HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Çoban “Kovancılar’ın Kurtuluş Planı” Projesini Açıkladı

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, Elazığ’ın Kurtuluş Planı projeleri kapsamında olan ‘Kovancılar’ projesini açıkladı.

HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Çoban “Kovancılar’ın Kurtuluş Planı” Projesini Açıkladı

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi (HAZARSAM) olarak Elazığ’ın Kurtuluş Planı kapsamında çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Bilal Çoban 2034 yılına kadar şehrin bölgesel kalkınmasına katkı sunacak projelerini basınla paylaşmaya devam ediyor.

Şehrin kalkınmasına katkı sunacak proje çalışmaları kapsamında her hafta bir sektörle alakalı çalışmalarını paylaşan HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban Bölgesel Kalkınma kapsamında ilçelerin de önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti.

ÇOBAN: ÖNEMLİ BİR KONU

Bu hafta Kovancılar ile ilgili çalışmalarını paylaşan Başkan Çoban; İlçenin sahip olduğu zenginliklerin değerlendirilmesi halinde kalkınmada motor görevi üstleneceğini söyledi. Çoban Kovancılar’ın şehrin doğu ile batı komşularını bir birine bağlayan noktada olması hasebiyle de önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Kovancılar İlçesinin tarihsel yapısından genel yapısına, demografik yapısından coğrafi yapısına kadar hemen her alanın bir değer olduğunu ifade eden Başkan Çoban Kovancılar’da tarım ve hayvancılığın bile tek başına şehrin ekonomik açıdan kalkınmasına vesile olabileceğini söyledi.

ÇOBAN: BİRÇOK TARİHİ KAYNAK TARAFINDAN DOĞRULANMAKTADIR

Kovancılarda bulunan höyüklerin bile değerlendirilmesi turistik açıdan özelde İlçeye genelde ise Elazığ’a çok büyük katma değerler sunabileceğini ifade eden HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, “Kovancılar yakın tarihimizde de bir çok tehlikenin bertaraf edilmesi için önemli misyonlar üstlenmiş bir yerleşim merkezimizdir. Atatürk’ün Çanakkale zaferinden sonra doğudaki Ermeni ve Rus tehlikelerine karşı Diyarbakır 2. Orduya atanmasının ardından komuta merkezi olarak Palu Beylerine ait Kovancılar’daki Sekratlı Ali Bey Konağına yerleşmiş olması İlçenin stratejik açıdan da ne denli önemli olduğunun kanıtıdır. Kaldı ki; Atatürk’ün kaldığı bu konak Doğu Cephesinde bir karargah niteliği taşımasının yanında Gazinin Albay İsmet Beyi yakından tanıma fırsatını da bu konakta bulduğu birçok tarihi kaynak tarafından doğrulanmaktadır” dedi.

Kovancılar’ın Elazığ musikisinde de önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Çoban Elazığ musikisinin duayen iki ismi olan Enver ve Paşa Demirbağ kardeşler burada yetişmişlerdir diyerek Kovancılar’ın tüm yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Çoban Kovancılar İlçesi ile alakalı proje çalışmalarını aşağıdaki şekilde dosyalaştırarak kamuoyu ile paylaştı.

Elazığ’ın Kurtuluş Planı kapsamında Bölgesel Kalkınmaya katkı sunacak projeler kapsamında İlçeler ile ilgili de çalışmalara ağırlık veren HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban’ın Kovancılar İlçesi ile ilgili projelerinin  detaylarına şu linkten ulaşabilirsiniz. (www.……………..)

KOVANCILAR’IN KURTULUŞ PLANI

I. Tarihsel Bir Yerleşim Merkezi Olarak Kovancılar Hakkında Genel Bilgiler

Kovancılar, Elazığ-Bingöl karayolunun 67'inci kilometresinde, Fırat kenarında Şahmiran Dağı'nın eteğindeki düz bir alan üzerinde ve deniz seviyesinden 1026 metre yükseklikte, 38-20 derece kuzey enlemi, 39-50 doğu boylamı üzerinde bulunmaktadır. Kuzeyinde Tunceli, doğusunda Karakoçan ilçesi, güneyinde Palu ilçesi, batısında Keban Baraj Gölü yer alır. İlçenin yüzölçümü köyleri ile birlikte 980 km2’dir.

Palu ilçe merkeziyle birlikte batı, güney ve kuzeyi Keban Baraj Gölü ve Murat nehri ile çevrili olan Kovancılar ilçesi adeta bir yarımada görünümündedir. Kovancılar ilçesi temelinde alüvyonlar bulunmaktadır. Bölge, Toros Dağları silsilesi içinde bulunduğundan birinci derece deprem bölgesine girmektedir.1. derecede riskli deprem bölgesinde yer alan ilçe Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde bulunmaktadır.

 İlçenin iklimi, kara ikliminin ılık bir özelliğini taşır. Özellikle Fırat ırmağı üzerindeki Keban ve Karakaya barajları yapıldıktan sonra iklimde büyük ölçüde ılımanlaşma görülmüştür. İlçe merkezinin yanı başında bulunan ovada Keban Baraj kıyısında bulunan köylerde kış mevsimi oldukça ılık geçmektedir. Kar yağışı pek etkili değildir. Genelde yağmur şeklinde düşen yağışların çoğu, bahar mevsiminde yağmaktadır. Ortalama yağış miktarı 500 – 600 milimetre civarındadır. Yılın en sıcak ayı temmuzdur. En yüksek sıcaklık 39-40 derecedir. Yılın en soğuk dönemi şubat ayında da en düşük sıcaklık 20 ile 25 derece arasındadır.

Birinci derece arkeolojik sit alanı olan höyük Çınaz (Saraybahçe) Köyü, Sekrat Mevkiindedir. Palu-Kovancılar karayolunun takribi 2 km.sine düşen küçük bir höyük olup üzerindeki mezar taşlarından mezarlık olarak da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yüksekliği 30 m, toplam alanı takribi 10,000 m2’dir. Çınaz (Sekarat) köyünün yaklaşık 500 m güneybatısındadır. Doğu eteğinde 1/5 nispetinde yarılmıştır. Doğu yamaçta solda 4 x 5m.lik bir kaçak kazı çukuru vardır. Höyüğün güney ve batı yamacının (Palu'ya bakan yamaç) eski mezarlık olarak kullanıldığı eski mezar taşlarından anlaşılmaktadır. Çanak çömlek buluntuları Geç Kalkolitik ya da İ.T.Ç.na çıkmaktadır. Hasan Bahar, VI. Araştırma Sonuçlan Toplantısında bu höyüğün 150x 100x25 m boyutlarında olduğunu, höyükte yüzeyden toplanan en eski seramik parçasının Halaf tipi olduğunu, Obei tipi parçalar ile M.Ö. III ve II. bin yıl malzemesi de çıktığını yazmaktadır.

