ELAZIĞ İL HIFZISSIHHA MECLİSİ YENİ KARARLAR ALDI

Elazığ Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı yeni kararı duyurdu.

ELAZIĞ İL HIFZISSIHHA MECLİSİ YENİ KARARLAR ALDI

İl Hıfzıssıhha Meclisi Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında üyelerin katılımıyla Valilik toplantı salonunda toplandı.

Elazığ İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararlar şöyle;

1. GENEL HÜKÜMLER;

A. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve sosyal mesafe ihlallerinin sık olarak yaşandığı lokanta, kafe, restoranlar ve benzeri yerleri ile toplu ulaşım araçlarında denetimlerin etkinliğinin arttırılmasına,

B. Evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik olarak koordine edilen denetim faaliyetlerinin etkinliğini arttıracak tedbirlerin alınması ve izolasyonu ihlal ettiği tespit edilen kişilere gerekli idari ve adli işlemlerin yapılmasına,

2. 7 GÜN 7 KONU 7 DENETİM;

A. 19.10.2020 Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca Covid-19 denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanarak, bu denetimlerin etkinliğinin ve görünürlüğünün arttırılmasına,

B. Denetimler sırasında vatandaşlarımıza yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesine,

C. Denetimler sonucunda; hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı, süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde bir gün, dördüncü ihlalde üç gün şeklinde faaliyet durdurma cezası tekliflerinin iletilmesine,

D. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar eden işyerleri için ise 15 güne kadar faaliyet durdurma cezası tekliflerinin iletilmesine,

3. ANONS VE DUYURULARIN ETKİNLİĞİ;

Gerek belediyelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanma konusundaki telkin ve çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri değerlendirilmektedir.

A. Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılmasına,

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünde fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılması büyük önem taşımaktadır.

B. Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin belediyelerin/kolluk araçlarının sesli duyuru

sistemleri ile cami hoparlöründen ve diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyon, gazete, sosyal medya gibi) anons edilmesinin sağlanmasına,

“Kıymetli vatandaşlarımız; Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz,

Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız.

Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”

C. Covid-19 sebebiyle vefat edenlerin defin ve morg işlemlerinin mutlak surette kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesine, cenaze namazlarının camide kılınmamasına, mezarlık şartlarında sınırlı sayıda katılımla defnedilmesine,

D. Cenaze merasimlerinde özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiği, bu konuda din görevlilerinin cenaze sahibini ve cemaati kurallara uygun şekilde yönlendirmesine,

E. Cuma hutbelerinde salgın tehlikesinin devam ettiği, toplu şekilde hiçbir ortamda bulunulmaması gerekliliği ve Covid-19 ile ilgili konunun hassasiyetinin vatandaşlara bizzat iletilerek vatandaşların duyarlılığa davet edilmesine,

4. YEREL BASININ AKTİF BİR ŞEKİLDE KULLANIMI;

İlimizdeki yazılı ve görsel basın pandemi sürecinde etkin ve aktif bir şekilde kullanılmalıdır.

BU AMAÇLA ;

A. Elazığ il Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımızın pandemi ile ilgili sorunlarına

7 gün 24 saat cevap vermek üzere kurulan Pandemi Çağrı Merkezi’nin (0424 606 27 90 -91 92) tanıtımı yönünde kamu spotu oluşturulmasına,

B. Elazığ yerel televizyon kanallarında temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı bilincini izleyiciye aktarımının sağlanmasına,

C. Takip, Denetim, Uyarı ekseninde vatandaşlarımızın kurallara uymasını sağlayacak kamu spotları oluşturulmasına,

5. TEMASLI BİLDİRİMİNİN ÖNEMİ;

Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tanı konulan vatandaşlarımızın, yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz bir şekilde vermeleri önem taşımaktadır.

Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı görülmektedir

A. Salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun ilgili maddeleri gereğince 3150 TL idari para cezası uygulanması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

6. ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM HES ENTEGRASYONU;

İçişleri Bakanlığının 29.09.2020 tarihli ve 15993 sayılı Genelgesinde her türlü şehir içi toplu

ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve

Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması talimatlandırılmıştır.

A. Şehir içi toplu taşıma araçlarında, HES kodunun sorgulanması zorunluluğunun getirilmesine ve (HES) kodu olmayanların toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına,

7. DENETİM EKİPLERİ;

A. Vaka sayılarının artış hızını engellemek amacıyla denetim ekiplerinin toplum sağlığını etkileyen kişilere gerekli cezai işlemlerin yapılmasına,

B. Çay ocaklarının, kahvehanelerin ve kıraathanelerin aktif denetimlerinin yapılması amacıyla zabıta/emniyet/jandarmadan oluşan 25 uzman denetim ekibi kurulmasına,

C. Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinde etkin şekilde denetim yapılması amacıyla zabıta/emniyet/jandarmadan oluşan sabit “Pazar denetim ekipleri” kurulmasına,

D. Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi, Hürriyet Caddesi’nde sigara içilmesinin kısıtlanmasına; denetimlerin kolluk kuvvetlerince ve sigara denetim ekiplerince yapılmasına, aykırılık durumunda 900 TL idari para cezası uygulanmasına,

8. APARTMAN / SİTELER, KÖY KONAKLARI;

A. İnsanların fazlaca buluştuğu kapalı alanlar olan site içinde / toplu olarak evlerde, köy

konaklarında koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla toplantılara / buluşmalara ikinci bir emre kadar izin verilmemesine,

