Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam etmek üzere 36 sözleşmeli personel alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün alım yapacağı 36 kadronun illere göre dağılımı da resmi gazetede yayımladı. Buna göre Elazığ'da Koruma ve Güvelik Görevlisi (Silahlı) olarak çalıştırılmak üzere 1 sözleşmeli personel alınacak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ŞARTLAR:

1. Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

3. Son başvuru tarihi (14/10/2022) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

4. Cinsiyetinin erkek olması.

5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

6. Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.

7. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan

(silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

8. 170 santimetreden kısa boylu olmamak.

9. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.)

10. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

11. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

12. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.