 Kovancılar Taş çanak Köyün güneyinde bir tepelik alanda bulunmaktadır. Acemlerin yaşadığı ve geçmişi yaklaşık 500-600 yıl öncesine dayanmakta olduğu söylenmektedir

 Elazığ İli Kovancılar İlçesi Hoşmat (Çakırkaş) beldesinin köyünün Çalgısar dağı denilen mevkide Hoşmat Yukarı Mahallede bulunmaktadır. Orta çağ döneminde yapıldığı sanılmaktadır. Kilise büyük ölçüde ortadan yok olmuş olup sadece Bazilika kısmı tepede toprağa gömülü olarak ayaktadır. Duvarlar, horasan harcı, kare kırmızı kiremit tuğla ve taş dolgu ile yapılmıştır. Kilise büyük ölçüde tahribat görmüş olup ortadaki Bazilika kısmı sadece bugün toprağa gömülü olarak ayakta bulunmaktadır. Yuvarlak kubbe tabanda çökmüş olup çöken parçalar büyük blokaj halinde toprağa saplanmış durumdadır. Boş tavan kubbe ile dolgu toprak arası yaklaşık 8 m olup dolgu toprağın da tabana doğru en az 4 m olduğu sanılmaktadır. Kilisenin ayakta kalan kısmında kubbeli ana bölümde dört duvar kavisli kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Doğu bitişikte ise kavis bir hol bulunmaktadır. Duvar sıvaları sadece bu kısımda nispeten korunmuştur. Esas giriş kapısının batıda olduğu söylenmektedir. (Bugün yoktur.) Duvarlar horasan harcı, kare kiremit kırmızısı tuğla ve taş dolgulardan inşaat malzemesiyle yapılmıştır. Kilisenin güney tarafında yaklaşık 250 m. kadar bir uzunlukta alanda kimilerinin bir kenarı hafif kavisli, uzun dikdörtgen prizması biçiminde yontulu ama işlemesiz taşlar serpilmiştir ki bunların mezar taşları olduğu yöre sakinlerince ifade edilmektedir. Aynı taşlar güneyalanda da 20 m kadar uzunlukta bir alanda yayılmıştır.

 Elazığ İli Sekrat (Yazıbaşı) köyünde bulunan Saray Osmanlılar zamanında 1917-1918 yıllarında bir ermeni beyi tarafından yaptırılmıştır. Sekarat köyünün güneydoğusunda, takribi 1l0x120 m2' lik bir alanda İbrahim Paşa Saray Kompleksinin yapı kalıntıları mevcuttur. Sadece güneyde 8x8 m.lik anıtsal giriş kapısı ayakta durmaktadır. Sekrat Höyüğün takribi 200-220 m kuzeydoğusuna düşmektedir. Sekrat (Yazıbaşı) köyünün güneydoğusunda takribi 110 x 120 m2’lik bir alanda bulunan İbrahim Paşa Sarayı-Konağı kompleksi bugün kalıntılar halindedir. Sekrat Höyük'ün kuzeydoğusunda ve 200-230 m uzaklıktadır. Güneyinde 8 x 8 m boyutlarında anıtsal kapısı bugün sağlam olarak vardır. Palu Kalesi bu taşınmazın 8- 10 km güneydoğusuna düşmekte ve buradan görünmektedir. Taşınmazın güney yamacında düzgün kesme taşlar ve bunun da hemen eteğinde 2 m çapında kuyu ve çevresi şekilsiz taşlardandır. Tuvalet eklentisi olduğu söylenmektedir. Kalıntılar taşınmazın doğu yamacında da sürmektedir. Taşınmazın doğu-batı yönünde 20. metrede düzgün kesme taşlardan yapıldığı görülen dikdörtgen prizma havuz yeri vardır (6 x 6 m). Bunun batısında30 cm çapında iki sütun ise, kalıntı-toprağa gömülü durmaktadır. Taşınmazın kuzeybatısında 13 X 10 malanda yine çevresi düzgün kesme taşlardan örülü havuz olduğu söylenen kalıntı vardır. Bunun kuzeyinde toprağa saplı 4 x 4 m payesi kalmış iki sütun vardır. Bu sütunlardan biri kuzey uçta bir yerde toprağa gömülü olarak bulunmaktadır. (Yük: 150 cm. çap: 40 cm.)

 Atatürk Çanakkale zaferinden sonra doğudaki Ermeni ve Rus tehlikesine karşı Diyarbakır 2. Ordu’ya atanmıştır komuta merkezi olarak ise Palu beylerine ait olan Sekeratlı Ali Bey konağına yerleşmiştir.

 Bu konak doğu cephesinde bir karargah niteliğinde taşımaktadır. Ordu merkezi Diyarbakır’da iken karargah ise Ali Bey konağı olmuştu. Bazı kaynaklarda konağın adı Sekerat Çiftliği olarak de geçmektedir. Atatürk, Albay İsmet Bey’i yakından tanıma imkanını burada buldu. Gerçi onlar daha kurmay okuldan az çok tanışırlardı. Fakat Diyarbakır 2. Ordu cephesinde İsmet Bey 2. Ordu Kurmay Başkanı olarak Mustafa Kemal ile çalışma fırsatı bulmuştu. Konak şu anda Kovancıların Yazıbaşı Köyü’nde varlığını sürdürmekte. Konağın kapısı günümüze ulaşmıştır. Geriye kalan kısmı ise şu anda yıkık ve atıl durumdadır Konağın sahibi olan Ali Bey’in yeğenleri Enver ve Paşa Demirbağ bu konakta yetişmişler ve bu konakta dönemin ünlü sanatçılarından 15 yıl boyunca bu konakta müzik eğitimi almışlardır. Konağın sahibinin adı Ali Demirtaş’tır.

             Elazığ İli Kovancılar İlçesi Ekinözü köyünün içinde bulunan çeşme, düz kesme taşlarla örülüp. 2 kemer ve 2 sunaktan ibarettir. Düz kemerli ve eyvanlı tiptedir. Kemer payeleri silme taştan yapılmıştır. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Bakanlığımızca 30.000,00 TL. Proje uygulama yardımı sağlanan taşınmazlardan, ilimiz Kovancılar ilçesi Ekinözü köyünde bulunan mülkiyeti Halil Bey Rüfekası Beyler Vakfı’ na ait tescilli 2 adet çeşmenin restorasyon işi tamamlanmıştır.

