Borcu Olanlara Uyarı

Elazığ Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü TUNCER; 7020 Sayılı Kanun gereği SGK’ya olan borçların yapılandırma fırsat ve avantajının 01 Haziran 2017 tarihi itibarıyla başladığını, yapılandırma için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2017 olduğunu belirterek, SGK’ya yapılandırma kapsamında borcu olanları geç kalmamaları konusunda uyardı.

Borcu Olanlara Uyarı

7020 S.K. ile Getirilen Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor?

31.03.2017 tarihinden önceki aylara ait olup 31.08.2017 tarih ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

-Sigorta primi,

-İşsizlik sigortası primi,

-Sosyal güvenlik destek primi,

-İsteğe bağlı sigorta primi, (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil)

-Topluluk sigortası primi,

-Emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve ek karşılık primi,

-Yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510/4-1/b kapsamında çalışan sigortalıların 2016/Şubat ayı ve öncesine ait sosyal güvenlik destek primleri,

-Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

-5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

-2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

-31.03.2017 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresi olan 31.08.2017 tarihi sonuna kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları,

-31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

-Asılları ödenen alacakların ödenmemiş fer’ileri

-Rücu Alacakları (Sigortalı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle SGK’ya ödenmesi gereken alacaklar)

Yapılandırma Ne Kazandırıyor?

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihine kadar geçen süre için bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Peşin Ödeme Ne Sağlıyor ?

Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (31.08.2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %50’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan % 50’si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecektir.

Yapılandırma başka ne tür avantajlar sağlamaktadır?

Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayanlar, borçlarını yapılandırmaları halinde 60 günden fazla prim borçları bulunmamak kaydıyla, borçlarının ilk taksitini ödemelerinden sonra eş ve çocukları ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayacaklardır.

Borçlarını yapılandıran işverenler,

Borcu yoktur yazısı alınabilecek,

Bu borçlarından dolayı haklarında icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak,

Teşviklerden yararlanabileceklerdir.

Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Yapılandırılan borçlar için özel sektör işyeri işverenlerince 6,9,12 ve en fazla 18 eşit taksite kadar, il özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’ de sportif faaliyette bulunan spor kulüpleri bakımdan ise yirmidört, otuz, otuzaltı taksite kadar, diğer kamu idarelerince en fazla 18 eşit taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır (her bir taksit ikişer aylık süreyi ihtiva etmektedir).

Belediye ve bağlı müstakil kuruluşlara 144 aylık eşit taksitte ödeme imkânı tanınmaktadır.

Yapılandırma Hangi Hallerde Bozulur?

Yapılandırılan borcunu peşin ödemeyi tercih edenler, bu tutarı 31.08.2017 tarihine kadar; taksitle ödemeyi tercih edenler ise ilk iki taksiti zamanında ödememeleri durumunda yapılandırmaları bozulacaktır.

Taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 TL ye kadar (bu tutar dahil) yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmamaktadır.

Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Daha Sonra Ödenebilecek midir?

En fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak gecikme zammı ile (aylık %1,4) birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma bozulmayacaktır.

İdari Para Cezalarında % 50 İNDİRİM

İPC asıllarının %50’si ile bu asıllar için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan %50’si ile İPC’ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

İdari para cezası alacaklarının peşin ödenmesi halinde; gecikme cezası ve gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarından da ayrıca %50 oranında indirim yapılacaktır.

Yapılandırma Borcunuzu Nasıl Öğrenebilirsiniz?

İşverenlerimiz; E-bildirge uygulaması üzerinden borçlarını öğrenebilir, yapılandırma başvurusunda bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir.

Primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız; E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir

4/b sigortalılarımız; E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir

4/c işverenlerimiz ise;Kesenek Bilgi Sistemi Uygulamasından kullanıcı adı ve şifresi girmek suretiyle giriş yapacakları “Kamu İdaresi Bilgi Ekranında” bulunan “BORÇ” ve “İPC” menüsünden güncel borçlarını sorgulayabilir, “Borç Yapılandırma” menüsünden e-sigorta kanalıyla başvuruda bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir.

2016 Yılında Yürürlüğe Giren 6736 Sayılı Kanun İle Yapılandırma Talebinde Bulunup Peşin/İlk Taksitini 31.05.2017 Tarihine Kadar Ödemeyenler Bu Yapılandırmadan Faydalanabilir mi?

6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılıp da 31.05 2017 tarihine kadar ilk taksit ya da peşin seçilmiş olması halinde peşin ödemeyi yapmayanların sözkonusu yapılandırılmış borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılamayacaktır.

GSS borcu olan sigortalılarımız bu yapılandırmadan nasıl faydalanabilir?

Genel sağlık sigortalılarının 01.04.2017 tarihi öncesi ödenmemiş olan prim borçları 6824 sayılı Kanun uyarınca re’sen yapılandırılmış olup, 01.05.2017 tarihinden itibaren 12 ay içinde (30.04.2018 tarihine kadar) ister peşin ister kendi belirleyecekleri taksitler halinde gecikme zammı ve gecikme cezası ile vade farkı alınmaksızın Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla (GSS 6824 prim tahsilatı menüsünden) ödeyebilmektedirler. Dolayısıyla bu borçlar 7020 sayılı Kanun kapsamında değildir.

Son Başvuru Tarihi Ne Zaman ?

Yapılandırma fırsat ve avantajlarından istifade etmek için son gün 30 Haziran 2017

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner7