İl Hıfzıssıhha Meclisi Elazığ’la İlgili Yeni Kararlar Aldı

Elazığ İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplandı. Toplantıda Kurban Bayramı ve öncesinde alınacak tedbirler görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca lunaparklarda alınacak önlemlerde görüşüldü.

İl Hıfzıssıhha Meclisi Elazığ’la İlgili Yeni Kararlar Aldı

İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda kurban bayramında alınacak tedbirler ve vatandaşlardan uymaları istenilecek kurallar belirlendi. Ayrıca lunaparkla ilgili de kararlar açıklandı.

KURBAN BAYRAMIYLA İLGİLİ ALINAN KARARLAR ŞÖYLE;

1-İlimizde İl  Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim ve satış  yerlerinin açık adresleri ile günlük kesim kapasitesi bilgisinin 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanallarının kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına, bu alanlar dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmemesine, bu alanların belediyeler tarafından günlük dezenfeksiyonunun sağlanmasına,

2-İlimizde kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecilerinin/sorumlularının kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asmalarına, ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisini kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesine,

3-İlimizde kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,

4-İlimizde kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirmesine,

5-İlimizde kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin teşvik edilmesine,

6-Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına,

7-Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesine, kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,

8-İlimizde kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,

9-Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişini sağlanmasına,

10- İlimiz Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonunun almış olduğu kararların ilgili kurum ve kuruluşlarca eksiksiz bir şekilde uygulanmasının sağlanmasına,

11-Geçici satış ve kesim yerlerinin Belediyeler tarafından belirlenerek ilan edilmesine,

12-İlimizde Kurban kesim ve satış yerlerinde veteriner hekim görevlendirmesinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

13- İlimizde ihtiyaç duyulması halinde gerekli sıhhi önlemlerin alınması şartı ile Belediye Başkanlığı tarafından Pazar yerlerinin kurban kesim yerlerine dönüştürmesine,

14-İlimizdeki kurban satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el dezenfektanı düzeneklerinin belediye başkanlıkları tarafından oluşturulmasına,

15-İlimizdeki hayvan satış alanlarının etrafının belediyeler tarafından sınırlandırılarak insan ve hayvan giriş-çıkışlarına uygun kontrollü kapılar oluşturulmasına,

16- Hayvan pazarları ve kesim yerlerinin girişlerinde belediye zabıta birimlerince satıcı ve vatandaşların ateşinin ölçülmesine, ateşi 38 derecenin üzerinde olanlara maske taktırılmasının sağlanarak girişlerine izin verilmemesine ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelerinin sağlanmasına, bu amaç için yeteri kadar maske bulundurulmasına,

17-Hayvanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıklar ve Koronavirüs ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar ve bilgilendirici tabelalar, afiş ve broşürlerin hayvan satış ve hayvan kesim yerlerine Belediye zabıtası, Ticaret Borsa Başkanlığı ve Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi işbirliğinde asılmasının ve dağıtımının yapılmasına,

18-İlimizde cadde sokak park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimlerinin yapılmaması için ilgili kurumlar tarafından tedbir alınmasına, ilan edilmiş kurban kesim yerlerinde atıkların çevre kirliliğine sebep olmaması için belediyeler tarafından tüm tedbirlerin alınmasına,

19-İlimizde Bayram süresince hayvan kesimi ve satışı yapılacak yerlerde; İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve kolluk birimleri temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından denetlenmesine,

20-İlimizde Kurban bayramı süresince  Diyanet İşleri Başkanlığının 2 0 2 0 Y ı l ı K u r b a n Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliği ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca hazırlanmış olan Koronavirüs Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler başlığı altında belirtilen  kurallar ve önerilere  tüm vatandaşlarımızın eksiksiz şekilde uymalarına, ilgili kurumlarında tüm tedbirleri almalarına,

21-Tedbirlere uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu,5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddeleri gereğince, ilgili kurumlarca cezai işlem uygulanmasına karar verilmiştir.

LUNAPARK VE TEMATİK PARKLARLA İLGİLİ ALINAN KARARLAR ŞÖYLE;

1-İlimizdeki lunapark ve tematik parkların Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirlere eksiksiz bir şekilde uyması şartı ile 06.07.2020 tarihinden itibaren gezici olmamak şartı ile faaliyete başlayabilmelerine,

2-Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeci tarafından alınmasına, işletmeci tarafından giriş-çıkış kapılarına ve içerde el dezenfektanı bulundurmasına,

3-İlimizdeki lunapark ve tematik parkların giriş çıkışlarının kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde işletmeci tarafından düzenlemesine, girişlerde ziyaretçilerin sıra ile içeri alınmasına ve sırada durulması gereken alanlarda sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemelerinin yapılmasına,

4-İlimizde Lunapark ve tematik parklardaki eğlence araçlarının başlama ve bitiş zamanlarının kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde işletmeci tarafından planlamasına,

5- İlimizdeki lunapark ve tematik parkların personeline Koronavirüsün bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler hususunda işletmeci tarafından eğitim verilmesine,

6- İlimizde Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmelerin kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışabilmesine,

7-İlimizde Lunapark ve tematik parkların Koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu bir kişinin işletmeci tarafından görevlendirmesine,  denetim ekiplerinin bu kişi ile sürekli  iletişim içinde olmasına,

8-İlimizde faaliyete başlayacak lunapark ve tematik parkların haftada en az bir kez ilgili birimlerce denetlenmesinin sağlanmasına,

9- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 16.03.2020 tarihli ve 07 Nolu kararının 1 ncı maddesinin Lunaparklarla ilgili faaliyetin geçici bir süreliğine durdurulması ibaresinin yürürlükten kaldırılmasına,

10- Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince 3.150 TL idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet Murat
Mehmet Murat - 1 ay Önce

İl hıfzısiha da neyin nesi .Bu kadar herşeye karışılmazki. Bu kurumun KAPATILMASI LAZIM

SIRADAKİ HABER

banner7