İlimizde 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan depremde, yeterli teknik denetim ve kontrollerin yapılmaması sebebiyle yıkılan ya da ağır hasarlı duruma gelen binalarla ilgili yıkılan tüm bina ve hak sahiplerini ilgilendiren ve benzer davalarda emsal teşkil edecek devrim niteliğinde bir karar geldi.

Elazığ 1. İdare Mahkemesi, 2020 yılında 6,8 büyüklüğündeki depremde evi yıkılan vatandaşın Avukatı Sadin KOÇ tarafından açılan tazminat davasını karara bağladı.

Mahkeme, evi yıkılan B.A. için maddi ve manevi tazminat olarak yaklaşık 40 bin TL tutarında emsal niteliğinde ilk tazminata hükmetti.

Elazığ 1. İdare Mahkemesi, Elazığ ilinde 24 Ocak 2020 ve devamında meydana gelen depremlerde evi yıkılan Olgunlar Mahallesi sakini B.A.’nın avukatı Sadin KOÇ tarafından açılan davada, Elazığ Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 39.944,77 Türk Lirası tutarında maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.

TAZMİNAT, KUSUR ORANINA GÖRE PAYLAŞTIRILDI

Mahkeme, karar verdiği tazminatın 31.955,82 Türk Lirasının Elazığ Belediyesi’nden, 4.793,37 Türk Lirasının AFAD'dan, 3.195,58 Türk Lirasının ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsil edilmesine karar verdi.

TÜM YIKILAN BİNALAR İÇİN EMSAL OLACAK

Davacı B.A.’nın Avukatı Sadin KOÇ, Elazığ 1. İdare Mahkemesince Elazığ ilinde verilen bu ilk tazminat kararının vatandaşların açacağı deprem davalarına emsal teşkil edeceğinden oldukça önemli bir karar olduğunu dile getirerek, "Elazığ İdare Mahkemesince verilen tazminat kararının anlamı şudur: Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanması durumunda, sorumlunun sadece binayı yapan müteahhit, fenni mümessil, statik proje müellifi(binanın tasarlanması, yapımı ve kontrolünden sorumlu kişi ve kurumlar), teknik uygulama sorumlusu, ilgili mühendisler ya da yapı denetim şirketleri olmayıp, ayrıca bu sorumluların yanında, bağlı bulundukları kanunlardan kaynaklı olarak kendilerine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmeyen kamu kurumları da sorumludur. Hasar gören binanın yaşı ve metrekaresi gibi etkenlere göre tazminat miktarları değişkenlik gösterecektir” dedi. 

ELAZIĞ’DA  KARAR VE İLK TAZMİNAT

Depremde yıkılan binalarla ilgili olarak sorumluluğu bulunan kamu kurumlarının, Elazığ ilinde verilen ve emsal niteliği olan bu ilk tazminat kararında da görüldüğü üzere Elazığ Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD olduğunu ifade eden Avukat Koç,  verilen bu tazminat kararının, Hukuk Devletinin gereklerine uygun olduğu, vatandaşların mağduriyetinin giderildiği, adaletin gereği gibi karar verdiği gerekçeleriyle oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Vatandaşların bu tazminat taleplerinin kanunlarla güvence altına alınmış olduğunu söyleyen Avukat Sadin KOÇ, bu hususta mağdur olan herkesin kanuni haklarını kullanabileceğini belirtti.

KURUMLAR, KUSURLARI ORANINDA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Adı geçen tazminat kararının dayanağı olan bilirkişi raporunda, davacı B.A.’nın evinin yıkılmasıyla ilgili olarak şu tespitlere yer verildi: "Müteahhit, Fenni Mesul, Statik Proje Müellifi(Binanın tasarlanması, yapımı ve kontrolünden sorumlu kişi ve kurumlar)’ın Uygulamanın kalitesi, denetim ve kontrollerin sağlıklı yapılmaması, tasarım, proje ve uygulama aşamasındaki denetimin tam olarak yerine getirilmemesi, Yönetmeliğe uygun proje ve hesaplamaların yapılmamış olması sebebiyle % 75 kusurlu oldukları, Elazığ Belediyesinin tasarım, proje ve uygulama konusundaki denetim görevlerinin tam olarak yerine getirmemesinden dolayı % 20 kusurlu olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının plan ve projelendirme konusundaki yeterli denetim görevlerini yerine getirmemesinden dolayı % 3 kusurlu olduğu, Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığının(AFAD) afet durumu ile ilgili gerekli çalışmaların ve denetim yapılmamasından dolayı % 2 kusurlu olduğu tespit edilmiş olup, kamu kurumlarının bu kusur oranları üzerinden davacıya tazminat ödemesi gerektiği belirtilmiştir.”denildi.

Elazığ 1. İdare Mahkemesi kararının sonuç kısmında, bilirkişi raporunda belirtilen tespit ve hesaplamalar kabul edilerek, toplam 39.944,77 Türk Lirası tutarındaki maddi ve manevi tazminat alacağının Elazığ Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD'dan kusurları oranında alınarak davacı B.A’ya ödenmesine yer verildi.

YENİ DAVALARA EMSAL OLACAK

Elazığ 1. İdare Mahkemesi kararının, bundan sonra benzer konularda açılacak davaların sonucuna etki edebilecek örnek ve emsal bir karar olabileceğini belirten Av. Sadin Koç, bu gelişme sonrası 24 Ocak depreminde ağır hasarlı raporu alan ve yıkılan tüm bina sakinlerinin dava açması ve tazminat kazanmasının önünün açılacağını belirtiyor.