Heybet Dağı Kovancılar İlçe merkezinin 2 km kadar kuzeybatısında yer almaktadır. İlçe merkezine en yakın dağlardan olup tamamen ağaçsızdır, zirve kısmı düz bir çizgi halinde kayalıklardan oluşmuştur. Bu taşlık alan doğu batı istikametinde uzanmakta olup yaklaşık 800 metredir.

 Dağın zirvesinde batı kısmının bittiği noktada Elazığ-Kovancılar karayolundan çıplak gözle görülebilen su kemeri ve köprüye benzeyen bir delik vardır. Bu delikten dağın arka tarafında kalan gökyüzü görülebilmektedir. Dağın üst kısmında kayanın oyulmasıyla oluştuğu düşünülen 3x7 metre  ölçülerinde bir su sarnıcı, içinde kimin meftun olduğu kesin olarak tespit edilemeyen ama Heybet Babaya atfedilen bir kabir ile küçük çaplı bir yerleşim olduğunu düşündüren harabeler bulunmaktadır.

II. Sosyo-Ekonomik Durum ve Demografik Yapı

Elazığ’ın büyük bir hızla gelişmekte olan bu ilçesinin bugün bulunduğu yer 1934 yılından önce boş ve çorak bir araziden ibaretti. 1934 yılında Romanya'dan 300 hanelik bir soydaş kafilesinin bu bölgede iskan edilmesi planlanmış, 1935 yılında Devlet tarafından mahalli tarzda evler yapılarak söz konusu göçmen kafilesi buraya yerleştirilmiştir. Buraya yerleştirilen göçmen kafilesi için 1934 yılında Romanya'nın 1941’den sonra Bulgaristan'ın Silistre vilayetinin Tutrakan ilçesi Kovancılar köyünden Anavatana göç kararı alındı. Köstence Limanından İstanbul'a gelen soydaş kafilesi bu günkü Kovancılar ovasına gönderilerek civar köylere misafir olarak dağıtıldı.1935 yılı baharında zamanın valisi Tevfik GÜR tarafından Kovancılar'ın temeli atıldı. Türk vatandaşlığına geçirilen Balkan Türkleri çevre köyler halkının desteği ile Kovancılar ovasının batı kısmında yapılan 280 haneli evlere yerleştirildiler. Bu dönemde Çakırkaş ve Şenova köylerine aynı bölgeden gelen Türkler yerleştirildi. Buraya yerleştirilen göçmenler Romanya'daki köylerinin ismini bu köye ad olarak vermişlerdir. Böylece bu yeni yerleşim yerinin adı kovancılar olmuştur. 

 Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk planlı köyü olma özelliğine sahip olan bu yerleşim yeri çalışkan vatandaşlarımız sayesinde hızla gelişmiş ve 1967 yılında belediye teşkilatı kurularak 19.09.1988 tarihinde 3352 sayılı kanunla Elazığ’a bağlı bir ilçe olmuştur.

İlçe nüfusunun %85’i tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. İlçe topraklarının %35’inde değişik biçimlerde küçük işletmeler halinde aile ziraatı yapılmaktadır. Bunun yanında özellikle endüstri bitkileri (şeker pancarı, ayçiçeği, pamuk gibi ürünler gittikçe önem kazanmaktadır. Ticari maksatla özellikle domates, biber, soğan ve sarımsak yetiştirilmektedir. Mor Karaman ırkı koyunlar yörede egemen olup, az miktarda da İvesi Ak Karaman koyunu yetiştirilmektedir. Ekonomisi genelde tarıma dayalı olan ilçede, son yıllarda endüstri bitkileri de yetiştirilmektedir. İlçe hudutları içerisinde ETİ Holding Genel Müdürlüğüne bağlı ETİ-KROM A.Ş. Genel Müdürlüğü bulunmaktadır.

İlçenin nüfusu 2000 yılı nüfus sayımına göre merkez 21.255 köylerle beraber 46.390 dır.  1987 yılında ilçe olmuştur.  İlçeye bir teşkilatsız bucak ile 76 köy bağlıdır. Bingöl-Elazığ karayolunun Tunceli karayolu ile kesiştiği kavşakta yer alan ilçe düz ve geniş bir ova üzerine kurulmuştur. Yerleşim alanı genellikle yol boyunca uzanmaktadır.

Çevre Şehircilik Bakanlığı 2040 yılı Çevre Düzeni Planına göre, Kovancılar ilçesi toplam, kentsel ve kırsal nüfus projeksiyonlarının 2040 yılı için hesaplanan ortalamaları aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Sonuç olarak Kovancılar ilçesi toplam, kentsel ve kırsal nüfus projeksiyonlarının 2040 yılı için hesaplanan ortalamaları aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.

Tablo. Elazığ İli Kovancılar İlçesi Kırsal, Kentsel ve Toplam Nüfus Projeksiyonları.

Yıl Kırsal Nüfus Projeksiyonu Kentsel Nüfus Projeksiyonu Toplam Nüfus Projeksiyonu

2010 19 482 22 016 41 123

2015 19 032 27 666 43 788

2020 18 585 34 842 46 595

2025 18 141 44 046 49 556

2030 17 700 55 940 52 682

2035 17 262 71 404 55 984

2040 16 827 91 607 59 477

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla, Türkiye’deki Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarının 2022 yılı sonuçlarına göre, Kovancılar ilçemiz, gelişmişlik sıralamasında 973 ilçe içerisinde 576. sıradadır.

Daha öne Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafında yapılan ve halen yürürlükte olan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planı çalışması kapsamında çevre düzeni planının hedef yılı olan 2040 yılına kadar nüfus projeksiyonları da yapılmıştı. İlçelerin nüfusları da aynı şekilde, nüfus projeksiyonları en küçük kareler, bileşik faiz ve aritmetik yöntem sonucu elde edilmiş ve bu üç yöntemin ortalaması alınarak ortalama projeksiyon ilçe nüfus sonucuna ulaşıldığı iddia edilmişti. 2040 yılı projeksiyon nüfuslar elde edilirken, 1980 – 2010 yılları arasındaki nüfus hareketliliklerinin ortalamalarını almış ve genel bir ortalama bularak 2040 yılı tahmini nüfus artışına bu şekilde ulaşmıştı. İlçelerin büyüme ortalaması bulunan değeri ve tahmini 2040 öngörüsü planda bu kriterler çerçevesinde yer almış, nüfus hesaplamaları yapılmıştı.

