera, yaylak ve kışlaktan yararlanabilmeleri için köy veya belediye sınırları içinde en az 6 aydan beri ikamet ediyor olmaları gerekir. Otlatma izni verilen hayvan sahiplerine İl Mera Komisyonu tarafından “Otlatma İzin Belgesi” verilecek ve bu belgeleri otlatma mevsimi boyunca yanlarında bulunduracaklardır. Yukarıda açıklanan emirlere uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda başka özel bir hüküm bulunmadığı takdirde, kanuni işlem yapılacak ve idari yaptırım uygulanacaktır” denildi.