Elazığ’da Bir Yerleşim Yeri İle Bir Höyük Sit Alanı İlan Edildi

Elazığ’da Sugözü Mahallesi içerisinde yer alan Deliktaş Tepe Yerleşimi ve Kovancılar Çakırkaş Köyü’nde yer alan Hoşmat Höyüğü sit alanı ilan edildi.

Elazığ’da Bir Yerleşim Yeri İle Bir Höyük Sit Alanı İlan Edildi

Resmi Gazete yayımlanan karara göre, Elazığ’da Sugözü Mahallesi içerisinde yer alan Deliktaş Tepe Yerleşimi ve Kovancılar Çakırkaş Köyü’nde yer alan Hoşmat Höyüğü “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden sit alanı ilan edildi.

Resmi Gazete yayımlanan karara göre Elazığ Merkeze bağlı Sugözü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Deliktaş Tepe yerleşim yeri “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden sit alanı ilan edildi.

Resmi Gazetede yayınlanan kararda; Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sugözü Mahallesi sınırları içerisinde tescil harici alanda yer alan "Deliktaş Tepe Yerleşimi" nin güncellenmesi talebine ilişkin: Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlügü'nün 10.06.2021 tarih ve 789210 sayılı görevlendirmesi, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.11.2005 tarih ve 487 sayılı kararı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.07.2021 tarih ve 1510879 yazısı ile istenen kadastro bilgilerinin iletildiği, Elazıg Kadastro Müdürlüğünün 07.07.2021 tarih ve 1829300 sayılı yazısı ve eki ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.07.2021 tarih ve E.8233030 sayılı uzman raporu, okundu. Ekleri (Tescil Fişi, Kadastral Harita) ile konuya ilişkin bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Elâzığ İli, Merkez ilçesi, Sugözü Mahallesi sınırları içerisinde teşci harici alanda yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.11.2005 tarih ve 487 sayılı kararı le 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen "Deliktaş Tepe Yerleşimi" nin; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli harita üzerine belirlendiği şekliyle, L(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak güncellenmesinin uygun olduğuna, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, Tapu Müdürlüğünce, ekli kadastral haritada belirtilen; Tapulama harici alanın tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Bir kısmı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır" şerhinin, konulmasına, "Deliktaş Tepe Yerleşimi" nin bulunduğu alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, Kaçak kazıların önlenmesini sağlayıcı tedbirlerin ilgili idarelerce alınmasına, karar verildi” denildi.

Resmi Gazete yayımlanan karara göre Elazığ Kovancılar İlçesine bağlı Çakırkaş Köyü sınırları içerisinde yer alan “Hoşmat Höyüğü” yerleşim yeri “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden sit alanı ilan edildi.

Resmi Gazetede yayınlanan kararda; Elazığ İli, Kovancılar ilçesi, Çakırkaş Köyü sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Kamu Ortak Malına ait 1069 parsel, 1161 parsel ile Özel Mülkiyete ait 2879, 2896, 2911 parseller ve Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait 2894 ile 2910 parsellerde yer alan "Hoşmat Höyüğü" nün güncellenmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 31.03.2021 tarih ve 691931 sayılı görevlendirmesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Kurul

Müdürlüğünün 08.10.1997 tarih ve 1992 sayılı kararı, ilgili kurum görüşlerinin istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 02.04.2021 tarih ve 1284831 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 12.04.2021 tarih ve 2021130281 sayılı yazısı, İller Bankası A.Ş. Elazığ Bölge Müdürlüğünün 16.04.2021 tarih ve 14710 sayılı yazısı, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünün 20.05.2021 tarih ve 443043 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 02.04.2021 tarih ve 1283632 sayılı ile 24.05.2021 tarih ve1402405 yazıları ile istenen kadastro bilgilerinin iletildigi, Elâzığ Kadastro Müdürlüğünün 10.06.2021 tarih ve 1565665 sayılı yazısı ve eki ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 02.04.2021 tarih ve E.695257 sayılı uzman raporu, okundu. Ekleri (Tescil Fişi, Kadastral Harita) ile konuya ilişkin bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Çakırkaş Köyü sınırları içerisinde bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 08.10.1997 tarih ve 1992 sayılı karan ile L.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Hoşmat Höyüğünün; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli harita üzerine belirlendiği şekliyle, L.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak güncellenmesinin uygun olduğuna, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, Tapu Müdürlüğünce, ekli kadastral haritada belirtilen; 2911 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Tamamı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır" şerhinin, 1069, 1161, 2879, 2894 2896 ve 2910 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Bir kısmı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır" şerhinin konulmasına, Hoşmat Höyüğü'nün bulunduğu alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, Kaçak kazıların önlenmesini sağlayıcı tedbirlerin ilgili idarelerce alınmasına, karar verildi” denildi.

YORUM EKLE
YORUMLAR
tuncay
tuncay - 4 ay Önce

inşAllah kültür varlıkları böylre koruma altına alınır gerekli çalışmalar yapılır

Kübra
Kübra - 4 ay Önce

Aynı cümleyi neden yüz kere yazıyosunuz ?

SIRADAKİ HABER

banner109

banner117