Fırat Üniversitesi Personel Alım Başvuruları Başladı

Fırat Üniversitesi, hastanede çalıştırılmak üzere 273 personel alacak. İŞKUR üzerinden yapılacak alımların başvuruları bugün itibariyle başladı.

Fırat Üniversitesi Personel Alım Başvuruları Başladı

Fırat Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu üzerinden “Sürekli İşçi” alacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08.06.2020 - 12.06.2020 tarihleri arasında başvurularını Elazığ İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine veya www.iskur.gov.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Bu kapsamda; Fırat Üniversitesi 145 temizlik görevlisi, 6 engelli temizlik görevlisi, 7 eski hükümlü temizlik görevlisi, 75 hasta bakım ve temizliği hizmetleri, 40 koruma ve güvenlik hizmetleri olmak üzere toplamda 273 personel alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI İLE SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

• Türk vatandaşı olmak.

• Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

• Askerlik ile ilişiği olmamak.

• Elazığ İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.( Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)

• Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Eski Hükümlü talebi hariç kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar,

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleyefesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Not: Eski hükümlü ilanı için Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk ile cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından

mahkûm olanların başvurusu kabul edilmeyecektir. Diğer adayların başvurusu değerlendirilecektir.

• Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

• Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 24.06.2020 Çarşamba günü saat 14.00’da Üniversitemiz

Prof.Dr.Mustafa Temizer Konferans Salonunda yapılacaktır. COVİD-19 salgınının Ülkemizde yayılımına ilişkin tedbirler kapsamında kura çekimine katılımcı kabul edilmeyecek olup kura çekim işlemleri Üniversitemizin web sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.

• Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

• Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır.

• Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (www.firat.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

• Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

• Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

• Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

• Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

• Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

• Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (www.firat.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

• İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.

• Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

 

B) BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

• Noter Kurası sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan Koruma ve Güvenlik Hizmetleri işçi adaylarının özel güvenlik sertifikaları ile kimlik kartları (silahlı/silahsız) ve boy kriterleri sınav komisyonunca kontrol edileceğinden özel güvenlik sertifikaları ile kimlik kartları(silahlı/silahsız) sözlü sınav sırasında yanlarında bulundurmaları şarttır.

• Sözlü sınav sonucunda başarılı olup sürekli işçi olarak görev başlatılacak adaylar Üniversitemiz internet adresinde (www.firat.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

• Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır. İlanla ilgili detaylar Üniversitemiz internet adresinde (www.firat.edu.tr) ilan edilecektir.

banner107
YORUM EKLE
YORUMLAR
Yaş
Yaş - 12 ay Önce

Alımlarda neden yaş sınırı koyuluyor 35 yaşındakiler neden alın mıyor biz bu ülkenin vatandaşı deyilmiyiz bizim çocuklarımız yokmu açlıktan ölelim mi yetkililer duyun sesimizi yaş sınırı kalk sın mağduruz

Xxx
Xxx @Yaş - 12 ay Önce

Yaş sınırı kaç kardeş

Yusuf dsmir
Yusuf dsmir - 12 ay Önce

Niye ilkokul mezunu universitelilere oncelik verin boş arama yok olanlar yuksek almiyorsaniz bu diplamayi alin iptal edin ilkokul mezunlari bekci liseliler polis ekmek yemeyi bilemyen masa basi memur universitelilerde ekmege muhtac

Osman AKARSU
Osman AKARSU - 12 ay Önce

Askerliği yaptım 33 yaşındayım, temizlik işlerinde tecrübeliyim. Opel karalarda çalıştım temizlik işinde 7 ay. İşime sadığım

İşsiz
İşsiz - 12 ay Önce

Alımlarda neden 35 yaş sınırı var acaba 35 yaşında büyükler emekli oluyorsa bizimmi haberimiz yok yoksa 35 yaşında büyükler işsiz kalmaz diye bir şart mı var öyle bir kanun yasa varsa bizde bilelim 38 yaşındayım işsizim ama başvuru yapamıyorum 35 yaşında büyükler in aile geçindirmiyor işsiz kalmıyor eve ekmek götürmek zorunda değil galiba

HASAN KARA
HASAN KARA - 12 ay Önce

SERBES

Umut inan
Umut inan - 12 ay Önce

İş

Yunus Ayaz
Yunus Ayaz - 11 ay Önce

Askerliğimi yapmadım kurada asil çıktım ne olacağım

SIRADAKİ HABER

banner103