Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihlerinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle Merkez Yedigöze Köyündeki ağır hasarlı konutlarından hak sahibi olup konutları toplu alanlarda yapılan afetzedelerin kuraları çekilmişti.

Merkez Yedigöze Köyü toplu alanda ve kendi yerlerinde konutları yapılan hak sahiplerinin anahtarları 19 Ekim 2022 – 05 Aralık 2022 tarihleri arasında teslim edilecek.

Konutlarını becayiş yapmak isteyen hak sahipleri aynı köy kurasında kendilerine konut çıkan afetzedeler ile 19.10.2022 – 03.11.2022 tarihleri arasında Elazığ 1. Noterliği vasıtasıyla karşılıklı olarak becayişlerini yapabilecek.

Konut teslim programı Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün https://elazig.afad.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Konutlarını 45 günlük sürede teslim almayanların 7269 sayılı Kanunun 3177 sayılı kanunla değişik 40. maddesine göre yasal olarak hak sahiplikleri iptal edilecek.