Daha önce, 2040 Yılı Elazığ’ı Bitirme Planı olarak itirazda bulunduğumuz bu gelecek planlamasına şimdi bakıldığında, ne kadar yanlış öngörüler içerdiği görülecektir. 2040 Planına, 2034 Yılı KOVANCILAR’IN KURTULUŞ PLANI ile müdahale etmeliyiz.

III. Kovancılar’ın Güçlü Yönleri

1. D 300 Şehirlerarası Yolu’nun ilçe merkezi içinden geçmesi ve ulaşım imkanları.

2. Elazığ, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli arasında bir kavşak noktasında olması ve bu illere yakın olması.

3. İlçe arazisinin tarım ve hayvancılık yapılmasına uygun olması.

4. Genç nüfusa sahip olması

5. İlçede farklı okul türü alternatiflerinin olması ve öğrenci sayısının yaklaşık 10.000 civarında olması.

6. Güvenlik açısından ilçede, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Bölge Trafik Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat Taburu’nun bulunması. Bunun yanında İlçe Bölge Trafik Amirliği bünyesinde Elazığ kadrosundan gelen Polis Özel Harekat biriminin takviye olarak görev yapması

7. Yarımca’da Ferrokrom İşletme Tesisi’nin bulunması

8. İlçenin büyük bir kısmının doğalgazdan faydalanması

9. İlçe alt yapısının büyük oranda tamamlanmış olması.

10. İlçenin sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmaya müsait olması.

11. Yurt içi ve yurt dışından döviz girdisinin yoğun olması.

12. Çevrede yapılan Gölet İnşa Projeleri

13. Etrafını su kaynakları ile çevrelenmiş olması ve sulama yapabilme olanaklarının yüksek olması

14. İlçede Halk Kütüphanesi’nin bulunması

15. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar

16. Elazığ havalimanına yakın olması

17. Doğu ve batı karayolu geçiş güzergahı üzerinde olması

18. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması

19. Bulunduğu coğrafyaya göre ikliminin ılıman ve tarıma daha uygun olması.

20. Verimli toprakları ve ılıman iklim özelliklerinden dolayı, tarım faaliyetlerinin çeşitliliği, aynı dönem içerisinde birden çok ürün hasadının yapılabilmesi.

21. Organik tarım, örtüaltı tarım ve modern tarım yöntemlerinin bilinmesi ve bu bölgelerdeki yöre halkının örtüaltı tarım için gönüllü ve eğitimli olması.

22. İlçede hayvancılık faaliyetlerinin varlığı (mera hayvancılığı, büyükbaş hayvancılık, kanatlı hayvancılığı, arıcılık).

23. Yereldeki paydaşlar arasında güven ilişkilerinin gelişmiş olması ve yöre halkıyla sağlam temelde kurulmuş güven duygusuna sahip olunması.

24. Kovancılar Halk Eğitim Merkezinin meslek edinmeye dayalı eğitimler düzenlemesi.

25. İlçede sebze üretim potansiyelinin çok yüksek olması

26. Doğal, kültürel ve tarihi alanlar ile mistik bölgelerin varlığı

27. Tarım Sektörüne bağlı olarak ilin sosyo-ekonomik açıdan zenginleşmesi

28. Misafirperver insanlarının olması,

29. Nitelikli tarım arazisine sahip olması ve geliştirilmeye müsait olması,

30.  Özellikle ekonomik olarak sulanabilir alanların artırılması, bitkisel üretim açısında hem çeşitlilik hem de miktar bağlamında önemli gelişmelerin yaşanmasına müsait olması.

31. Bitkisel üretim açısından ilçe daha yüksek katma değer üretme bağlamında sebze meyveciliğin gelişimine müsait bir iklim ve coğrafyaya sahip olması.

32. Tahıl ve sebze üretimi noktasında da aynı avantajlara sahip olması

33. Hayvansal üretim açısından önemli avantajlara sahip olması

34. İlçede hayvansal üretim için uygun ekolojik koşulların varlığı,

35. Organik hayvancılık için elverişli oluşu

36. Huzurlu ve güvenli ortamın olması

37. Hayvan yetiştiriciliğine yöre halkının ilgisi

38. İlçede yetiştirilen bitkisel üretimlerin (biber, domates, üzüm, badem) yöreye has tür ve çeşitler olması, geniş doğal yetişme alanlarının bulunması,

39. Potansiyel sulanabilir tarım arazisi varlığının olması,

40. Tarımsal girdi kullanımının az olduğu kirlilik probleminin olmadığı organik üretimlerin yapılabileceği arazi varlığı,

41. İlçeye ait geniş mera alanlarının olması,

42. Hayvan beslenmesinde kaba yem üretimini destekleyecek sulanabilir arazi varlığı,

43. Eko-turizm türlerinin gelişmesine uygun yapısı.

44. İklim, doğal kaynaklar ve bozulmamış çevreye sahip olması.

IV. Kovancılar’ın Zayıf Yönleri

1. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunması.

2. Sürekli göç alması sebebiyle kozmopolitik bir yapıya sahip olması.

3. D 300 Şehirlerarası yolunun ilçe merkezinden geçmesi duruma göre ilçe içindeki araç trafiğini ve yoğunluğunu aşarı oranda arttırmaktadır. Güney ve Kuzey Çevre yolu düzenlemesinin olmaması,

4. D 300 Şehirlerarası yolunun ilçe merkezinden geçmesine rağmen ilçede ihtiyaçları karşılayacak bir Otogar’ın bulunmaması.

5. İlçede her alana hitap edecek bir sanayi bölgesinin bulunmaması. Bunun yanında uygun bir yere OSB kurulabilir ve sanayi geliştirilebilir.

6. Genç nüfusun önemli bir kısmı okumaya karşı meraklı ve ilgili değildir. Yurt dışına gitme heves ve özentisi yoğundur. Bunların büyük bir kısmının ailesi çiftçi veya hayvancılıkla uğraşmaktadır. Belli bir yaştan sonra işlerini yapamamakta, çocukları da bu işleri devam ettirmemektedir.

7. İlçede yeterince ve hatta fazlasıyla tarım ve hayvancılık alanı mevcut olmasına rağmen bu durum yeterince kullanılmamaktadır. Halkın önemli bir kısmı tarım ve hayvancılıktan uzaklaşmıştır.

8. Bunun yanında Ülkemiz genelindeki ekonomik sıkıntılar bu olumsuzluğu etkilemekte ve tetiklemektedir. Bu durumu ortaya çıkaran sebepler Devlet destekleriyle ortadan kaldırılmalı tarım ve hayvancılığa gerekli önem verilmelidir. İlçe Tarım Müdürlüğü daha aktif çalışmalıdır.

9. Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilebileceği fabrikalar mevcut değildir. Salça, konserve fabrikası vs. gibi fabrikalar kurulabilir.

10. Küçükbaş, büyük baş ve kanatlı hayvan besiciliği daha da yaygınlaştırılabilir. Bununla bağlantılı olarak et, süt, yumurta, deri gibi alanlarda değerlendirme işletmeleri kurulabilir.

11. İlçede bulunan eski ve yeni mezbahalar tam randımanlı çalışmamaktadır. Daha fonksiyonel hale getirilebilir.

12. Tarım alanlarında yeterli sulama imkanı bulunmamaktadır. Bu durum tarımı olumsuz etkilemektedir. Kaldırılan Sulama Birliği revize edilerek tekrar ihdas edilebilir.

13. İlçede yeterince sosyal, kültürel, sportif, sanatsal etkinliler yapılmamaktadır. Bunların sayısı arttırılabilir. Bunlarla bağlantılı olarak ilçe merkezinde Kültür Merkezi, Çok Fonksiyonlu Spor Salonu, Tiyatro Salonu, Sinema Salonu vs. bulunmamaktadır. İlçenin sağlıklı gelişimi noktasında bunlar yapılabilir.

14. İlçenin tanıtımı noktasında ilçenin dokusuna uygun festivaller yapılmamaktadır, yapılmalıdır.

15. Genç nüfusu ve öğrenci sayısı çok fazla olan ilçede okullarda çok yoğun bir sirkülasyon ve hareketlilik vardır. Okullara gelen öğretmenlerin büyük bir kısmı çeşitli tavassut ve referanslarla Elazığ’a geçiş yapmaktadır. Bu şekilde okullarda kadrolu öğretmen bulmakta zorluk çekilmekte, bu boşluklar ücretli öğretmenlerle doldurulmaya çalışılmakta ancak yeterli olmamakta ve bu eğitim-öğretimin kalitesini düşürmektedir.

16. Yazıbaşı (Sekrat) Köyü’nde iki sene önce mesleki eğitime katkı olarak büyük bir Devlet yatırımıyla yapılan Şehit Muhammed Ata KIRATLI Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde idari kadro. eğitim-öğretim kadrosu ve atölyelerdeki eksikler sebebiyle tam randımanlı ve üretime yönelik eğitime geçilememiştir.

17. İlçe merkezinde geçmişten itibaren sağlıklı ve düzgün bir imar planlaması yapılamadığından düzgün ve düzenli bir şehirleşmeye gidilememiş düzensiz bir apartmanlaşmaya gidilmiştir. Deprem bölgesi olmasına rağmen ilçe merkezinde yüksek binalar mevcuttur.

18. İlçede bölge halkının ihtiyaçlarını tam bir şekilde karşılayacak bir Hastane henüz mevcut değildir. Vatandaşların büyük bir kısmı gerektiğinde il merkezlerine gitmek zorunda kalmaktadır.

19. İlçede müstakil bir Adliye binası henüz bulunmamaktadır.

20. İlçede Askerlik Şubesi bulunmamaktadır.

21. İlçenin bir kısmının hala doğalgazdan faydalanamaması

22. Halk Pazarı olmaması

23. İş sahalarının azlığı

24. Sanayide istihdam edilecek kalifiye eleman eksikliği

25. Köylerdeki imkanların eksikliği nedeniyle özellikle gençlerin kentlere göç etmesi

26. Bölgenin il merkezine uzak olması

27. Sahip olunan tarihi, turistik değerlerin tanıtımının eksikliği

28. Verimli tarımsal alanların imara açılarak parçalanması ve bölünmesi.

29. Yaygın geniş arazilerde tarımsal faaliyetlerin azlığı.

30. Hayvancılık sektöründe sadece büyük işletmelerde verimli ırklar kullanılırken, küçük işletmemelerin yoğun verimsiz hayvanlar ve geleneksel yöntemlerle hayvancılık yapması.

31. Üreticilerin tarım sigortası hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ve muhtemel zirai zararlarından olumsuz etkilenmesi.

32. Seracılık gibi farklı üretim ve faaliyetinin yaygın olmayışı.

33. Katma değerli ürünlerin üretimi için ekipman/tesis eksikliği

34. Küçük çiftçilerin hibe desteklerden yararlanamaması.

35. İstihdam alanlarının azlığı.

36. İlçenin tanıtımının yeterince yapılamaması (dergi, gazete, fotoğraf sergileri, tanıtıcı minyatür model)

37. Ekimi yaygın olmayan aromatik bitki türlerine yatırım yapmaya çekinilmesi

38. Kovancılar’daki Kamu Kurum Kuruluş, STK ve ilçenin geleceğine yön verecek olanların İlçenin geleceği konusunda;

a. İlçe Envanterine Sahip Olmayışı,

b. İlçedeki çeşitli sektörlerde Fizibilite Raporlarının Olmayışı,

c. İlçenin Kısa orta Uzun Vadeli Planlara Sahip Olmayışı,

d. Günübirlik Politikalarla İdare Edilişi,

e. Tanıtım Eksikliği,

f. Kurumlar Arasında Koordinasyon eksikliği,

39. Tarımsal arazilerin parçalı yapısı

40. Çok fazla parçalanmış yapıda olan küçük aile işletmelerin çoğunlukta olması

41. Tarım arazilerinde yeteri kadar sulama yapılamaması

42. AR-GE yetersizliği

43. Tarım arazilerinde işletme büyüklüğünün küçük ve parçalı olması ve artan maliyetler nedeniyle üretim dışında kalmaları,

44. Çiftçilerin öz sermaye yetersizliği, artan girdi maliyetleri sonucu yetersiz kullanımları nedeniyle verim düşüklüğü ve gelir azlığı,

45. Örgütlenme eğiliminin zayıf olması,

46. Kırsal kesimdeki çiftçilerin eğitim seviyesinin düşük olması,

47. Tarımsal ürünleri işleyecek tarımsal sanayi alt yapısının yetersiz olması,

48. Çiftçilerin alternatif üretimlere ihtiyatlı yaklaşmaları,

49. Üreticilerin artan maliyetler karşısında pazarlama problemleri ve ürettiklerinin karşılığını alamamaları,

