AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut deprem süresince kamuoyunda merak edilen soruları cevaplandırarak vatandaşların meraklarını ve akıl karışıklıklarını giderdi.

Milletvekili Bulut’un açıkladığı soru ve cevaplarda; Deprem yardımları, hak sahipliği, ağır hasarlı evler gibi bir çok konu yanıt buldu.

SORU

Hasarlı evler için kira yardımı yapılacak mı?

CEVAP

Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelerden ev sahibi olanlara 5.000-TL, kiracı olanlara 3.000-TL, 12 ay boyunca kira yardımı yapılacaktır.

SORU

DASK’ı olan bir afetzedenin konutu ÇŞİDB tarafından ağır hasarlı olarak tespit edilmiş ise AFAD tarafından afet konutu yapılmakta mıdır?

CEVAP

DASK’ı olan bir afetzede; hem DASK’tan para alabilmekte, hem de hak  sahipliği koşullarını taşıması kaydıyla AFAD tarafından kendisine konut yapılabilmektedir.

SORU

Aynı ilde, farklı ilçelerde bulunan 2 konutuna da ağır hasarlı raporu verilen bir afetzede 2 konuttan da hak sahibi olabilmekte midir?

CEVAP

Farklı ilçelerde dahi olsa, afetzedenin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla bir tane konut yapılmaktadır.

SORU

İkamet ettikleri konut ağır hasar gören kiracılar hak sahibi olabilmekte midir?

CEVAP

Kiracılara afet konutu yapılmamaktadır. Hak sahibi olunması kaydıyla ev tapuda kimin üzerine ise AFAD onun adına afet konutu yapmaktadır.

SORU

AFAD orta hasarlı işyeri için de kredi vermekte midir?

CEVAP

AFAD orta hasarlı İşyerlerinin güçlendirilebilmesi için de kredi vermektedir. Bu kredi, son kredi diliminin hak sahibine ödendiği tarihten itibaren, ilk 2 yılı ödemesiz, sonraki 3 yılda, % 4 faizle yıllık eşit taksitlerle geri ödenmektedir. Kredi miktarı her yıl AFAD tarafından yeniden güncellenmektedir.

SORU

Konutu ağır hasarlı olarak tespit edilen bir afetzedenin, eşinin üzerine de %50 hisseli başka bir hasarsız konutu olması halinde, hak sahibi olunabilmekte midir?

CEVAP

Eşinin üzerine olan konut hisseli olduğundan, bu durumda afetzedenin ağır hasarlı konutundan hak sahibi olmasının önünde bir engel bulunmamaktadır.

SORU

Kentsel dönüşüm proje alanı içinde kalmayan ve deprem nedeniyle ağır hasarlı olarak tespit edilen bina sahipleri, bunun dışında kentsel dönüşüm kredisi kullanıp konutlarını kendileri yaptırmaları halinde yine de Afet Kanunundan hak sahibi olabilmekte midirler?

CEVAP

Bu durumda, yeni inşaa edilen konut talep ve taahhütname inceleme tarihinde tapuda kayıtlı hasarsız bir konut olarak görüneceğinden, Afet Kanunu kapsamında hak sahibi olunamamaktadır.

SORU

Konteyner yardımı alanlar taşınma yardımı da alabilecek mi?

CEVAP

Konteyner verilen ailelerimiz 15.000 TL taşınma yardımı da alabileceklerdir.

SORU

Kimler Konteyner yardımından faydalanabilmektedir?

CEVAP

Konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olanlara konteyner kentlerde barınma imkânı sağlanmaktadır.

SORU

İtiraz hasar tespitlerinden sonra başka bir tespit daha yapılmaktamıdır?

CEVAP

İtiraz hasar tespitleri nihai tespitlerdir, başka tespit yapılması kanunen mümkün değildir. Bu yüzden, İtiraz hasar tespitlerinde binaların incelenmesi isteniyorsa 30 günlük itiraz süresi içerisinde mutlaka itiraz talebinde bulunulması gerekmektedir.