AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, TBMM Genel Kurulunda Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifiyle alakalı olarak söz aldı.

Buradaki konuşmasının başında İsrail'in Filistin'de masum insanlara yönelik sürdürdüğü katliam politikalarına değinen Açıkkapı,  "Öncelikle aklını yitirmiş, gözü dönmüş, insanlık onurunu kaybetmiş, vicdandan, ahlaktan yoksun kalmış, vahşetini zirveye taşıyan, bir hastaneyi ve yüzlerce masum canı gözünü kırpmadan bombalayarak hayattan çekip alan katil, soykırımcı İsrail'i lanetliyor, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açıkkapı, konuşmasının devamında mecliste görüşülen kanun teklifiyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Emeklilere Fark Ödemesi Tarihi Belli Oldu Emeklilere Fark Ödemesi Tarihi Belli Oldu

Elazığ Milletvekili şunları söyledi:

Bugün, tabii, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle alakalı olarak şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu kanunlarda ilk 2 maddede konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmış, kanunun kapsamı belirlenirken tek seferde yüz günden fazla süreli yapılan kiralamalar kapsam dışında tutulmuş ve tanımlar düzenlenmiştir.

Yine bir diğer maddede izin belgesini vermeye Bakanlığın yetkili olduğu, bu yetkiyi valilik vasıtasıyla kullanabileceği, birden fazla bağımsız bölümün yer aldığı raporlarda izin belgesi taleplerinin kat maliklerinin oy birliğiyle alınan kararlar neticesinde yapılacağı, izin belgesi alma yükümlülüğünün kiraya verene ait olduğu, kiraya verenin ölümü hâlinde mirasçılar tarafından başvuruda bulunulmaması durumunda izin belgesinin geçersiz olacağı, izin belgesi sahibinden kiralanan kullanıcıların kendi nam ve hesabına üçüncü kişilerle yaptıkları kiralamaların yasal olduğu hususlarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Yine bir diğer maddeyle izinsiz kiralama faaliyeti tespit edilmesi hâlinde uygulanacak idari yaptırımlar ile izin belgesi sahiplerine uygulanacak idari yaptırımlar belirlenmektedir.

Yine bir diğer maddeyle izin belgesinin iptalini gerektiren durumlar düzenlenmiştir.

Denetim ve düzenleme yetkisiyle alakalı olarak da yine bir diğer maddede turizm amaçlı kiralamalarda Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkili olduğu ve gerekli görmesi durumunda yetkiyi valilikler aracılığıyla kullanabileceği düzenlenmiştir. Yine daha önce yapılan turizm amaçlı kiralamalarla alakalı olarak geçici madde 1'de kanuna ilişkin geçiş hükmü düzenlenmektedir. Ayrıca, bir diğer maddeyle 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı hakkında Kanun'un 3'ncü maddesinde yapılan değişikliğe paralellik sağlanması amacıyla uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermayesinin artırılmasıyla alakalı olarak yine bir diğer maddede Kültür ve Turizm Bakanlığına ayrılan döner sermaye miktarının artırılması düzenlenmiştir.

Ayrıca, yine bir diğer maddeyle Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermayesinin kullanım alanı genişletilmektedir. Ayrıca, yine diğer bir maddeyle Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermayesinin gelir kaynakları artırılmaktadır. Ayrıca, yine bir maddeyle Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün yetki alanı genişletilmektedir. Diğer bir maddeyle mevcut personel lojmanı alanı tanımı yeniden yapılmaktadır. Konaklama tesislerinin altı ay içinde turizm işletme belgesi alması, belgenin iptal edilmesi hâlinde Bakanlıktan uygun görüş yazısı alınmasına dair diğer bir maddeyle yine yetkili idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alma süreleri bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıldan altı aya düşürülmektedir.

Ayrıca, yine diğer bir maddeyle 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerlerde sadece çadır ve karavan alanında oluşan kamp alanları hariç tüm konaklama amaçlı tesisleri tahsis etme konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.

Editör: Haber Merkezi