B. Apartman ve Sitelerin ortak alanları, sosyal tesisleri ve spor alanları ile çocuk parklarının, ikinci bir emre kadar kapatılmasına,

C. Apartman/Sitelerin asansör tuşları, merdiven tırabzanları, bağımsız bölüm zil tesisatı/tuşları gibi yerlerin hijyeninin sağlanmasına, bina girişlerinde dezenfektan bulundurulmasına,

9. KAMU KURUM VE KURULUŞLAR;

A. Kamu görevlilerinin PCR testleri sonuçlanıncaya kadar idari izinli sayılmalarına,

B. Kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılmasına,

C. Kamu kurum ve kuruluşlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının kurum amirleri/müdürleri tarafından takip edilmesi, kurallara aykırı davrananlar hakkında gerekli disiplin işlemlerinin başlatılmasına; söz konusu kuralların sık sık denetlenmesi ve devamlılığının sağlanması adına kurum amirlerinin denetimlerde etkin bir şekilde rol almasına,

D. Kamu kurum ve kuruluşlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının takibi için ayrı denetim ekibi oluşturulmasına,

10. EĞİTİM VE ÖĞRETİM;

A. Okulların açılmasıyla birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü’nün etkin iletişim içerisinde bulunması gerektiği, okul müdürlerinin HES kodu ya da T.C. kimlik numarası ile öğrencilerin Covid-19 testi pozitif ya da temaslı olup olmadığını okula geliş tarihinden bir gün öncesi il Sağlık Müdürlüğü’ne kontrol ettirerek girişlerin sağlanmasına,

B. İl genelinde lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki beceri eğitimi/ders uygulamaları/stajları seyreltilmiş bir şekilde ilgili kurum müdürleri tarafından planlanmasına,

11. EK ÖNLEMLER;

A. 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-12.00 saatleri arasında Pazar yerlerinde alışveriş ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlanmasına,

B. 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarının kullanımlarının; sabah 06.00-

10.00 saatleri ile akşam 16.00-20.00 saatleri arası kısıtlanmasına,

C. 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hastane hizmetlerine ihtiyaç duyması halinde belediye tarafından sabah 08.00-10.00 saatleri, belirlenen saatler dışındaki ihtiyaçlarda Vefa

Sosyal Destek Ekiplerince servis hizmetinin sağlanmasına,

D. Şehir merkezinde bulunan piknik alanlarının 23.10.2020 Cuma gününden itibaren bir ay süreyle kapatılmasına,

E. Vakaların çalışan kesim oranlarına bakıldığı zaman en çok etkilenen mesleklerden birisi olan esnafların, kurallara riayet etmesi yönünde denetimlerin artırılmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 21:08

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

YORUMLAR
.
. - 3 yıl Önce

Kamu kurumlarında hes kodu ile giriş kontrolu yaptırmayan kurum amirleri hakkında ne yapılacak? Kurumların çoğunda hes kontrolu yapılmıyor.

Ayşe Çelik
Ayşe Çelik - 3 yıl Önce

Hastaneler. Çok kalabalık hastane heyetleri çok kalabalık

Esnaf 23
Esnaf 23 - 3 yıl Önce

Siz önce maske takmayan soytarıları yola getirin uyarıda bulunsak öldüreceklermiş gibi bakıyorlar serseriler. Maske takın mobeseden takip ediliyor işlem yapmak zorunda kalıyoruz demekle olmuyor bu işler. Sözde denetim yapılıyor haber veriliyor e tabi herkes tedbirini alacak eşek mi bu millet ? Minibüsler otobüsler ağzına kadar dolu yeni cami avlusunda kahve var tıka basa dolu bumu sizin denetiminiz özellikle akşam saatleri iş çıkışları denetim yok diye araçları dolduran doldurana siz önce bunları başarın ardıdan ek tedbirler alırsınız Saygılar esnaf 23

Esnek ya da evden çalışma
Esnek ya da evden çalışma - 3 yıl Önce

Esnek ya da evden çalışma da getirilmeli. Cumhurbaşkanlığı genelgesi olmasına rağmen Elazığ da birçok kurum bunu uygulamıyor. Aynı odadaki herkesi risk altına alıyoruz. Halbuki esnek ya da uzaktan çalışma uygulansa riski en az yarıya indirmis oluruz.

Rıdvan Yurdakul
Rıdvan Yurdakul - 3 yıl Önce

Sağlık valisanlarinda kronik hastalar neden hariç sağlık çalışanlarının canı yokmu yoksa sağlık çalışanları cikmi değersiz.

Bekir Deveci
Bekir Deveci - 3 yıl Önce

Olması gerekenler. En azından sokağa çıkma kısıtlaması getirilmeden keyfi yapılan şeyler kısıtlanmış. Biraz daha erken yapılmalıydı. Buna da şükür

Mehmet özel
Mehmet özel - 3 yıl Önce

daha sert kararlar alınmalıydı ama yiine de buna da şükürr..

Kürşat
Kürşat - 3 yıl Önce

Vah vah vahhhh.Gören de der kıyamet koptu.Yaziklar olsun.Millet depremzedelikten ölmek üzere,hiiiic umurunda olan yok.Bu Hıfzıdeprem Kurulu ne zaman toplanacak, karar alacak?Ne oldu bu KİRALAR, AFAD bu paraları niye ödemiyor,bu paralar halktan toplanan devletteki emanet paralar,Niye tutuyorsunuz?"Zulm ile abad olanın akıbeti berbat olur". ALLAH herşeyi hakkıyla Görendir.


SIRADAKİ HABER

banner137