50. Tarihi, kültürel ve doğal değerlerle ilgili yerel halkın turizm bilincinin yeterli düzeyde olmaması,

51. Turizm tanıtım ve pazarlama konularında yetersizliklerin olması,

52. Kültürel ve sportif aktivitelerin (Sinema, tiyatro, konser, spor tesisleri) yetersizliği.

V. Kovancılar İçin Fırsatlar

1. Verimli tarım toprakları

2. Hayvancılık imkanları

3. Yurt dışı kaynaklı döviz ve ilçe dışı kaynaklı gelir girdileri

4. Genç nüfusun eğitim-öğretim, sanayi ve teknoloji, tarım ve hayvancılık, kültür ve sanat vs. kazandırılması

5. D 300 yolunun ilçe ekonomisine kazandırılması, ulaşım imkanlarından daha çok faydalanılması

6. Tarihi ve turistik fırsatlar oluşturulması: (Sekrat Höyüğü, Taş Çanak (Totik) Lahit Mezar, Hoşmat (Çakırkaş) Kilisesi, Sekratlı Ali Bey Konağı, Ekinözü Tarihi Çeşme, Heybet Baba Dağı vs. gibi)

7. Palu ile birlikte Murat Nehri’nde su sporları

8. GES Projeleri potansiyeli

9. Tekstil Atölyelerinin varlığı

10. Kapıaçmaz Deresi İslahı

11. Hoşmat (Çakırkaş) Bakımevi’nin İslahı

12. 24 Ocak 2020 depreminden sonra ilçeye kazandırılan ilçe merkezi ve köy TOKİ’leri

13. İlçede Fırat Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nun bulunması. Genç nüfusla ilgili ekonomik, kültürel ve iş gücü konusunda faydalanılabilir.

14. İlçede Halk Kütüphanesi’nin bulunması gençler ve öğrenciler için birçok açıdan fırsat olabilir.

15. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan sürekli ahşap ve bakır kursunun bulunması

16. Örtü altı ve organik tarım için bölge şartlarının müsait olması.

17. İkliminin, toprakların ve kaynaklarının tarım için elverişli olması.

18. İlçede, Fırat Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun olması.

19. AB fonları ve sübvansiyonlu krediler.

20. Baraj göletlerinde balıkçılık yatırımı yapılabilecek hala yeterince alanın bulunması

21. AB, TÜBİTAK, Kırsal kalkınma, DAP idaresi ve Kalkınma ajansı gibi kurumlardan proje desteği alma imkanının bulunması

22. İlçede tarihi eserlerin bulunması,

23. Tarihi ve doğal güzelliklerinin olması,

24. Tarihi dokusuna zarar verilmeden imara açılabilecek geniş arazisinin bulunması,

25. Yeraltı ve yerüstü kaynakların çokluğu,

26. Kovancılar’ın, tarım ve hayvancılık için gerekli olan altyapı ve arazi ve hayvan varlığı ile özellikle orta ölçekli işletmeler için uygun bir yatırım merkezi konumunda olması.

27. İlçede su ürünleri yetiştiriciliği noktasında mevcut potansiyeli gerek ilimiz gerekse yatırımcılar açısından birçok potansiyeli barındırması.

28. Organik tarımsal ve hayvansal ürünlere, sağlıklı, hijyenik ve kaliteli ürünlere artan talep,

29. Turizmde markalaştırılacak yöresel ürünlerin varlığı,

VI. Kovancılar İçin Tehditler

1. Doğu Anadolu Fay Hattı Üzerinde Bulunması

2. İki büyük sınır komşusunun olması (Palu-Karakoçan)

3. Elazığ, Diyarbakır (Palu ile birlikte), Bingöl ve Tunceli şehirlerinin hemen hemen ortasında olması ve yüksek oranda etkileşimin olması.

4. İlçenin demografik yapısının kozmopolit olması ve çevreden çok göç alması.

5. Güvenlik noktasında çevre ilçe ve illerden olumsuz etkilenmesi. (Teröristlerin geçiş güzergahlarına yakın olması)

6. D 300 yolunun ilçe merkezinden geçmesi ve trafik yoğunluğunun artması ve muhtemel trafik kazalarının artmasına sebep olabilmesi. Bunun yanında D 300 yolunun yetersiz olması.

7. Yurt dışı ve içinde uyuşturucu başta olmak üzere kaçak işlere karışan kişilerin bulunması ve bunların çevrelerini olumsuz etkilemesi.

8. Yurt dışına çalışmaya giden birçok kişinin ailesini ilçede bırakması, parçalanmış ailelerin artması ve ortaya çıkan birçok farklı problem. (Çocukların sahipsiz kalması ve farklı birçok olumsuzluklara karışması, yurt dışına aşırı özenti, eğitim-öğretime karşı ilgisizlik ve okumama, aile içi şiddet ve kopmalar, illegal işlerin artması vs.)

9. Sosyal hayatta illegal işlerin artması (Hırsızlık, uyuşturucu satışı ve kullanımı, şiddet olayları vs.)

10. Küresel Isınma ile birlikte tarım alanlarının bundan olumsuz etkilenmesi.

11. İlçenin şehirleşmesi çok sağlıklı ve planlı olmamaktadır. Yüksek oranda plansız binalaşma ve apartmanlaşma vardır.

12. “Teşvik Yasası” düzenlemesinde, ilçenin 6. Bölge teşviklerinden yararlanmaması.

13. İstihdam azlığı ile genç nüfusun göç etmesi, yaşlı nüfusun artması

14. Bilinçsiz sulama nedeni ile su miktarında azalma.

15. Tarım ve hayvansal faaliyetlerdeki gider artışı ile tarımdan uzaklaşma (Gübre, tarımsal ilaç, hayvan yemi, elektrik giderleri, yakıt giderleri vb.)

16. Kimyasal maddelerin bilinçsiz kullanılması sonucu, toprak verimliliğinin azalması, bazı hayvan popülasyonların yok olması ve insan sağlığında büyük tehdit oluşturması.

17. Miras yoluyla geçen arazilerin tarımsal faaliyetler için yeterince kullanılamaması.

18. Üreticilerin artan maliyetler karşısında pazarlama problemleri ve ürettiklerinin karşılığını alamamaları,

19. Depolama olanakların olmamasından dolayı mevsimsel ürünlerin fiyatlarında oluşan farklardan üreticilerin faydalanamaması.

20. Nakliye ve aracılık sektörlerine üreticinin bağımlı olması.

21. Sebze üreticilerinin yan ürün imalatı ve pazarından yeterli ölçüde yararlanamaması sonucu ürününü çevre illerde değerlendirmek için taşıma maliyetini göze alması ve bu maliyetin her geçen gün artması.

