Elazığ’ı Bozcanak  köyünde habitat kaybı nedeniyle nesli tehlikede olan sarı benekli semender görüntülendi.

Yağmurlardan sonra ortaya çıkan ve genellikle sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen benekli semender, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.  

Elazığ’da Yılkı Atları Görüldü Elazığ’da Yılkı Atları Görüldü

A W192476 01