DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nde işçi alımı için mülakat sınavı düzenlendi.

Düzenlenen sınavın ardından DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Mehmet Kangal açıklama yaptı.

KANGAL: BELLİ BİR SİYASİ REFERANS DIŞINDA KİMSEYE ŞANS TANINMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR

Başkan Kangal yaptığı yazılı açıklamada, “DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından işçi alımına dair gerçekleştirilen kura sonuçları açıklanmış olup, alımı yapılacak 72 personelin 4 katı oranında aday bu listede yer almış, bunlar arasından ise mülakat yolu ile belirleme yapılacağı duyurulmuştur. Bu aşamadan sonra işin asıl belirleyici kısmı olan mülakat aşamasının büyük bir özveri ile, kamu vicdanının rahat edeceği şekilde gerçekleştirileceğini ümit ediyoruz. Bizleri bu konuda açıklamaya sevk eden düşünce, öncelikle halkımız arasında mülakat sınavlarına olan güvensizliğin verdiği rahatsızlıktır. Özellikle mülakatlar yolu ile büyük haksızlıkların yaşandığı, alımlara şaibelerin karıştığı herkesin malumudur. Bu konuda toplum genelinde büyük bir rahatsızlığın olduğunun farkındayız. DEVA Partisi olarak, öncelikli hedeflerimizden biri, kamu alımlarında mülakat sınavlarının kaldırılarak, bu adaletsizliğin önüne geçmektir. Vatandaşlarımız iş bulma ümidiyle özel sektörde ve kamu sektöründe iş ilanlarını, sınavları yoğun bir şekilde takip etmekte, fakat yapılan sınavlar ve mülakatlarda yaşanan usulsüzlükler ve bu yolla yaşanan siyasi kayırmacılık, vatandaşlarımızın kurumlara olan güveni derinden sarsmaktadır. Halbuki, her vatandaşa eşit bir şekilde tanınması gereken bu hak, Anayasamızın 70. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu maddede “ Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez “ şeklinde açık bir hüküm bulunmaktadır. Ancak şimdiye kadarki uygulamalara baktığımızda ne yazık ki bu anayasa hükmüne aykırı olarak, belli bir siyasi referans dışında kimseye şans tanınmadığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.

KANGAL: LİYAKAT ESASLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ HEMŞERİLERİMİZ ADINA TALEP EDİYOR VE SONUÇLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIMIZI DUYURMAK İSTİYORUZ

Başkan Mehmet Kangal, “Bu kaygı içerisinde mülakat sınavına girecek olan hemşerilerimizin, hak kaybına uğramamaları ve alımların adaletli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, mülakat sınavının usulüne uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bir hukukçu olarak tavsiyem, Danıştay ‘ın aradığı kriterlere uygun bir şekilde, mülakat sınavının sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınması ve verilen notların gerekçeleri ile birlikte denetime elverişli şekilde tutanağa bağlanmasıdır. Bunun dışında yapılacak bir mülakat uygulamasına karşı, adayların yargı yoluna başvurarak iptal ettirme hakları bulunmaktadır ki, bu sonuç bahsetmiş olduğumuz kamu kurumlarına olan güvenin yeniden sarsılmasına sebep olacaktır. Bu açıklamalarımız ışığında, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan mülakat sınavının toplum vicdanını sarsmadan, hukuka uygun olarak ve liyakat esaslı bir şekilde gerçekleştirilmesini hemşerilerimiz adına talep ediyor ve sonuçların takipçisi olacağımızı duyurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.