Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Kovancılar ilçesine bağlı Karaman Köyü’nde bulunan özel mülkiyete ait 105 ada 8 parselde bulunan Akpınar Höyüğü “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden sit alanı ilan edildi.

Elazığspor’un Final Maçı Biletleri Satışta Elazığspor’un Final Maçı Biletleri Satışta

Resmi Gazete’de yayımlanan Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararında; “Elâzığ ili, Kovancılar ilçesi, Karaman köyünde bulunan bir kısmı, özel mülkiyete ait 105 ada parselde, bir kısmı da tapulama harici alanda kalan Akpınar Höyüğü, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden anılan Kanunun "Tespit ve Tescil başlıklı" 7. maddesi kapsamında, sınırları ekli koordinatlı krokide belirtildiği şekliyle I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alant olarak tesciline ve hazırlanan sit  fişinin uygun olduğuna karar verildi” denildi.