Pesticide Atlas'ın raporuna göre, pestisit pazarı, gelecek yıl dünya genelinde 130 milyar dolarlık hacme ulaşacak.

Raporda, küresel pestisit kullanımının 1990 yılından bu yana yüzde 80'lik artışına dikkat çekilirken, bu gruptaki ürünlerin yıllık 11 bin kişinin ölümüne ve 385 milyon kişinin zehirlenmesine yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

Pestisitin kullanımının biyoçeşitliliği etkilediği; 1990'dan beri tarla kuşları ve çayır kelebeklerinin popülasyonunda yüzde 30 civarında azalmaya neden olduğu vurgulandı.

Rapora göre, Avrupa'daki neredeyse her 10 arıdan 1'i, herbisitlerde, pestisitlerde ve gübrelerde toktik kimyasal formüllerin kullanılmasından dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.