VII. Kovancılar İçin 2034 Yılına Kadar Hayata Geçirilmesi Gereken Projeler

1. Kovancılar, Elazığ’ın en büyük ve daha da büyümeğe en müsait ilçesidir. Bu anlamda bir il olma hedefiyle plan ve projeler üretilmelidir. Misyon ve vizyon ona göre belirlenmelidir.

2. Ulaşım sorunu nedeniyle bünyesinde çok sayıda yerleşim yeri olan Kovancılar, Tarım Hayvancılık potansiyelinden yeterli ölçüde yararlanılmamakta, kent merkezinde oturanların zaman ve ulaşım maliyetini artırmakta, irtibatını ve üretime katkıyı ise azaltmaktadır. Bu bölgeyi bağlayacak Güzelyalı (İlemi) boğaz mıntıkasında yaklaşık 400-500 metre açıklıktaki boğaz üzerine yapılacak köprü ve bu köprüyü sırasıyla Güzelyalı-Kıraç-Hoş-Sedeftepe(Mığı)-Yurtbaşı-Çatalçeşme-Doğukent güzerhagı ile kent bağlantısının sağlanması, bu bölgenin önemli ölçüde kalkınması, hali hazırda atıl tutulan bölgede yeni yatırım alanlarının oluşmasını, tarımsal üretimi, hayvancılık ve meyveciliğin gelişmesini sağlayacaktır.

3. Şehirlerarası Otogar yapılması projesi.

4. Mevcut sanayi bölgesinin genişletilmesi ve modernleştirilmesi projesi.

5. OSB kurulması projesi.

6. Mesleki Eğitim ve Çıraklık Merkezi Eğitim’in gelişmesi için staj yapılacak iş alanlarını arttıracak projelerin yapılması.

7. Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilebileceği salça, konserve şeker fabrikası vs. gibi fabrikaların kurulma projeleri.

8. Küçük baş, büyük baş ve kanatlı hayvan besiciliği daha da yaygınlaştıracak ve bununla bağlantılı olarak et, süt, yumurta, deri gibi alanlarda değerlendirme işletme projeleri yapılmalıdır.

9. GES Projeleri.

10. Tekstil Kent kurulması projesi.

11. Kuzey veya Güney Çevre Yolları Projeleri.

12. Suça itilmiş, bağımlı gençler için Bağımlılık ve Kötü Alışkanlıklarla Mücadele veya Rehabilitasyon Merkezi kurulması projesi.

13. Tarihi ve turistik yerlerin restorasyonu ve turizme kazandırılması projeleri

14. Palu ile birlikte Murat Nehri’nde su sporları.

15. Kapıaçmaz Mesire Alanı Genişletilme Projesi.

16. Kapıaçmaz Mesire Alanı Göleti İslahı Projesi.

17. Kapıaçmaz Deresi İslahı Projesi.

18. Hoşmat (Çakırkaş) Bakımevi’nin İslahı ve Mesire Alanı Oluşturulması Projesi.

19. İlçe merkezi ve köy TOKİ’lerinin arttırılması projeleri.

20. Tarım alanlarının sulama projeleri.

21. Meskenlerde kullanılacak temiz içme suyu arttırma projeleri

22. Kültür Merkezi, Çok Fonksiyonlu Spor Salonu, Tiyatro Salonu, Sinema Salonu vs. projelerinin yapılması.

23. İlçenin tanıtımı noktasında festival projeleri.

24. Düzgün, düzenli, sağlıklı ve uzun vadeli imar planlaması projelerinin yapılması.

25. İhtiyaçları tam bir şekilde sağlayacak bir Hastane projesi.

26. İlçede müstakil bir Adliye binası projesi.

27. Askerlik Şubesi projesi.

28. Ulaşım, iletişim ve alt yapı ağlarını daha sağlıklı hale getirme proje planlamaları yapılabilir.

29. Hayvan Barınak projesi.

30. Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili projeler (Biomas, biodizel, rüzgar vs.)

31. Hamzabey Barajından ilçenin içme suyunu karşılayacak olan su deposu ve içme suyu hattı projesinin tamamlanması

32. İlçede Kent Orman Alanı oluşturma projesi

33. Atık su arıtma tesisi projesi

34. İlçe merkezindeki yolların Sıcak Asfalt (BSK) ile yenilenmesi projesinin tamamlanması

35. Halk Pazarı kurulması

36. Kurumlarda görevlendirilecek personelin ehliyet, liyakat ve hakkaniyet esasına göre misyon ve vizyon sahibi kişiler arasından görevlendirilmeleri

37. Torku örneği referans alınarak Kovancılardan yerel ürünleri kapsayacak bir marka çıkarılması

38. Karaçor Biberi ve Kovancılara has üretilen Kavun tanıtımı için festivallerinin düzenlenmesi,

39. İlaç ve hammadde sanayinde kullanılan tıbbi aromatik bitkilerin üretimlinin yapılması

40. İlçede en çok üretilen peynir türlerinden biri olan ve klasik tulum peynirinden farklı üretilen Kovancılar Tulum peyniri üretiminin desteklenmesi ve markalaşmasının sağlanması.

41. Kovancılar kamuoyuna göre mevcut durum şu anda çok yeterli görülmemektedir.

42. Genel ve yerel siyasetçiler ile idareciler, bölgenin kanaat önderleri, görevli bürokratların vs. ilçeye daha çok ilgilenip sahip çıkmaları, yüksek aidiyet duygusuyla eşgüdümlü bir şekilde hareket etmeleri, vatandaşa inmeleri vs. ilçenin gelişimi noktasında çok önemli olacak ve daha güzel sonuçlar alınabilecektir.

43. Nüfus verilerinden (Özellikle genç nüfus) faydalanarak geleceğe yönelik planlamalar yapılabilir.

44. Ulaşım, iletişim ve alt yapı ağlarını daha sağlıklı hale getirme planlamaları yapılabilir.

45. Tarım ve hayvancılığı geliştirecek teşvikler verilmesi

46. Kentten köye göçü arttıracak ortaklıklar ve kooperatiflerin kurulması var olanların desteklenmesi.

47. Karaçor Bölgesi’nin özellikle sebze üretimi konusunda desteklenmesi.

48. E-Ticaret gerçeğinden hareketle bu alana yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

49. Tarım Hayvancılık Gelişim projesine uygun Üretici Birliklerinin Kurulması, bu birliklerin örnek tesis kurarak tanıtım ve pazarlamaya katkı sağlaması,

50. Elazığ Tanıtım Günlerine, KARAÇOR BİBER FESTİVALİ eklenerek tanıtım yapılması,

51. Mera Kanunu ile belirsizlik haline gelmiş sorunların çözülmesi,

52. Yüksek katma değerli tıbbi ve aromatik bitkilerde olmak üzere, ürün güvenilirliği, çeşitliliği ve üretimini artırmak amacıyla, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, sözleşmeli üretim, araştırma, pazarlama ve markalaşma faaliyetlerini destekleyecek kamu ve özel sektör girişimlerinin oluşturulması

53. Yöresel ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik koordinasyon faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin Tarım Yönetişim Ağının tesis edilmesi.

