24 Ocak 2020 tarihlerinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle Elâzığ Kızıltepe Köyünden hak sahibi olan afetzedelerin konutları tamamlanarak kura çekimleri yapılmıştı.

Kura çekimleri sonucu adına Kızıltepe Köyünden konut çıkan hak sahibi aileler konutlarını 9 Kasım 2022– 19 Aralık 2022 tarihleri arasında ekli teslim listesindeki tarihlere göre teslimleri yapılacak.

Konut teslim programı Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün https://elazig.afad.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Konutlarını becayiş yapmak isteyen hak sahipleri 09.11.2022 – 24.11.2022 tarihleri arasında noter vasıtasıyla karşılıklı olarak becayişlerini yapabilecek.

Konutlarını 45 günlük sürede teslim almayanların 7269 sayılı Kanunun 3177 sayılı kanunla değişik 40. maddesine göre yasal olarak hak sahiplikleri iptal edilecek.