Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplama, toplanan verileri analiz etme, değerlendirme, araştırma ve inceleme yapma, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletme görevlerini titizlikle yürütüyor.

Söz konusu suçlarla mücadele ederek etkin bir ekonomi ve güvenli bir toplum oluşmasına katkı sağlayan Başkanlık, çok sayıda kurumdan veri topluyor ve yükümlülerden şüpheli işlem bildirimleri alarak söz konusu veriler ve şüpheli işlem bildirimleri üzerinden risk odaklı stratejik analiz çalışmaları yapıyor.

Ayrıca, kurum, görev alanı kapsamındaki araştırma faaliyetleri ve aklama suçu incelemeleri, yükümlülük denetimleri, yükümlü grupları ile uygulama birimlerinin eğitimlerinin yanı sıra idari yaptırım uygulama ve ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde dış ilişkileri yürütme, farkındalık eğitimleri düzenleme faaliyetlerini de sürdürüyor.

Yürüttüğü çalışmalarla bildirimlerin daha hızlı ve etkin analiz metotlarına tabi tutulması, önleyici tedbirlerin yükümlülerce uygulanması, aklama fiillerinin ortaya çıkarılması, engellenmesi ve finansal sistemin bu suçların işlenmesinde araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Programı kapsamında yürütülen faaliyetlerle de 11'inci Kalkınma Planı’nın “İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi” eksenine, Orta Vadeli Program'da yer alan hedef ve politikalara ve Bakanlığın Stratejik Planı'nda vurgulanan "Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Etmek ve Mali Suçları Azaltmak" amaçlarına katkı sağlanıyor.

Bu kapsamda MASAK'ın faaliyetleri için 2022 yılında 24 milyon 686 bin lira bütçe ayrılırken bu yıl için söz konusu tutar 49 milyon 461 bin liraya çıkarıldı. Söz konusu faaliyetlerin sürdürülmesi için 2024 yılında 59 milyon 399 bin lira, 2025 yılı için de 67 milyon 877 bin lira harcanacağı tahmin edildi.

Yükümlüler de mali suçlarla mücadeleye katkı sağlıyor

MASAK'a geçen yıl 195 bin şüpheli işlem bildirimi gelmesi planlanırken söz konusu rakamın 250 bini bulduğu bildirildi. Bu yıl da kuruma 200 bini aşkın şüpheli işlem bildiriminin gelmesi bekleniyor.

MASAK, yükümlülerin uyum durumunun belirlenmesi için de denetimler gerçekleştiriyor. İlgili yıl içinde yükümlülüklere uyum denetimi ve yükümlülük ihlal incelemesi tamamlanan (raporu işleme konulan) yükümlü sayısı geçen yıl 250 oldu. Ayrıca Başkanlık, yığın veri ve şüpheli işlem içeren 18 stratejik analiz çalışması yürüttü.

Kimlik tespiti gerektiren tutarlara yönelik değişiklik

Öte yandan, Başkanlık tarafından suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi için gerekli mevzuat çalışmaları da yapılıyor.

Bu kapsamda, günün şartlarına uygun olarak kimlik tespiti gerektiren işlem tutarlarına yönelik düzenlemeler hayata geçiriyor. 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemelerle kimlik tespiti yapılacak işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutar sınırı 85 bin liradan 185 bin liraya çıkarıldı.

Elektronik transferlerde kimlik tespiti yapılacak işlem tutarı da 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltilirken yurt içi ve yurt dışı elektronik transfer mesajlarında, gönderene ve alıcıya ilişkin yer verilmesi gereken bilgilere dair sınır da 15 bin lira olarak belirlendi.