54. Meyve üretiminin (Özellikle Üzüm, Kayısı ve Badem) yüksek miktarda olması sebebiyle, İşleme, Paketleme ve Depolama Entegre (meyve paketleme, kurutma, şıra, pekmez, sirke vb.) Tesislerinin kurulması.

55. Tıbbi Aromatik Bitkiler seçilecek olan 4 pilot alanda ekim yapılması, bitki hakkında bilgiler verilerek sıcak satış yapılması. 

56. Kenevir üretimine başlanması ve desteklenmesi

57. Şehrimizin en değerli buğday türü olan Karakılçık Buğday ekiminin yaygınlaştırılması

58. Sürdürülebilir bir tarım ve ekonomi için, ilin mevcut sulanabilir arazilerinin kapalı sistem modern sulama sistemi ile kapasitesinin artırılması.

59. İlçede altyapıları olan Sadır, Sebze, Süs Bitkisi, Meyve Fidesi gibi Sera işletmelerin kurulması, Organik ve iyi tarım yapılması,

60. Su kenarlarına yazlık evler yapılarak, köye dönüşlerin özendirilmesi

61. İlçede, Salça Fabrikası stratejik öncelik olarak kabul edilerek kurulmalıdır.

62. Hindi üretme çiftlikleri yaygınlaştırılmalı, dağda bilinçsiz avlanma sonucu tarıma zarar veren haşere ile mücadeleye katkı koyulmalıdır.

63. Maddi durumu iyi olmayan köylüye arazi kiralaması yapılarak, susuz meyve ağaçları dikilmesi özendirilmelidir.

64. Haşere mücadelesinde tek tip ilaç kullanılmalı, farklı ilaçların haşere mutasyonuna ve tatlı suların kirlenmesine sebep olması engellenmeli ve tarım uçakları ile mücadeleye destek verilmelidir.

65. Gençlere profesyonel tarım uygulama eğitimleri verilerek üretime çekilmesi sağlanmalıdır.

66. Deprem sonrası yıkılan evlerin ve yapılan evlerin problemleri belirlenmeli, ahırı evlerin yapılması sağlanmalı ve acil çözümler üretilmelidir.

67. Köy okullarının tekrar açılması sağlanmalı, imam ve öğretmenlerin köyde ikamet etmelerini sağlayacak ödül puan düzenlemeleri yapılarak özendirilmelidir.

68. Güneşi en fazla gören ilçelerden olan Kovancılar’da, yeni yapılacak evlere devlet destekli güneş enerji panellerinin yapılması özendirilmelidir.

69. Festival ve hasat şenlikleri düzenlenmeli.

70. Kovancılar Halk Eğitim Merkezi aracığı ile çiftçilik ve meslek edindirme kursları arttırılmalıdır.

71. Hayvancılık sektöründe verimsiz hayvanlarla geleneksel yöntemler yerine, modern hayvancılık tekniklerinin özendirilmesi sağlanmalıdır.

72. Üreticilerin tarım sigortası hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

73. Seracılık faaliyetinin yaygınlaştırılması özendirilmelidir.

74. Miras yoluyla bölünen ve atıl olarak bekleyen tarım arazileri, tarımsal üretim ve faaliyetlere kazandırılmalıdır.

75. Mevsimsel ürünlerin depolamasını sağlayacak yatırımlar özendirilmeli ve desteklenmelidir.

76. Baraj gölü çevresinin ağaçlandırılması ve suya dayanan eğlence dinlence alanları meydana getirilmesi, kamping alanları düzenlenmesi,

77. Muhtar evi ve taziye evlerinin yapılması

78. Tarihi yapıların korunup bakımlarının yapılması ve geliştirilmesi.

79. Manevi, ruhani ve tarihi yerlerini gören mekanlarda ailelerin oturabileceği mesire yerlerinin yapılması.

80. İlçenin doğal ve tarihi değerlerini, el sanatlarını, yemeklerini tanıtıcı film, video, kaset, broşür vb. dokümanlar yapılmasına devam edilmesi,

81. Organik tarım alanlarının belirlenmesi,

82. Baraj sahasında gemi turlarının düzenlenmesi, baraj altında kalmış yerleşimlerin hikayelerinin derlenmesi ve yöresel yemeklerin sunulması

83. Doğduğu ilçeye yatırım yapan, yapmayı düşünen sanayi üreticilerine ve iş insanlarına, KOVANCILAR’A YATIRIM SAFARİSİ yaptırmak,

84. Tarımsal sulama projeleri ile sürekli sulama probleminin çözülmesi,

85. Köy grup yollarının ıslahı ile Elazığ ve ilçe bağlantı yollarının düzeltilmesi,

86. İl tarım ve ilçe tarım öncülüğünde köylerimizin tarımsal faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve alternatif tarım ürünlerinin sunulması,

87. Köylümüzün ürününü pazarlayabileceği alanlarının oluşturulması ve kontrol altında tutulması

88. Dışarıda yaşayan Kovancılarlıların ilçede bahçeli bir ev sahibi olabilecekleri Uydu İlçe Projesinin hayata geçirilmesi,

Bu projelerin tamamının veya bir kısmının dahi gerçekleştirilmesi halinde ilçe, şehir ve ülkemiz için bunu yanında en genel anlamda dünya için büyük katkılar sunacağı öngörülmektedir. Bu projelerin yapılması halinde çok yüksek bir ekonomik, sosyal, kültürel vs. katma değer sağlayacağı binlerce kişi için istihdam alanı açılacağı kesindir. Bu yolla sağlanacak istihdam ile özellikle gençlerde oluşan yurt dışına gitme heves ve özentisi ya sonlanacak ya da en aza inecektir. Hatta projelerin hayata geçirilmesi ile Elazığ’ın en büyük ilçesi durumunda olan Kovancılar’ın ileride muhtemel bir il olma misyon ve vizyonuna katkı sağlayacak ve belki de bunun alt yapısını oluşturacaktır. Kovancılar’ın çevresindeki il ve ilçe için bir kavşak noktası olması sebebiyle bu projelerin gerçekleştirilmesi durumunda çevresindeki komşu il ve ilçelere de faydası olacaktır.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner103

banner109