HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, gündemde yer alan konular hakkında açıklama yaptı.

KAVAKLI: ÇÖZÜM ODAKLI ADIMLAR ATILMALI, İNANÇ DEĞERLERİMİZE UYGUN YENİ BİR TOPLUMSAL İHYA ÇALIŞMASI BAŞLATILMALIDIR

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, “İlimizde bir günde 4 cinayet vakasının yaşanması ve şiddet olaylarının artması toplumdaki sosyal ve psikolojik çöküntünün boyutlarını gözler önüne sermektedir. Manevî boşluk, bencillik ve bireysel yaşam tarzının dayatılması ile toplum mutsuz, kaygılı, unutkan, sorumsuz, vurdumduymaz, stresli, saldırgan, cinnet geçirmeye ve intihara meyilli bir hal almıştır. Materyalist yaşam şekli hayatın bütün evrelerine sirayet edip kalabalıklar içinde yalnızlık yaşayan bireyler üretmektedir. Dış müdahalelerle içi boşaltılan ve değersizleştirilmeye çalışılan aile kurumunun manevi işlevini yerine getirememesinin bir sonucu olarak da, gelecek kaygısı yaşayan ve hayata karamsar bakan bireyler, çözümü şiddette aramaktadır. Toplumda depresyon halinin artması ile birlikte suç oranları da artmakta buna paralel olarak madde bağımlılığı, alkol, kumar ve ifsat etkinlikleri toplumun duyarsızlaşmasına neden olmaktadır. Toplumu şiddete ve kötülüğe sürükleyen sebepler doğru tespit edilip çözüm odaklı adımlar atılmalı, inanç değerlerimize uygun yeni bir toplumsal ihya çalışması başlatılmalıdır” dedi.

KAVAKLI: SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE YAPILAN ZAMLAR

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, “Son günlerde süte ve süt ürünlerine yapılan zamlarla gündem olan gıda fiyatları, yürütülen tarım ve hayvancılık politikasının ciddi bir revizyona ihtiyaç duyduğu gerçeğini gizleyememektedir. Gıda sektörünün hayati ve stratejik bir hal aldığı gerçeği artık idrak edilmeli ve tarımda dışa bağımlılığı azaltacak ciddi adımlar atılmalıdır. İkincil ihtiyaçlarını karşılamaktan zaten feragat etmek zorunda kalmış olan dar gelirliler hiç değilse gıda enflasyonuna daha fazla ezdirilmemelidir” ifadelerini kullandı.

KAVAKLI: GENÇLERİ ETKİLEMENİN YOLU BU OLMAMALIDIR

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, “Sayın Cumhurbaşkanı aile kurumunun korunmasına ve güvence altına alınmasına dair Anayasal değişikliklerden söz edip ilgili bakanlıklara çalışma yapmaları yönünde talimat verirken diğer yandan bunun tam tersi istikamette icraatlere imza atılması büyük bir tezat oluşturmaktadır. 2022 yılı içeriside yapılan ve yapılmakta olan yaz şenlikleri ve festivaller adı altında icra edilen etkinliklerden bazıları toplumun ar damarını çatlatacak bir keyfiyettedir. Ahlaksızlığın, müstehcenliğin, teşhirciliğin ve sapıklığın saf ve temiz dimağlı gençlerimize adeta dayatılmasının izah edilir bir tarafı yoktur. Gençleri etkilemenin yolu bu tarz faaliyetler olmamalıdır. Bilmek gerekir ki insanların nefislerine ve anlık heveslerine hitap etmek onları değersizlik, erdemsizlik ve hedefsizlik girdabına mahkûm etmekten başka bir işe yaramayacaktır” sözlerine yer verdi.