Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2023'te canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken, 2023'te 1,51 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

Buna göre, geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 3,27 çocukla Şanlıurfa'da kaydedildi. Bu ili 2,72 çocukla Şırnak, 2,4 çocukla Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,13 çocukla Bartın oldu. Bu ilin ardından 1,14 çocukla Zonguldak ve Karabük, 1,16 çocukla Kütahya geldi.

 

Kaba Doğum Hızı

2018     2019    2020   2021   2022   2023

 14,2     13,2     12,9    11,9    11,2    10,4

İstatistik sonuçlarına göre Elazığ’ın kaba doğum hızı da giderek düşüyor. 2018 yılında kaba doğum hızı 14,2 iken bu rakam 2023 yılında 10,4’e geriledi. 

Cinsiyet

Yıl-Year

2018(r)

2019(r)

2020(r)

2021(r)

2022(r)

2023

Toplam-Total

 8 384

 7 999

 7 594

 7 001

 6 607

 6 212

Erkek-Boy

 4 319

 4 125

 3 943

 3 567

 3 367

 3 213

Kız-Girl

 4 065

 3 874

 3 651

 3 434

 3 240

 2 999

Açıklanan Verilere göre 2018 yılında toplam 8 bin 384 çocuk dünyaya geldi. Bunlardan 4 bin 319’u erkek, 4 bin 65’i ise kız oldu.

Tuzu Az Tüketmek Birçok Hastalık Riskini Önlüyor Tuzu Az Tüketmek Birçok Hastalık Riskini Önlüyor

Yıllara göre azalma eğilimi gösteren kaba doğum hızı ile birlikte 2023 yılında toplamda 6 bin 212 çocuk dünyaya geldi. Dünyaya gelen çocukların 3 bin 213’ü erkek, 2 bin 999’u ise kız oldu.

İllere göre ilk doğumdaki ortalama anne yaşı, 2018-2023

İl

2018(r)

2019(r)

2020(r)

2021(r)

2022(r)

2023

Elazığ

26,4

26,4

26,6

26,7

27,2

27,1

İllere göre ilk doğumdaki ortama anne yaş sayısında ise giderek artış gözlemlendi. 2018 yılında ilk doğumunu yapan annelerin yaş ortalaması 26,4 iken bu rakam giderek artış gösteren rakamlarla 2019 yılında 26,4, 2020 yılında 26,6, 2021 yılında 27,2, 2023 yılında da 27,1 oldu..

İlk Doğumdaki ortalama anne yaşı ortalaması sonuçları gösteriyor ki, Elazığ’da evlilik yaşı da giderek artıyor.