Araştırmacı - yazar Süleyman Yapıcı'nın büyük boy, bol fotoğraflı, renkli ve kuşe kâğıda baskılı 112 sayfadan oluşan “Kültürel Dünyası İçinde Palu’dan Esintiler” isimli onuncu eseri, alanında bir ilk olarak yayımlandı.

Yazar Yapıcı Elazığ’la ilgili yayımlanmış eserlerine bir yenisini daha ilave etti.

YAPICI: ÜZERİNDE BARINDIRDIĞI FARKLI KÜLTÜRLERİ BİR POTADA SENTEZLEMEYİ BAŞARMIŞTIR

Bu çalışmanın kendi alanında bir ilk çalışma olduğunu söyleyen Süleyman Yapıcı “İlimizle ilgili yayımlanmış olan üç kitabımla birlikte, Palu ilçemizle ilgili de üçüncü toplamda onuncu eserim yayımlanmış oldu. Uzun tarihi geçmişinde pek çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan Palu, idrak ettiği Türk-İslâm asırlarında asıl kıvamına erişip özgün bir kimliğe ulaşmıştır. Gelenek ve görenekleri, örf ve adetleri, kendine has Türkçe aksanı, giyim tarzı ve mutfak kültürüyle Palu, bir bakıma Anadolu’nun zengin çeşitliliğinin yansıdığı bir beldedir.

Güzide vilayetimiz Elazığ’ın köklü ilçesi Palu da bu şansı Murat ırmağıyla yakalamıştır. Murat ırmağının hayat verdiği coğrafyasıyla Palu, konumu gereği göçlerin uğrak mahalli olagelmiştir. Tarihî süreçte, bir yandan Türkistan ve Kafkaslar, öte yandan Balkanlar başta olmak üzere gönül coğrafyalarımızdan göçlerin mekân tuttuğu Palu, üzerinde barındırdığı farklı kültürleri bir potada sentezlemeyi başarmıştır. İşte bu sentez, Kültürel Dünyası İçinde Palu’dan Esintiler adını verdiğimiz kitabın muhtevasını oluşturmuştur" dedi.

YAPICI: ZAMANLA GELİŞEN TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞTÜ, UNUTULMAYA VE YOK OLMAYA BAŞLADI
Süleyman Yapıcı, Kitabın hazırlanışı, uzun bir hazırlık sürecinde yoğun bir çalışmayla vücut buldu. Bu muhtevanın dokusunda yer alan gelenek, görenek, örf, adet, tutum ve davranışların bir kısmı, yaşımız itibariyle yaşadığımız tecrübe ve müşahedelerimizi aktardık. Bir kısmı ise, başta annem olmak üzere yakın aile çevremizde ve bizzat görüştüğüm eski nesillerin anlatımlarından ve uygulamalarından oluşmaktadır.

Yaptığımız bu mütevazı çalışma ile bu zengin kültür mirasının somut olmayan kısmının bir bölümünü derlemeye ve kayıt altına almaya çalıştık. Uzun yıllardan beri Palu’da Mayıs ayından başlayıp Kasım ayının ortalarına kadar devam; harman, hasat, değirmen, bulgur haşlama, dut ve üzüm mahseresi, tandır ekmeği, kavurma, şehriye, erişte ve tutmaç hazırlanması, yapımı ve sofraya taşınması gibi geleneksel doğal beslenme kültürümüz zamanla gelişen teknolojiye yenik düştü, unutulmaya ve yok olmaya başladı.

Kültürel Dünyası İçinde Palu’dan Esintiler adını verdiğimiz bu eserle geçmişte yaşanan bu geleneklerimizi anlatım ve bol görselleri ile birlikte zihinlerde yeniden canlandırmak, Palu’nun kültürel mirasını korumayı ve yeni nesilleri bu kültürle tanıştırmayı hedeflemektedir.

Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen başta annem olmak üzere her kese teşekkür ederim” dedi.